CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN

Uprzejmie informujemy, że 10 marca 2020 r. na terenie szpitala wprowadzony został CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. Obowiązuje on do odwołania.

UWAGA! Odwiedziny–pobyt rodziców w: Klinice Patologii Noworodka oraz Oddziale Okulistyki Dziecięcej II Kliniki Okulistyki prosimy każdorazowo ustalać z lekarzem kierującym lub lekarzem dyżurnym Kliniki.

Dodatkowo w związku z zaleceniem konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii odwiedziny w klinikach ginekologiczno-położniczych naszego szpitala także zostają zawieszone. Jak podaje konsultant prof. Krzysztof Czajkowski w zaleceniach z dnia 30.04 br. „W dalszym ciągu na dzień dzisiejszy niezalecana jest jakakolwiek forma odwiedzin  oddziałach położniczo-ginekologicznych”. Jednocześnie informujemy, że  wszystkie obostrzenia i zalecenia, zarówno szpitalne, jak i te wyższego rzędu są podyktowane troską o zdrowie Pacjentek. Wszystkie przyjęcia odbywają się zgodnie z przyjętymi procedurami z zakresu ochrony przed koronawirusem. Zapewniamy, że personel naszego szpitala otacza wszystkie Pacjentki, szczególnie w tym trudnym dla nich czasie hospitalizacji najlepszą, życzliwą i serdeczną opieką.

Decyzją Dyrekcji SPSK-2 FURTKI prowadzące na teren szpitala (w murze i ogrodzeniu szpitala) zostają ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA. WEJŚCIE NA TEREN SZPITALA MOŻLIWE JEST TYLKO BRAMĄ GŁÓWNĄ od ulicy Św. Józefa. Decyzja związana jest z minimalizowaniem ryzyka zakażenia koronawirusem. Za utrudnienie przepraszamy.

Jednocześnie przypominany, pacjent z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych jak gorączka oraz jednym z objawów: kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie oraz który, w okresie ostatnich 14 dni: 
a). podróżował lub przebywał w regionie, w którym utrzymuje się transmisja koronawirusa SARS-CoV-2*
lub
b). miał bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)

proszony jest o PILNY KONTAKT z: 
1. Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną w Szczecinie, tel.: 668 332 486 lub 694 493 767 
lub
2. Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie - ul. Arkońska 4, pełniącym w czasie epidemii funkcję szpitala jednoimiennego
     - Izba Przyjęć Zakaźna dla Dorosłych tel. 91 813 94 40 
     - Izba Przyjęć Zakaźna dla Dzieci tel. 91 813 92 01

Zalecenia, które pomagają uchronić się przed zachorowaniem na infekcje wirusowe:  

  • Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust we wskazanych miejscach publicznych. Oprócz masek lub maseczek ochronnych, które w tej sytuacji są zalecane przez ekspertów w pierwszej kolejności, stosować można także odzież lub jej część. Ze względu na ryzyko spotkania osób chorych bezobjawowo, noszona maseczka będzie stanowiła względną ochronę przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Stanowi także barierę przed niepotrzebnym dotykaniem twarzy – nosa czy ust. W przypadku maseczek wielorazowych pamiętajmy o utrzymaniu ich właściwej higieny po ich użyciu – wypraniu w min. 60° C i wyprasowaniu. Podczas zdejmowania maseczki nie należy dotykać nią oczu, nosa i ust. Po zdjęciu maseczki jednorazowej należy wrzucić ją do kosza na odpady i umyć ręce wodą z mydłem.
  • Częste i skuteczne mycie rąk z użyciem mydła i wody, a jeśli nie ma do nich dostępu – płynów, żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Sposób skutecznego mycia rąk prezentuje grafika poniżej.
  • Odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania – zakrywamy usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, potem natychmiast wyrzucamy chusteczkę do zamkniętego kosza i myjemy ręce używając mydła i wody, a jeśli nie ma do nich dostępu – płynów, żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Kichanie lub kasłanie w dłonie powoduje, że przenosimy zarazki na przedmioty lub dotykane osoby.
  • Zachowanie bezpiecznej odległości - co najmniej 2 m odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
  • Niedotykanie oczu, nosa i ust – dotykanie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami powoduje przenoszenie wirusa z powierzchni na siebie.