Mammografia w WOMP w Szczecinie

Z powodu konieczności przeprowadzenia prac remontowych, zawiązanych z wymianą aparatu mammograficznego, w Pracowni Mammografii SPSK-2 od 28 listopada br. wykonywanie badań mammograficznych będzie niemożliwe. W tym czasie badania realizowane będą w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Szczecinie. Zapisy przyjmuje rejestracja naszej Pracowni Mammografii.

Zakończenie prac remontowych planowane jest na koniec lutego 2023 roku.  

Do tego czasu badania mammograficzne pacjentek zgłaszających się do naszego szpitala będą realizowane w ramach umowy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Szczecinie (ul. Bolesława Śmiałego 33). 

Zapisy przyjmuje rejestracja Pracowni Mammografii SPSK-2: 
tel. 91 466 11 79 
lub mailowy: mammografia@spsk2-szczecin.pl.

Godziny pracy rejestracji Pracowni Mammografii SPSK-2 pozostają bez zmian: 
codziennie, w godz. 7.30-14.30, 
w tym samym miejscu – bud. F, parter, przejście przez Izbę Przyjęć Chirurgiczną.

Wyremontowana Pracownia Mammografii wyposażona zostanie w najnowszej generacji mammograf, gwarantujący bardzo wysoką jakość wykonywanych badań diagnostycznych. Umożliwi również wykonywanie specjalistycznych badań z użyciem tomosyntezy oraz mammografii spektralnej. Tomosynteza to metoda badania piersi umożliwiająca warstwowe obrazowanie piersi.  Mammografia spektralna to badanie z użyciem środka kontrastowego, służące pogłębieniu diagnostyki w wybranych przypadkach.