Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć

lekarz kierujący:
dr hab. n. med. Maciej Żukowski
z-ca lekarza kierującego:
dr n. med. Katarzyna Kotfis
pielęgniarka oddziałowa:
Anna Brzezińska
Kontakt:

sekretariat

tel./faks

91-466-11-44

pielęgniarka oddziałowa

tel.

91-466-11-47

dyżurka pielęgniarek

tel.

91-466-11-51

gabinet lekarski

tel.

91-466-11-46

sala 1 (izolatka AiB)

tel.

91-466-11-48

sala 2

tel.

91-466-11-48

sala 3

tel.

91-466-11-49


Lokalizacja:
Budynek F

Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć mieści się na 1. piętrze budynku F.

Klinika zajmuje się leczeniem chorych w stanie zagrożenia życia i po ciężkich zabiegach operacyjnych. Posiada wysokiej klasy sprzęt do sztucznej wentylacji płuc oraz stałego monitorowania parametrów życiowych. Wykonuje wszystkie rodzaje znieczuleń.