Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia – przebudowa pomieszczeń budynku W i K wraz z wyposażeniem

Zgłaszanie nieprawidłowości w związku z realizacją Projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia – przebudowa pomieszczeń budynku W i K wraz z wyposażeniem”

 

Fundusze Europejskie (logo) Unia Europejska (logo)

 

Szanowni Państwo


Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i  Środowisko przygotowała i udostępniła w tym celu narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie tych informacji w następujący sposób:

 

  1. Za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub
  2. Elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC


Jednocześnie zwracamy się z prośbą o równoczesne przekazywanie informacji o potencjalnych nieprawidłowościach na adres e-mail: op@spsk2-szczecin.pl