Dziękujemy studentom PUM w Szczecinie

 

 

Wolontariusze – studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w  Szczecinie wspierają personel SPSK-2 w jego pracy w czasie zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Dziękujemy za Waszą pomoc i postawę godną naśladowania!

 

Wolontariusze – studenci kierunków lekarskiego i pielęgniarskiego  PUM w Szczecinie, angażują się do prac podczas dyżurów w Punkcie Medyczno-Informacyjnym przy głównym wejściu na teren szpitala oraz na oddziałach SPSK-2. Do tej pory do prac wolontariackich zgłosiło się ponad 100 studentów. Stanowią bardzo dużą pomoc dla personelu medycznego poszczególnych oddziałów szpitala i chętnie angażują się do pracy. Wszystkim studentom-wolontariuszom serdecznie dziękujemy!

 

 

Wolontariusze - studenci PUM w Szczecinie w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SPSK-2, fot. SPSK-2