Praca

2022-05-17

Szczecin, dnia 17.05.2022r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022r., poz. 633 z późn. zm.)

 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: 

 1. bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz operacyjna/y);
 2. onkologii klinicznej w Oddziale Onkologii Klinicznej (pielęgniarka/rz);
 3. ginekologii w Bloku Operacyjnym Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt  (pielęgniarka/rz operacyjna/y, położna/y operacyjna/y );
 4. kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz);
 5. okulistyki w Bloku Operacyjnym I Klinice Okulistyki (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y );
 6. kardiochirurgii w Bloku Operacyjnym Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz operacyjna/y);
 7. nefrologii w Izbie Przyjęć Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz, ratownik medyczny);
 8. położnictwa w Izbie Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej (położna);
 9. kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz);
 10. kardiochirurgii w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y);
 11. izby przyjęć chirurgicznej w Izbie Przyjęć Chirurgicznej (pielęgniarka/rz);
 12. nefrologii w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz);
 13. chirurgii w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (pielęgniarka/rz);
 14. okulistyki w Bloku Operacyjnym I Klinice Okulistyki (pielęgniarka/rz operacyjna/y );
 15. rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Klinice Kardiochirurgii (lekarz kierujący i zastępca lekarza kierującego: lekarz specjalista kardiolog lub chorób wewnętrznych lub rehabilitacji).

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 czerwca 2022r. do 30 czerwca 2023r., a dla zakresu rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Klinice Kardiochirurgii ( lekarz kierujący i zastępca: lekarz specjalista kardiolog lub chorób wewnętrznych lub rehabilitacji) na okres od  01 czerwca 2022r. do 31 marca 2024r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie: do dnia 27 maja 2022r. do godz. 1430  

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 
Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 17 maja 2022r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 17 maja 2022r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 30.05.2022r. w budynku administracji SPSK-2. 
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 


Do pobrania:
OFERTA - KONTRAKTY
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNIK NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH

2022-05-17

 Szczecin, dnia 17.05.2022r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022r., poz. 633 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 
chirurgii naczyniowej, ogólnej i angiologii w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii.

Przedmiot umowy obejmuje lekarza specjalistę chirurgii naczyniowej lub chirurgii ogólnej z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym pełnienia dyżurów medycznych w Klinice. 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 czerwca 2022r. do 30 kwietnia 2024r. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie: do dnia 27 maja 2022r. do godz. 1200  

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 17 maja 2022r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 17 maja 2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 30.05.2022r. 
w budynku administracji SPSK-2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
 

 


Do pobrania:
wzór umowy i załączniki nr 1 i nr 2 do uzyskania w Dziale Kadrowo-Płacowym

OFERTA - KONTRAKTY
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH

2022-05-20

 Szczecin, dnia 20.05.2022r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022r., poz. 633 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T
 

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu okulistyki w Oddziale Dziecięcym II Kliniki Okulistyki.

 Przedmiot umowy obejmuje lekarza specjalistę w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym pełnienie dyżurów medycznych w Klinice.

Umowa zostanie zawarta na okres od 15 czerwca 2022r. do 31 marca 2024r. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie: do dnia 09 czerwca 2022r. do godz. 1430  

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 20 maja 2022r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 20 maja 2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 10.06.2022r.
w budynku administracji SPSK-2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
 


Do pobrania:
OFERTA - KONTRAKTY
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNIK NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH