Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania.

Interreg IV A (logo)

UE - Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego (logo)


"Wspólny region - wspólne cele"

Telemedycyna - tablica

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Krajów Związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej (Województwo Zachodniopomorskie)
INTERREG IV A 2007 - 2013.


W projekcie uczestniczy 21 szpitali niemieckich i 11 polskich oraz dwie szczecińskie uczelnie: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest koordynatorem projektu po stronie polskiej. Ogólna wartość projektu to prawie 14 mln EUR, w tym ponad 7 mln EUR przeznaczono dla Polski. Celem projektu jest utrzymanie wysokiego poziomu opieki medycznej na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza, które charakteryzuje się słabym zaludnieniem, odpływem specjalistów i zmianami w strukturze demograficznej. Sieć telemedyczna, która ma połączyć szpitale pozwoli utrzymać wysoki poziom opieki medycznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii, przede wszystkim chorób nowotworowych, ale również wypadków oraz schorzeń serca czy udarów mózgu.
W regionach Pomorza Przedniego i północnej Brandenburgii po stronie niemieckiej oraz na Pomorzu Zachodnim po stronie polskiej może się to udać tylko wówczas, gdy wysoko specjalistyczne świadczenia medyczne będą oferowane w sieci łączącej specjalistów pracujących w większych ośrodkach ze wszystkimi szpitalami w terenie niezależnie od granic państwowych. Zakres projektu obejmuje rozbudowę transgranicznej sieci telemedycznej. Zaproponowana koncepcja telemedycyny umożliwia utworzenie adekwatnej sieci transgranicznej o dwóch priorytetach: doskonalenia zawodowego lekarzy po obu stronach granicy i co za tym idzie poprawy opieki medycznej dla pacjentów poza dużymi ośrodkami miejskimi. Niezwykle trafnym mottem projektu jest : niech przemieszczają się dane, a nie pacjenci. 
W ramach projektu zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie, które umożliwi konsultacje ekspertów przez Internet. Możliwe będzie również wykorzystanie łączy do wybranych zabiegów chirurgicznych.


Placówki z województwa zachodniopomorskiego uczestniczące w projekcie to:

 

 • Zakład Patomorfologii oraz Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
 • Specjalistyczny Szpital im. prof. A. Sokołowskiego w Zdunowie
 • Szpital Powiatowy w Barlinku
 • Szpital Regionalny w Kołobrzegu
 • Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim
 • Szpital Wojewódzki w Koszalinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 • Szpitale Polskie SA, Szpital Polski Połczyn-Zdrój NZOZ
 • Szpital Powiatowy w Białogardzie

Po stronie niemieckiej z terenu Pomorza Przedniego w projekcie uczestniczą:

 • Klinika Diakonii AMEOS Pomorza Przedniego w Anklam
 • Szpital Sana Rugia sp. z o.o. w Bergen
 • Szpital powiatowy w Desmin
 • Klinika Uniwersytecka w Greifswaldzie
 • Szpital DRK sp. z o.o. w Grimmen
 • Klinika w Karlsburgu
 • Klinika ASKLEPIOS w Pasewalku
 • Klinika Hanzy w Stralsundzie sp. z o.o. (DAMP)
 • Klinika Diakonii AMEOS Pomorza Przedniego w Ueckermuende
 • Szpital Powiatowy w Wolgast
 • Klinika Bodden w Ribnitz-Damgarten sp. z o.o.
 • Szpital DRK Powiatu Mecklenburg-Strelitz
 • Klinika im. Dietricha Bonhoeffera w Neubrandenburgu
 • Szpital powiatowy w Machin
 • Szpital powiatowy w Altentreptow
 • GLG (Towarzystwo Ochrony Życia i Zdrowia) sp. z o.o. - szpitale: Klinika Barnim sp. z o.o.,
 • GLG (Towarzystwo Ochrony Życia i Zdrowia) sp. z o.o. - szpital im. W. Forssmanna w Eberswalde
 • Centrum Społeczno-Medyczne Uckermark, szpital w Angermuende
 • Centrum Społeczno-Medyczne Uckermark, szpital w Prenzlau
 • Szpital Sana w Templin
 • Klinika ASKLEPIOS Uckermark sp. z o.o. w Schwedt
 • Ewangelicko-ekumeniczny szpital i Centrum Kardiologiczne Brandenburgii w Bernau

 

Do najważniejszych korzyści zewnętrznych z realizacji niniejszego projektu zaliczyć należy:


Korzyści społeczne

 • Wzrost możliwości kształcenia praktycznego przez "samotnych" lekarzy specjalistów w szpitalach biorących udział w projekcie,
 • Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dzięki wprowadzeniu rozwiązań telemedycznych,
 • Podniesienie trafności diagnozy i skuteczności leczenia pacjentów.

