Sukces w rankingu Gdzie Rodzić po Ludzku

Jesteśmy w wojewódzkiej czołówce rankingu Fundacji Rodzić po Ludzku. Nasz szpital znalazł się w trójce najlepszych placówek w województwie zachodniopomorskim w Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku.

To olbrzymi sukces zespołów naszych klinik: Położnictwa i Ginekologii oraz Patologii Noworodka.
Wyniki rankingu są pochodną wypełnionych przez pacjentki anonimowych ankiet, które rodziły na oddziale siłami natury lub poprzez cesarskie cięcie. Ankiety zawierają pytania dotyczące m.in. przygotowania do porodu, doświadczenia z izby przyjęć, przebiegu porodu, pobytu na oddziale położniczym, odczuć pacjentki związanych z podejściem personelu do niej, sposobu traktowania oraz komunikacji z pacjentką. 
 

Pracę i zaangażowanie naszych zespołów szczególnie doceniono w takich obszarach jak:

 • wsparcie w karmieniu piersią
 • zadowolenie z opieki
 • kontakt z dzieckiem po narodzinach
 • postawa personelu
 • realizacja praw pacjenta.
   

Ranking obejmuje odpowiedzi kobiet z następujących obszarów:

 • realizacja planu porodu
 • swoboda rodzenia
 • kontakt z dzieckiem po narodzinach
 • opieka podczas cięcia cesarskiego
 • pomoc w opiece nad dzieckiem
 • wsparcie w karmieniu piersią
 • realizacja praw pacjenta
 • warunki w szpitalu
 • ocena postawy personelu
 • zadowolenie z opieki.
   

Co roku na świat w Klinice Położnictwa i Ginekologii przychodzi na świat ponad 2 000 dzieci. Jest wśród nich wiele bliźniąt, a także trojaczki. Klinika oferuje realizuje pełen zakres diagnostyki i terapii w zakresie położnictwa, patologii ciąży oraz diagnostyki prenatalnej i genetycznej. Oddział Patologii Ciąży, Położnictwa i Ginekologii oferuje pełen zakres usług z dziedziny ginekologii operacyjnej. Klinika bierze udział w programie Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży (KOC). 

W Klinice Patologii Noworodka realizowane są świadczenia wysokospecjalistyczne, w zakresie III stopnia referencyjności. Oznacz to, że Klinika jest przygotowana merytorycznie i wyposażona w odpowiedni sprzęt do ratowania dzieci urodzonych ze skrajnie małą masą ciała lub w ciężkim stanie ogólnym, dzieci z wadami wrodzonymi i innymi patologiami okresu noworodkowego. 


Zespół Kliniki zajmuje się noworodkami, które urodziły się nie tylko w SPSK-2, lecz także w innych szpitalach o niższym stopniu referencyjności. Wśród łóżek dla noworodków funkcjonują miejsca w systemie rooming-in (system “matka-dziecko”, w ramach którego dziecko przebywa na sali razem z mamą, w swoim łóżeczku), a także miejsca dla wcześniaków i noworodków obserwacyjnych (wymagających stałej obserwacji personelu medycznego) oraz stanowiska intensywnej terapii.
Kompleksową opiekę nad mamą i dzieckiem dopełnia pomoc doradczyń laktacyjnych, które wspierają mamy w pracy nad laktacją, jej pobudzeniem i karmieniem noworodków naturalnym pokarmem. Mamy wcześniaków i chorych noworodków, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą ich karmić swoim mlekiem, mogą korzystać z naturalnego pokarmu z Banku Mleka Kobiecego naszego szpitala, do którego honorowe dawczynie mleka oddają nadmiar swojego pokarmu dla innych, potrzebujących go dzieci. 


Obecnie budynek klinik ginekologiczno-położniczo-noworodkowych jest w trakcie rozbudowy i modernizacji. Powstaje nowoczesny pawilon,  w którym pacjentki będą miały zapewnione komfortowe warunki pobytu, leczenia, porodu i opieki nad dzieckiem. Natomiast już od wielu lat kadra tych oddziałów cieszy się bardzo dobrymi opiniami pacjentek. A to w rankingu doceniły ciężarne i świeżo upieczone mamy. Wszystkim członkom zespołów klinik: Położnictwa i Ginekologii oraz Patologii Noworodka gratulujemy i dziękujemy za pracę, serce, wiedzę i empatię.


Ranking jest inicjatywą Fundacji Rodzić po Ludzku. Celem rankingu jest promowanie szpitali, w których kobieta może urodzić „po ludzku” – z poszanowaniem jej godności, prywatności, gdzie w najwyższym stopniu przestrzegane są zapisy Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej oraz Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.