Pracownia Tomografii Komputerowej

Z powodu konieczności demontażu jednego z tomografów komputerowych i zamontowania nowego aparatu w Pracowni Tomografii Komputerowej, badania TK zaplanowane na czas 10-28 stycznia 2022 są przekładane na inne terminy. Pacjenci zaplanowani do badań TK w tym terminie są o tym informowani telefonicznie.

Prace demontażowe i montażowe nowego aparatu do wykonywania tomografii komputerowej planowane są na okres ok. 3 tygodni. To czas niezbędny do przeniesienia sprzętu, a także do przeprowadzenia testów i bezpiecznego dopuszczenia aparatu do realizacji badań. Przepraszamy za utrudnienia. 

Korzystając do pierwszego półrocza tego roku tylko z jednego aparatu TK i mając na względzie czas i poziom jego eksploatacji, szpital zabezpieczył Pracownię w zakup kolejnego, nowoczesnego tomografu komputerowego, by w przypadku awarii starszego tomografu przejść w miarę płynnie do realizacji badań na nowym, funkcjonującym już w szpitalu aparacie TK. 

Niestety starszy aparat po ostatniej usterce nie mógł być dopuszczony do użytku, stąd konieczność zamontowania nowego urządzenia.