Izba Przyjęć Chirurgiczna

pielęgniarka oddziałowa:
mgr Bożena Rasińska
Kontakt:

Numer dostępny 24h

izba przyjęć

tel.

91-466-10-92

Numer dostępny od 7:30 do 15:00

rejestracja

tel.

91-466-10-89

izba przyjęć

faks

91-466-10-91


Lokalizacja:
Budynek F

Izba Przyjęć Chirurgiczna mieści się na parterze budynku F.

Izba przyjęć realizuje planowane przyjęcia do:

  • Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
  • Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

Przyjęcia planowe są realizowane na podstawie skierowań. W stanach nagłych izba przyjęć udziela pomocy bez skierowania.

Przez stan nagły należy rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywalnym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, których bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

W izbie przyjęć udzielamy pomocy przez całą dobę.

Ważne!!!

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, do pacjenta należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego, dzwoniąc:

  •     z telefony stacjonarnego pod 999
  •     z telefonu komórkowego pod 999 lub 112

 

Na wizyty planowane wymagana jest następująca dokumentacja:

  •     skierowanie do szpitala
  •     dowód osobisty