Korzyści gospodarcze

 • Skrócenie czasu i obniżenie kosztów leczenia;
 • Szybszy powrót pacjentów do pracy.

Korzyści środowiskowe

 • Zmniejszenie intensywności transportu.

Biuro projektu " Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania" po stronie polskiej :

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
u. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
Tel.( 48 91) 48 00 718; ( 48 91) 48 00 719; Fax. ( +48 91) 48 00 729
e-mail: fundusze@pum.edu.pl
e-mail: szeda@pum.edu.pl
e-mail: dutka@pum.edu.pl
www.pum.edu.pl/administracja/biuro-ds.-spraw-europejskich/telemedycyna-w-euroregionie-pomerania-siec-pomerania
Link do strony projektu :www.telepom.eu


SPSK-2 w ramach Projektu "Telemedycyna w Euroregionie Pomerania" zrealizował następujące etapy projektu :

 • Wideokonferencja
 • Modernizacja sieci
 • Teleradiologia,Telekardiologia

 

Wideokonferencja:
Zakres etapu:

 • Stworzenie 4 sal Multimedialnych wyposażonych w system telekonferencyjny, tablice multimedialne, telewizory LCD, projektory multimedialne, nagłośnienie.
 • Serwer nagrywająco odtwarzający, dzięki którym można zapisywać przeprowadzane wideokonferencje i odtwarzać w czasie późniejszym.

 

 

 

Sala konferencyjna

 

Modernizacja sieci:
Zakres etapu:

 • Modernizacja 11 węzłów sieci poprzez wymianę starych wysłużonych przełączników na wysokowydajne przełączniki zarządzalne, zakup nowych UPS'ów, modernizację wentylacji.
 • Wymiana łączy szkieletowych (większość na chwile obecną wykonane na skrętce cat. 5e) na światłowodowe. Dzięki tym zabiegom zapewnione będą szybkie łącza niezbędne do realizacji celów Telemedycznych takich jak wideokonferencja w wysokiej rozdzielczości oraz dystrybucja obrazów RTG.
 • W zakres modernizacji wchodzi remont pomieszczeń serwerowni i węzła głównego sieci mieszczącego się w budynku administracji.
 • Remont pomieszczenia w piwnicy budynku F przeznaczonego na serwerownię w ramach Teleradiologii i Telekardiologii.

 

 

 

 

 

Telemedycyna - Modernizacja sieci 1 Telemedycyna - Modernizacja sieci 2

 

 

 
Teleradiologia, Telekardiologia:
Zakres etapu:

 • Zakup systemu PACS opartego na czterech serwerach z oprogramowaniem do długoterminowej archiwizacji badań z dostępem on-line i dystrybucji badań.
 • Integracja Systemów PAC'a i RIS'a z Systemem HIS w następującym zakresie:
 • możliwość zlecania badań z HIS do RIS
 • możliwość podglądu historii choroby pacjenta zapisanej w HIS z RIS
 • przesyłanie opisu badania z RIS do HIS w celu umieszczenia go w historii choroby
 • dostęp do obrazów z badań RTG pacjenta w systemie HIS na oddziałach szpitalnych bez konieczności logowania się do innego systemu
 • umożliwienie rejestracji przyjęcia pacjenta w jednym systemie, system InfoMedica jest systemem nadrzędnym. Jeśli pacjentowi zarejestrowanemu w systemie InfoMedica zostanie zlecone badanie diagnostyczne to wszystkie niezbędne dane zostaną przekazane do RIS
 • synchronizację rejestru pacjentów pomiędzy HIS i RIS
 • Zakup 4 zestawów komputerowych do obsługi systemu RIS
 • Zakup 3 stacji diagnostyczno - opisowych
 • Zakup robota do nagrywania płyt - 2 sztuki
 • Podłączenie wszystkich cyfrowych aparatów znajdujących się w SPSK2 do RIS'a w celu archiwizacji badań

 

Telemedycyna - Teleradiologia, Telekardiologia 1 Telemedycyna - Teleradiologia, Telekardiologia 2 Telemedycyna - Teleradiologia, Telekardiologia