Ośrodek Dializ

pielęgniarka oddziałowa:
Elżbieta Dąbrowska
Kontakt:

pielęgniarka oddziałowa

tel.

91-466-12-23


Lokalizacja:
Budynek K

Ośrodek Dializ mieści się w przyziemiu budynku K.

Ośrodek Dializ rozpoczął działalność w roku 1999 z ośmioma stanowiskami. Współpracuje z Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Nefrologii. Uruchomienie Ośrodka Dializ podyktowane zostało wykonywaniem przeszczepów nerek w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, a tym samym zapewnieniem kompleksowej opieki medycznej pacjentom ze schorzeniami nefrologicznymi.

Ośrodek Dializ w chwili obecnej posiada 8 stanowisk dializacyjnych.

Dzięki wysoce specjalistycznemu wyposażeniu i wykwalifikowanej kadrze lekarskiej i pielęgniarskiej spełnia wszelkie wymogi i standardy obowiązujące w najlepszych tego typu placówkach.
Wykonuje się tu hemodializy oraz dializy otrzewnowe. Miesięcznie wykonujemy ok. 700 dializ.

!!! Pacjentom zapewniamy bezpłatny transport do i z Ośrodka Dializ !!!