Struktura organizacyjna

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOŚCI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ I TECHNICZNEJ:

1.    Dyrektor Szpitala
2.    Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
 

1) Kliniki/Oddziały Szpitalne
2) Zintegrowany Blok Operacyjny
3) Apteka Szpitalna
4) Dział Epidemiologiczny
5) Psychologowie Kliniczni
6) Koordynator Zespołu Transplantacyjnego
7) Koordynator Szpitalny ds. Transplantacji
8) Lekarz Mikrobiolog – Przewodniczący Zespołu 1
9) Lekarz Odpowiedzialny za Gospodarkę Krwią
10) Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi


3.    Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
 

1) Izby Przyjęć
2) Zakłady Diagnostyczne
3) Pracownia Cytogenetyki
4) Przychodnia Przykliniczna
5) Poradnie Samodzielne
6) Dział Sprzedaży Usług Medycznych
7) Koordynator Pakietu Onkologicznego
8) Centralna Pracownia Endoskopii
9) Dietetyk
 

4.    Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych
 

1) Dział Kadrowo-Płacowy
2) Dział Organizacyjno-Prawny
3) Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej – Magazyn
4) Dział Administracyjno-Gospodarczy
5) Dział Higieny
 

5.    Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji
 

1) Główny Energetyk
2) Dział Techniczny i Inwestycji
3) Dział Aparatury Medycznej
4) Dział Informatyczny
 

6.    Naczelna Pielęgniarka
 

1) Zastępca Naczelnej Pielęgniarki
2) Pielęgniarka Środowiskowa
3) Centralna Sterylizacja
4) Pielęgniarki/Położne Oddziałowe/Koordynujące 2
 

7.    Główny Księgowy
 

1) Dział Finansowo-Księgowy
2) Kasa
 

8.    Wydział Kontrolingu i Rozwoju
 

1) Sekcja Budżetowania i Kontrolingu
2) Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
3) Główny Specjalista ds. Inwestycji
4) Dział Inwentaryzacji
5) Koordynator Badań Klinicznych
 

9.      Dział Jakości
10.    Dział Zamówień Publicznych
11.    Dział BHP i Ppoż.
12.    Samodzielne Stanowiska
 

1) Audytor Wewnętrzny
2) Inspektor Ochrony Danych
3) Inspektor ds. Obronnych
4) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5) Kapelan Szpitalny
6) Rzecznik Prasowy – Specjalista ds. Marketingu
7) Inspektor Ochrony Radiologicznej
8) Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ:
Zakład leczniczy: SZPITAL SPSK-2
 

1.    Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.
2.    Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii. 
3.    Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej.
4.    I Klinika Okulistyki.
 

a) Pracownia AMD.
b) Pracownia Laserowa.
c) Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Perymetrii (USG, OCT, Perymetria).
d) Izba Przyjęć Klinik Okulistycznych.
 

5.    II Klinika Okulistyki.
 

a) Oddział Okulistyki Dziecięcej.
b) Pracownia Laserowa.
c) Pracownia Elektrofizjologiczna.
d) Pracownia Diagnostyki Specjalnej Oka.
e) Izba Przyjęć Klinik Okulistycznych.
 

6.    Klinika Kardiochirurgii:
 

a) Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego,
b) Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej,
c) Pracownia Ultrasonografii Kardiologicznej,
d) Izba Przyjęć Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii.
 

7.    Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym:
 

a) Izba Przyjęć Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii,
b) Pracownia Hemodynamiki,
c) Pracownia Elektrofizjologii,
d) Pracownia Ultrasonografii Kardiologicznej,
e) Pracownia Elektrokardiograficzna.
f) Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów - Stymulatorów Serca.
g) Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.
h) Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej.
 

8.    Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt:
 

a) Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna.
b) Oddział Onkologii Klinicznej.
 

9.    Klinika Położnictwa i Ginekologii:
 

a) Oddział Patologii Ciąży, Położnictwa i Ginekologii.
b) Blok Porodowo-Operacyjny.
c) Izba Przyjęć Położniczo- Ginekologiczna.
 

10.    Klinika Patologii Noworodka:
 

a) Oddział Neonatologii.
b) Bank Mleka Kobiecego.
 

11.    Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych:
 

a) Ośrodek Dializ,
b) Izba Przyjęć Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych.
 

12.    Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć.
13.    Izba Przyjęć Chirurgiczna.
14.    Zintegrowany Blok Operacyjny.
15.    Blok Operacyjny Klinik Okulistyki
16.    Zakład Radiologii Zabiegowej.
17.    Apteka Szpitalna.
18.    Centralna Sterylizacja.
19.    Dział Epidemiologiczny. 
20.    Pielęgniarka Środowiskowa.
 

Zakład leczniczy: „AMBULATORIUM SPSK-2”
 

1.    Przychodnia Przykliniczna:
 

a) Poradnia Urologiczna,
b) Poradnia Neurologiczna,
c) Poradnia Chorób Naczyń,
d) Poradnia Endokrynologii,
e) Poradnia Diabetologiczna,
f) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
g) Poradnia Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej,
h) Poradnia Leczenia Bólu,
i) Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
j) Poradnia Medycyny Pracy.
 

2.    Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków.
3.    Poradnia Alergologiczna.
4.    Poradnia Genetyczna.
5.    Poradnie Okulistyczne:
 

a) Poradnie okulistyczne ogólne,
b) Poradnie witrektomijne,
c) Poradnie onkologiczne,
d) Poradnia leczenia jaskry,
e) Poradnia neurookulistyczna,
f)  Poradnia leczenia chorób rogówki,
g) Poradnia leczenia chorób siatkówki.
 

6.    Poradnia Okulistyczna Dziecięca i Strabologiczna.
7.    Poradnia Okulistyczna dla Wcześniaków.
8.    Poradnia Wad Serca.
9.    Poradnia Kardiochirurgiczna.
10.    Poradnia Kardiologiczna.
11.    Poradnia Ginekologiczna.
12.    Poradnia Ginekologii Onkologicznej.
13.    Poradnia Patologii Ciąży i Chorób Kobiecych.
14.    Poradnia Patologii Noworodka.
15.    Poradnia Transplantologiczna.
16.    Poradnia Anestezjologiczna.
17.    Poradnia Chorób Wewnętrznych.
18.    Poradnia Nefrologii.
19.    Poradnia Badań Prenatalnych.
 

Zakład leczniczy: „DIAGNOSTYKA SPSK-2”
 

1.    Zakład Diagnostyki Rentgenowskiej:
 

a) Pracownia Ultrasonografii,
b) Pracownia Mammografii,
c) Pracownia Tomografii Komputerowej.
 

2.    Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:
 

a) Pracownia Hematologii,
b) Pracownia Analityki Ogólnej,
c) Pracownia Biochemii,
d) Pracownia Immunochemii,
e) Pracownia Koaguologii,
f) Pracownia Białek,
g) Pracownia Mikrobiologiczna,
h)Pracownia Immunologiczna,
i) Pracownia HLA
j) Pracownia Alergologiczna
 

3.    Centralna Pracownia Endoskopii.
4.    Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi.
5.    Pracownia Diagnostyczno-Zabiegowa Urologii i Onkologii Urologicznej.
6.    Zakład Patomorfologii.
7.    Pracownia Cytogenetyki.

 

Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala
Pielęgniarki/Położne Oddziałowe/Koordynujące podlegają Naczelnej Pielęgniarce pod względem merytorycznym