Praca

2022-08-09

Szczecin, dnia 09.08.2022r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022r., poz. 633 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T


w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: 

 1. bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz operacyjna/y);
 2. onkologii klinicznej w Oddziale Onkologii Klinicznej (pielęgniarka/rz);
 3. ginekologii w Bloku Operacyjnym Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt  (pielęgniarka/rz operacyjna/y, położna/y operacyjna/y );
 4. kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz);
 5. okulistyki w Bloku Operacyjnym I Klinice Okulistyki (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y );
 6. kardiochirurgii w Bloku Operacyjnym Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz operacyjna/y);
 7. nefrologii w Izbie Przyjęć Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz, ratownik medyczny);
 8. położnictwa w Izbie Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej (położna);
 9. kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz, perfuzjonista);
 10. kardiochirurgii w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y);
 11. nefrologii w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz);
 12. chirurgii w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (pielęgniarka/rz);
 13. okulistyki w I Klinice Okulistyki (pielęgniarka/rz);
 14. okulistyki w Oddziale Dziecięcym II Kliniki Okulistyki (lekarz specjalista w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym pełnienie dyżurów medycznych w Klinice).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r., a dla zakresu okulistyki w Oddziale Dziecięcym II Kliniki Okulistyki (lekarz specjalista w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym pełnienie dyżurów medycznych w Klinice); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii (perfuzjonista) na okres od 01 września 2022r. do 31 marca 2024r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie:  do dnia 26 sierpnia 2022r. do godz. 14:30  

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 
Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 09 sierpnia 2022r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 09 sierpnia 2022r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 29.08.2022r. w budynku administracji SPSK-2. 
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 


Do pobrania:
OFERTA
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNIK NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH