Zakład Radiologii Zabiegowej

lekarz kierujący:
prof. dr hab. n. med. Aleksander Falkowski
pielęgniarka koordynująca:
mgr Eryka Aldona Kęcka
Harmonogram:
poniedziałek 7:00 14:30
wtorek 7:00 14:30
środa 7:00 14:30
czwartek 7:00 14:30
piątek 7:00 14:30
Kontakt:

sekretariat

tel./faks

91-466-11-69

sekretariat e-mail:
zrz@spsk2-szczecin.pl www.radiologiazabiegowa.com


Lokalizacja:
Budynek F

Zakład Radiologii Zabiegowej mieści się na 3. piętrze budynku F.

 

Zakład Radiologii Zabiegowej specjalizuje się w kompleksowej diagnostyce i terapii naczyń tętniczych i żylnych z wykorzystaniem najnowszych technik medycznych oraz nowoczesnego sprzętu. Obecnie należy do największych ośrodków leczenia wewnątrznaczyniowego w Polsce, w którym wykonuje się ponad 1000 zabiegów rocznie. Wykorzystywane są przy tym  wszystkie dostępne na świecie techniki i środki leczenia, a ścisła współpraca z Kliniką Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii SPSK-2 pozwala leczyć kompleksowo choroby naczyń. 

Celem zwiększenia zakresu i skuteczności zabiegów stosuje się najnowocześniejsze sposoby i urządzenia takie jak: stenty i balony uwalniające leki, stenty pokrywane oraz farmakomechaniczną celowaną trombolizę. Ponadto w zabiegach embolizacji używane są wszystkie dostępne środki leczenia – nowoczesne polimery, spirale embolizacyjne 3D, kleje, cząstki embolizacyjne.

Zakład Radiologii Zabiegowej współpracuje Poradnią Chorób Naczyń SPSK-2.

 

 

 

Zabiegi wykonywane w Zakładzie Radiologii Zabiegowej są stosowane w leczeniu:

 • zwężeń i niedrożności tętnic i żył kończyn dolnych i górnych
 • zwężeń tętnic szyjnych
 • zwężeń tętnic łuku aorty – podobojczykowych i kręgowych
 • zespołu stopy cukrzycowej
 • tętniaków aorty brzusznej i piersiowej
 • tętniaków obwodowych
 • tętniaków tętnic trzewnych i nerkowych
 • anginy brzusznej
 • nadciśnienia nerkowopochodnego
 • zatorowości płucnej
 • obwodowych malformacji naczyniowych
 • nieoperacyjnych nowotworów i przerzutów do wątroby
 • krwotoków wewnętrznych
 • krwotoków pourazowych
 • żylaków powrózka nasiennego
 • zespołu przekrwienia miednicy i żylaków w obrębie narządów rodnych
 • usuwanie jatrogennych ciał obcych

 

 


Prof. Aleksander Falkowski, lekarz kierujący Zakładem Radiologii Zabiegowej,  ma ponad 25-letnią praktykę w dziedzinie radiologii zabiegowej. Jest jedną z pierwszych osób w kraju, które wprowadzały nowe techniki wewnątrznaczyniowe w Polsce. Był wieloletnim przewodniczącym Sekcji Radiologii Zabiegowej w Polsce.

Personel Zakładu to zespół doskonałych specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i kilkunastoletnim doświadczeniu w radiologii zabiegowej


 

 

Kwalifikacja do planowych zabiegów odbywa się na konsultacjach prowadzonych przez prof. Aleksandra Falkowskiego w wyznaczonych terminach. 

W sprawie konsultacji i kwalifikacji do  leczenia chorób nowotworowych proszę kontaktować się z  dr. Marcinem Szemitko, specjalistą radiologiem:

 tel. 91 466 11 69, 794 900 375,

 mail: zrz.embolizacja@spsk2-szczecin.pl

Pacjenci, którzy wymagają natychmiastowego leczenia zgłaszają się na Chirurgiczną Izbę Przyjęć szpitala (bud. F, parter).

Informacje dotyczące pobytu w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii oraz  innych jednostkach szpitala udziela sekretariat danej jednostki. 
 

 

 

Zakład Radiologii Zabiegowej SPSK-2 został utworzony 2009 r. jako drugi tego typu ośrodek w Polsce. Specjalizuje się w kompleksowej diagnostyce i terapii naczyń tętniczych i żylnych z wykorzystaniem najnowszych technik medycznych oraz nowoczesnego sprzętu. Obecnie należy do największych ośrodków leczenia wewnątrznaczyniowego w Polsce, w którym wykonuje się ponad 1000 zabiegów rocznie. Wykorzystywane są przy tym  wszystkie dostępne na świecie techniki i środki leczenia, a ścisła współpraca z Kliniką Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii SPSK-2 pozwala leczyć kompleksowo choroby naczyń. 
Celem zwiększenia zakresu i skuteczności zabiegów stosuje się najnowocześniejsze sposoby i urządzenia takie jak: stenty i balony uwalniające leki, stenty pokrywane oraz farmakomechaniczną celowaną trombolizę. Ponadto w zabiegach embolizacji używane są wszystkie dostępne środki leczenia – nowoczesne polimery, spirale embolizacyjne 3D, kleje, cząstki embolizacyjne.


Personel Zakładu to zespół doskonałych specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i kilkunastoletnim doświadczeniu w radiologii zabiegowej.
Zakład Radiologii Zabiegowej współpracuje także z Poradnią Chorób Naczyń SPSK-2.

Dydaktyka


Zakład Radiologii Zabiegowej prowadzi także szeroką działalność edukacyjną przed- i podyplomową – kształcą się tu studenci medycyny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz lekarze różnych specjalności. 

Zespół:

lekarz kierujący:

prof. dr hab. n. med. Aleksander Falkowski

pielęgniarka koordynująca:

mgr Eryka Aldona Kęcka

specjalista:

dr n. med. Michał Zieliński
specjalista radiolog

dr n. med. Stanisław Mokrzyński
specjalista radiolog

lek. med. Marcin Szemitko
specjalista radiolog

lek. med. Marek Haberko
specjalista radiolog

technik:

Łukasz Łukaszewicz
Michał Sobolewski

sekretarka:

Magda Dydek
Karolina Rybnik-Woźnicka
Kamila Napolska

pielęgniarka:

Anna Panfil
Lidia Antoniewicz