„Solidarnie dla transplantacji” - kampania

„Solidarnie dla transplantacji” to kampania edukacyjno-informacyjna, której celem jest upowszechnienie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej oraz zwiększenie poparcia społecznego dla dawstwa narządów, komórek i tkanek.

W ramach kampanii powstała strona internetowa www.zgodanazycie.pl, na której  w przystępny sposób przedstawione są kluczowe informacje o tym, kto i w jaki sposób może zostać dawcą zarówno za życia, jak i po śmierci. Opisane są tam również rodzaje przeszczepów oraz jak przebiega proces oczekiwania na transplantację i jak wygląda życie osoby po przeszczepie. Zostały tam także zamieszczone podstawowe informacje dotyczące aspektów prawnych (ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów).

Kampania „Solidarnie dla transplantacji” realizowana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, realizowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia na lata 2011-2020.