Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

lekarz kierujący:
prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski
z-ca lekarza kierującego:
dr. n. med. Adam Gołąb
piel. oddziałowa - Blok operacyjny:
mgr piel. Alina Grabowska
pielęgniarka oddziałowa:
mgr piel. Teresa Chrost
Kontakt:

sekretariat

tel.

91-466-11-01

sekretariat

tel./faks

91-466-11-00

lekarz kierujący

tel.

91-466-11-02

gabinet lekarski

tel.

91-466-11-03

gabinet litotrypsji

tel.

91-466-11-09

pielęgniarka oddziałowa

tel.

91-466-11-04

dyżurka pielęgniarek

tel.

91-466-11-05

blok operacyjny

tel.

91-466-11-06

poradnia urologiczna

tel.

91-466-13-23

rejestracja

tel.

91-466-13-60

sekretariat e-mail:
urologia@spsk2-szczecin.pl


Lokalizacja:
Budynek F

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej mieści się na 2. piętrze budynku F.

    Klinika jest wysokospecjalistyczną placówką leczniczo-badawczą na bazie uniwersyteckiej, zajmującą się pełnoprofilowym leczeniem schorzeń układu moczowo-płciowego ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych. Dysponujemy nowoczesną bazą diagnostyczno-leczniczą oraz świetnie wyszkolonym i wykształconym personelem lekarskim i pielęgniarskim. Od wielu lat klinika specjalizuje się w stosowaniu minimalnie inwazyjnych metod w leczeniu schorzeń urologicznych, w szczególności metod laparoskopowych, które znacząco skracają czas pobytu w szpitalu i powrotu do zdrowia. Rutynowo wykonujemy tą metodą prostatektomie radykalne (usunięcie gruczołu krokowego z powodu raka tego narządu) nefrektomie radykalne lub częściowe (usunięcie nerki lub jej fragmentu z powodu nowotworu), pieloplastyki (operacje naprawcze miedniczki nerkowej) oraz wiele innych operacji na górnych i dolnych drogach moczowych. Jesteśmy jedynym ośrodkiem urologicznym w Polsce, w którym wykonuje się laparoskopowe pobranie nerki do przeszczepu od żywego dawcy. W leczeniu kamicy moczowej stosujemy nowoczesne metody bezinwazyjne (ESWL-litotrypsja zewnątrzustrojowa) lub minimalnie inwazyjne (PCNL-litotrypsja przezskórna, URSL- laserowa litotrypsja endoskopowa). W leczeniu łagodnego rozrostu stercza (BPH) stosujemy metody przezcewkowej elektroresekcji z zastosowaniem nowoczesnej diatermii plazmowej. Dysponujemy dużym doświadczeniem w leczeniu raka pęcherza moczowego wykonując radykalne jego wycięcie z wytworzeniem odprowadzenia moczu m. in. za pomocą zastępczych pęcherzy jelitowych. : Ścisła współpraca z innymi klinikami naszego szpitala oraz akademickiego SPSK nr 1 jak również całodobowy dostęp do laboratorium i pracowni diagnostyki obrazowej w tym tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego gwarantują naszym pacjentom kompleksową opiekę na najwyższym poziomie.


   Klinika jako jedna z niewielu w kraju otrzymała certyfikat jakości szkolenia przyznany przez Europejską Radę Urologii (European Board of Urology) potwierdzajcy m. in., że wytyczne europejskich towarzystw naukowych są również podstawą naukową postępowania lekarskiego stosowanego w Klinice zgodnie z najbardziej aktualną wiedzą medyczną. Jakość organizacji pracy oddziału potwierdza także certyfikat ISO. Prowadzimy stałą analizę osiąganych przez nas wyników oraz występujących zdarzeń niepożądanych. W porozumieniu ze służbami epidemiologiczno-mikrobiologicznymi stosujemy najsurowsze standardy kontroli i zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, które dzięki temu należą do rzadkości.

 

Urologia

 

    Diagnostykę przedoperacyjną, kontrolę pooperacyjną oraz przewlekłe ambulatoryjne leczenie schorzeń układu moczowo-płciowego zapewnia podległa Klinice Poradnia Urologiczna czynna codziennie od poniedziałku do piątku. Poradnia dysponuje możliwością badań ultrasonograficznych, urodynamicznych, laboratoryjnych, radiologicznych i innych niezbędnych dla ustalenia rozpoznania i prowadzenia prawidłowego leczenia.
Lekarze Kliniki stanowią młody, doskonale wykształcony w kraju i za granicą zespół, którego powołaniem jest niesienie pomocy chorym urologicznym oraz prowadzenie sprawnie funkcjonującego ośrodka opieki zdrowotnej. Personel pielęgniarski bloku operacyjnego i oddziału urologicznego sprawuje swoje obowiązki w sposób profesjonalny i nacechowany troską o dobro chorego powierzonego ich opiece.
Świadczymy usługi medyczne i udzielamy konsultacji bez względu na miejsce zamieszkania chorego.

Klinika Urologii

 

 

Zespół:

lekarz kierujący:

prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski

z-ca lekarza kierującego:

dr. n. med. Adam Gołąb

piel. oddziałowa - Blok operacyjny:

mgr piel. Alina Grabowska

pielęgniarka oddziałowa:

mgr piel. Teresa Chrost

specjalista:

dr. n. med. Artur Lemiński
lek. med. Mateusz Wojtarowicz
lek. med. Michał Soczawa

rezydent:

lek. med. Markiian Kubis
lek. med. Wiktor Krawczyk
lek. med. Dominik Gródecki
lek. med. Łukasz Kozłowski
lek. med. Marcin Walkowiak
lek. med. Dominika Gajewska
lek. med. Paweł Grzegółkowski
lek. med. Krystian Kaczmarek
lek. med. Remigiusz Stamirowski

sekretarka:

Renata Żeliszczak
Małgorzata Biranowska