Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

lekarz kierujący:
prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski
z-ca lekarza kierującego:
dr n. med. Adam Gołąb
piel. oddziałowa - Blok operacyjny:
mgr piel. Alina Grabowska
pielęgniarka oddziałowa:
mgr piel. Teresa Chrost
Kontakt:

sekretariat

tel.

91-466-11-01

sekretariat

tel./faks

91-466-11-00

lekarz kierujący

tel.

91-466-11-02

gabinet lekarski

tel.

91-466-11-03

gabinet litotrypsji

tel.

91-466-11-09

pielęgniarka oddziałowa

tel.

91-466-11-04

dyżurka pielęgniarek

tel.

91-466-11-05

blok operacyjny

tel.

91-466-11-06

poradnia urologiczna

tel.

91-466-13-23

rejestracja

tel.

91-466-13-60

sekretariat e-mail:
urologia@spsk2-szczecin.pl


Lokalizacja:
Budynek F

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej mieści się na 2. piętrze budynku F.

    Klinika jest wysokospecjalistyczną placówką leczniczo-badawczą na bazie uniwersyteckiej, zajmującą się pełnoprofilowym leczeniem schorzeń układu moczowo-płciowego ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych. Dysponujemy nowoczesną bazą diagnostyczno-leczniczą oraz świetnie wyszkolonym i wykształconym personelem lekarskim i pielęgniarskim. Od wielu lat klinika specjalizuje się w stosowaniu minimalnie inwazyjnych metod w leczeniu schorzeń urologicznych, w szczególności metod laparoskopowych, które znacząco skracają czas pobytu w szpitalu i powrotu do zdrowia. Rutynowo wykonujemy tą metodą prostatektomie radykalne (usunięcie gruczołu krokowego z powodu raka tego narządu) nefrektomie radykalne lub częściowe (usunięcie nerki lub jej fragmentu z powodu nowotworu), pieloplastyki (operacje naprawcze miedniczki nerkowej) oraz wiele innych operacji na górnych i dolnych drogach moczowych. Jesteśmy jedynym ośrodkiem urologicznym w Polsce, w którym wykonuje się laparoskopowe pobranie nerki do przeszczepu od żywego dawcy. W leczeniu kamicy moczowej stosujemy nowoczesne metody bezinwazyjne (ESWL-litotrypsja zewnątrzustrojowa) lub minimalnie inwazyjne (PCNL-litotrypsja przezskórna, URSL- laserowa litotrypsja endoskopowa). W leczeniu łagodnego rozrostu stercza (BPH) stosujemy metody przezcewkowej elektroresekcji z zastosowaniem nowoczesnej diatermii plazmowej. Dysponujemy dużym doświadczeniem w leczeniu raka pęcherza moczowego wykonując radykalne jego wycięcie z wytworzeniem odprowadzenia moczu m. in. za pomocą zastępczych pęcherzy jelitowych. : Ścisła współpraca z innymi klinikami naszego szpitala oraz akademickiego SPSK nr 1 jak również całodobowy dostęp do laboratorium i pracowni diagnostyki obrazowej w tym tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego gwarantują naszym pacjentom kompleksową opiekę na najwyższym poziomie.


   Klinika jako jedna z niewielu w kraju otrzymała certyfikat jakości szkolenia przyznany przez Europejską Radę Urologii (European Board of Urology) potwierdzajcy m. in., że wytyczne europejskich towarzystw naukowych są również podstawą naukową postępowania lekarskiego stosowanego w Klinice zgodnie z najbardziej aktualną wiedzą medyczną. Jakość organizacji pracy oddziału potwierdza także certyfikat ISO. Prowadzimy stałą analizę osiąganych przez nas wyników oraz występujących zdarzeń niepożądanych. W porozumieniu ze służbami epidemiologiczno-mikrobiologicznymi stosujemy najsurowsze standardy kontroli i zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, które dzięki temu należą do rzadkości.

 

Urologia

 

    Diagnostykę przedoperacyjną, kontrolę pooperacyjną oraz przewlekłe ambulatoryjne leczenie schorzeń układu moczowo-płciowego zapewnia podległa Klinice Poradnia Urologiczna czynna codziennie od poniedziałku do piątku. Poradnia dysponuje możliwością badań ultrasonograficznych, urodynamicznych, laboratoryjnych, radiologicznych i innych niezbędnych dla ustalenia rozpoznania i prowadzenia prawidłowego leczenia.
Lekarze Kliniki stanowią młody, doskonale wykształcony w kraju i za granicą zespół, którego powołaniem jest niesienie pomocy chorym urologicznym oraz prowadzenie sprawnie funkcjonującego ośrodka opieki zdrowotnej. Personel pielęgniarski bloku operacyjnego i oddziału urologicznego sprawuje swoje obowiązki w sposób profesjonalny i nacechowany troską o dobro chorego powierzonego ich opiece.
Świadczymy usługi medyczne i udzielamy konsultacji bez względu na miejsce zamieszkania chorego.

Klinika Urologii

 

 

Zespół:

lekarz kierujący:

prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski

z-ca lekarza kierującego:

dr n. med. Adam Gołąb

piel. oddziałowa - Blok operacyjny:

mgr piel. Alina Grabowska

pielęgniarka oddziałowa:

mgr piel. Teresa Chrost

specjalista:

dr n. med. Artur Lemiński
lek. med. Mateusz Wojtarowicz
lek. med. Michał Soczawa

rezydent:

lek. Łukasz Kozłowski
lek. Adam Kurpik
lek. Wiktor Krawczyk
lek. Markiian Kubis
lek. Dominika Gajewska
lek. Paweł Grzegółkowski
lek. Krystian Kaczmarek
lek. Remigiusz Stamirowski

sekretarka:

Renata Żeliszczak
Małgorzata Biranowska