Zakład Patomorfologii

kierownik zakładu:
prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński
Kontakt:

sekretariat

tel.

91-466-12-70

sekretariat

faks

91-466-12-71

przyjęcie materiału

tel.

91-466-12-67

sekretariat e-mail:
patomorfologia@spsk2-szczecin.pl


Lokalizacja:
Budynek XX

Zakład Patomorfologii mieści się na -1/3. piętrze budynku XX.

 

Zakład Patomorfologii jest akredytowany do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu patomorfologii w systemie modułowym oraz do prowadzenia staży kierunkowych w zakresie patomorfologii dla lekarzy specjalizujących się w innych specjalnościach.

Zakład Patomorfologii SPSK2 posiada:

  • licencję na wykonywanie badań histopatologicznych, immunohistochemicznych i badań cytologicznych (w zakresie cytologii aspiracyjnej i złuszczeniowej z wyjątkiem cytologii szyjki macicy) przyznany przez Komisję ds. Licencjonowania Zakładów / Pracowni Patomorfologii Polskiego Towarzystwa Patologów
  • certyfikat systemu zarządzania ISO 9001:2008
  • certyfikat PN-EN 15224:2013

 

Dojazd do bud. A
RUCH SAMOCHODOWY


Wjazd dla karetek do bud. A odbywa się przez bramę główną od ul. św. Józefa.

Możliwy jest tą samą trasą wjazd dla osób, przyjeżdżających z osobami mającymi problem z poruszaniem się lub po odbiór kobiet po porodach i zabiegach ginekologicznych (w bud. A).  
Prosimy o ostrożność! 
Zabronione jest tarasowanie dojazdu, zajmowanie pasa ruchu drogowego i parkowanie pod bud. A, jeśli nie jest to konieczne. 
 

 

Dojście do bud. A
RUCH PIESZYCH


Dla osób zmierzających do szpitala spoza terenu SPSK-2 – najdogodniejsze wejście od razu bramą główną od ul. św. Józefa, mijając po lewej stronie budynek stomatologii (XVIII). 

Wejście do bud. A jest możliwe 2 wejściami od frontowej strony budynku, otwartymi całą dobę.

 

Dojście do bud. B i XX
RUCH PIESZYCH


Dla osób zmierzających do szpitala spoza terenu SPSK-2 – najdogodniejsze wejście od razu bramą od ul. Połabskiej (między kościołem pw. Św. Józefa a bud. XX). Budynek XX znajduje się wówczas po lewej stronie, tuż przy bramie, budynek B – na wprost (wejście z jego lewej strony).

 

Zespół:

kierownik zakładu:

prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

specjalista:

dr hab. n. med. Paweł Domagała
dr n. med. Aleksandra Tołoczko - Grabarek
dr n. med. Tomasz Huzarski
lek. med. Olgierd Ashuryk