Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii

kierownik oddziału:
dr n. med. Agnieszka Karczmarczyk
pielęgniarka koordynująca:
mgr Anna Ogonowska
Kontakt:

pielęgniarka koordynująca

tel.

91-466-14-11

sekretariat

tel.

91-466-14-55

dyżurka pielęgniarek

tel.

91-466-14-52


Lokalizacja:
Budynek W

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii mieści się na 2. piętrze budynku W.

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuacje leczenia wymagają sto-sowania kompleksowych usług rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru me-dycznego.


Na oddział kwalifikowani są przede wszystkim:

 • pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych (pomostach aortalno - wieńcowych, po wszczepieniu sztucznych zastawek serca, po operacjach tętniaków aorty,  po opera-cjach naprawczych serca), szczególnie tacy u których doszło dnia powikłań okołoope-racyjnych m.in. udarem mózgu lub innymi schorzeniami wymagającymi pobytu w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej ;
 • pacjenci po zawałach serca,
 • pacjenci po zabiegach angioplastyki wieńcowej z implantacją stentów,
 • pacjenci z zaostrzeniem niewydolności serca;

 

Oddział dysponuje:

 • pełną diagnostyką kardiologiczną:
  • EKG,
  • USG serca,
  • próba wysiłkowa na bieżni,
  • próba wysiłkowa na cykloergometrze,
  • 24-godzinne monitorowanie EKG (holter EKG),
  • holter ciśnieniowy,
  • ergospirometria
 • kinezyterapią- ćwiczenia ruchowe prowadzone w Oddziale oraz w „Ogrodzie Re-habilitacyjnym Fundacji ProCor”
 • fizykoterapią (elektroterapia, laseroterapia, magnetoterapia),
 • edukacja pacjentów w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia, zdrowego try-bu życia i diety prowadzone przez lekarzy i psychologa.
 • opieką psychologiczną    

 

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej rozpoczął działalność w 2008 r. i posiada 20 łóżek.

Zespół:

kierownik oddziału:

dr n. med. Agnieszka Karczmarczyk

pielęgniarka koordynująca:

mgr Anna Ogonowska

specjalista:

dr n. med. Agnieszka Karczmarczyk
kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

dr n. med. Iwona Denisewicz
specjalista rehabilitacji medycznej, internista

dr n. med. Andrzej Brzeziński
specjalista chorób wewnętrznych

psycholog:

mgr Ewa Cichocka

fizjoterapeuta:

mgr Przemysław Greszta
mgr Marta Skorupa
mgr Agnieszka Klekowska