„Profilaktyka 40 Plus” u nas na Pomorzanach

W Przychodni Przyklinicznej i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej naszego szpitala będzie można zrealizować bezpłatne badania, zlecone w ramach programu „Profilaktyka 40 Plus”. Na badania można się zgłaszać od 2 sierpnia, po uprzedniej rejestracji telefonicznej. 

ZGŁOSZENIA
Program badań skierowany jest do osób, które ukończyły lub ukończą w danym roku kalendarzowym 40. rok życia. Jak się do niego zgłosić?

  • dzwoniąc na infolinię Domowej Opieki medycznej (DOM), tel. 22 735 39 53 (w godz. 8.00-18.00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
  • lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

W obu przypadkach trzeba odpowiedzieć na pytania ankietowe. Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka, zalecenia dotyczące stylu życia i określony zostanie zakres badań diagnostycznych z poszczególnych pakietów, które pacjent będzie miał wykonać. W systemie wystawione zostanie e-skierowanie na ustalony zakres badań. 

BADANIA
Z e-skierowaniem i dowodem osobistym pacjent zgłasza się do wybranej placówki systemu ochrony zdrowia, która realizuje badania. 

UWAGA! Jeśli w skierowaniu wskazane do wykonania zostało badania kału lub moczu, pacjent zgłasza się na badania już z materiałem do badań.

W naszym szpitalu badania w ramach programu „Profilaktyka 40 Plus” można wykonać 
po uprzedniej OBOWIĄZKOWEJ telefonicznej rejestracji:

poniedziałek-piątek, w godz. 12.00-15.00, tel.  91 466 13 31

  • w Przychodni Przyklinicznej (bud. G, wejście przez bramę główną od ul. św. Józefa) – pomiary w ramach badań diagnostycznych wspólnych:
    - środy, godz. 8.00-14.00
  • i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej (bud. K, I piętro, w korytarza na lewo w Punkcie Pobrań) – badania wskazane w pakietach dla kobiet i dla mężczyzn, wykonywane od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-11.00, WYŁĄCZNIE  PO UPRZEDNIEJ WIZYCIE w Przychodni Przyklinicznej SPSK-2

A zatem:
najpierw wizyta w Przychodni Przyklinicznej - pomiary
potem w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej - badania laboratoryjne

 

Zakres badań:
Pakiet badań diagnostycznych wspólny:
- pomiar ciśnienia tętniczego;
- pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
- ocena miarowości rytmu serc.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:
-  morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
- stężenie glukozy we krwi;
- AlAT, AspAT, GGTP;
- poziom kreatyniny we krwi;
- badanie ogólne moczu;
- poziom kwasu moczowego we krwi;
- krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:
- morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
- stężenie glukozy we krwi;
- AlAT, AspAT, GGTP;
- poziom kreatyniny we krwi;
- badanie ogólne moczu;
- poziom kwasu moczowego we krwi;
- krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
- PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.


Programu „Profilaktyka 40 Plus” realizowany jest w naszym kraju od 1 lipca bieżącego roku. W jego ramach każdy Polak powyżej 40. roku życia otrzymuje jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.
Więcej na temat programu na: https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus