Wielodyscyplinarne Debaty Uro-Onko

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej naszego szpitala razem z Kliniką Onkologii i Chemioterapii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Centrum Onkologii organizują pierwszą edycję Wielodyscyplinarnych Debat Uro-Onko. Tematem przewodnim będzie: Naciekający mięśniówkę i przerzutowy rak pęcherza moczowego oraz 
Przerzutowy rak nerki.
To pierwsza taka konferencja połączona z warsztatami.

Pierwsza edycja Wielodyscyplinarnych Debat Uro-Onko odbędzie się 14 kwietnia 2023 roku w Szczecinie.

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w zakresie onkologii urologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem naciekającego i zaawansowanego raka pęcherza moczowego oraz przerzutowego raka nerki. Szczególny nacisk położony zostanie na przystępne i praktyczne przedstawienie sposobów leczenia tych schorzeń oraz integracji opieki w zakresie wielu dyscyplin medycznych. 

Po kilku latach pandemii to możliwość bezpośredniego spotkania przedstawicieli różnych dziedzin medycyny powiązanych z urologią. Zaproszenie do wygłoszenia wystąpień przyjęli uznani eksperci w zakresie onkologii klinicznej, urologii i radioterapii. 

Nowością wydarzenia będą tematyczne sesje warsztatowe, które zbierając mniejsze grono zainteresowanych uczestników, stworzą warunki do bezpośredniej wymiany doświadczeń czy wypracowywania ścieżek współpracy.

Program merytoryczny, pozostałe szczegóły i rejestracja uczestników-przedstawicieli środowiska medycznego dostępne są na dedykowanej wydarzeniu stronie: Wielodyscyplinarne Debaty Uro-Onko (wduo23.pl)