Zakaz odwiedzin w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

W związku z hospitalizacją w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych pacjentów zarażonych COVID-19, kierując się względami bezpieczeństwa epidemiologicznego, wprowadzony zostaje do odwołania zakaz odwiedzin wszystkich pacjentów Kliniki. 

W sytuacjach wyjątkowych kwestie odwiedzin należy ustalać z lekarzem kierującym Kliniką, lekarzem prowadzącym, lekarzem dyżurnym.


 

OSOBY UPOWAŻNIONE w DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA do OTRZYMYWANIA INFORMACJI o STANIE JEGO ZDROWIA mogą zasięgać informacji o stanie zdrowia swych bliskich, dzwoniąc na numery:

Sekretariat Kliniki:

tel. 91 466 11 97, w dni powszednie do godz. 15.00

Dyżurka pielęgniarek, odcinek męski:
tel. 91 466 12 04

Dyżurka pielęgniarek, odcinek żeński:
tel. 91 466 12 80

Informacji udzielać będzie lekarz prowadzący danego pacjenta. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, jeśli z powodu swych obowiązków poszczególni lekarze nie zawsze od razu będą mogli podejść do telefonu.