Rys historyczny

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie wyodrębnił się w 1956 roku ze struktury ówczesnego Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej przyjmując nazwę Państwowego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie, którą to nazwę zmienił w styczniu 1999 roku w związku z wprowadzoną reformą służby zdrowia, uzyskując tym samym osobowość prawną. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat powstawały nowe bądź zmieniały swą nazwę oddziały szpitalne, powstało Centralne Laboratorium i Centralny Zakład Diagnostyki Rentgenowskiej. Po 1999 roku wyłączone zostały ze struktury Szpitala poradnie stomatologiczne.

 

W roku 2001 Szpital rozpoczął sukcesywną realizację Programu Restrukturyzacji a w roku 2003 podjął działania zmierzające do uzyskania certyfikatu Jakości ISO 9001-2000.
Z uwagi na profil kliniczny Szpital świadczy usługi zdrowotne III stopnia referencyjności.

 

SPSK-2 jest szpitalem wieloprofilowym o zabudowie pawilonowej zlokalizowanym w kompleksie odrębnych budynków zbudowanych w latach 1876-1936 o łącznej powierzchni pomieszczeń szpitalnych 26 920 m2 . Właścicielem budynków oraz wieczystym użytkownikiem gruntów jest Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, która umową z dnia 18 czerwca 1999 roku przekazała Szpitalowi nieruchomość w użytkowanie. Liczba łóżek szpitalnych wynosiła w 2000 roku 640. W tym czasie Szpital posiadał 1108 etatów (stan na 31 grudnia 2000r.). Obecnie Szpital posiada 573 łóżka.

 

Chronologia utworzenia Oddziałów SPSK-2 PAM w Szczecinie:

 • III Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Zabiegów Przezskórnych – 1950r.
 • II Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej z Pododdziałem Endoskopii Zabiegowej – 1951r.
 • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej – 1951r.
 • Oddział Chorób Skórnych i Wenerycznych – 1951r.
 • Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych – 1955r.
 • Oddział Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym – 1955r.
 • Oddział Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej – 1962r.
 • Oddział Położnictwa i Perinatologii – 1962r.
 • Oddział Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – 1962r.
 • Oddział Urologii – 1962r.
 • Oddział Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrych Zatruć – 1968r.
 • II Oddział Okulistyki – 1983r.
 • I Oddział Okulistyki – 1984r.
 • Oddział Kardiochirurgii – 2002r.

 

Powyższe nazwy oddziałów odnoszą się do aktualnej struktury organizacyjnej Szpitala stanowiącej załącznik do Statutu Szpitala nadanego w drodze zarządzenia Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2002 roku i wynikają z decyzji Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2002r. o wpisie zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej i nadaniu resortowych kodów identyfikacyjnych.

 

Na wniosek Rektora PAM z dnia 18 czerwca 1999 roku Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 1 lutego 2000 roku przekazał obowiązki i uprawnienia wobec Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie Rektorowi Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wykazu szpitali klinicznych oraz państwowych uczelni medycznych i państwowych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych właściwych do przejęcia uprawnień organu założycielskiego otworzyły drogę do przejęcia Szpitala przez Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.