Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym

lekarz kierujący:
dr n. med. Krzysztof Przybycień
z-ca pielęgniarki oddziałowej:
Alicja Karyba
pielęgniarka oddziałowa:
Grażyna Chmielewska-Kędziorek
Kontakt:

sekretariat

tel.

91-466-13-78

sekretariat

faks

91-466-13-79

pielęgniarka oddziałowa

tel.

91-466-13-97

dyżurka pielęgniarek

tel.

91-466-13-81

dyżurka intensywnego nadzoru

tel.

91-466-13-64

dyżurka oddziału niewydolności

tel.

91-466-13-96

sekretariat e-mail:
kardiologia@spsk2-szczecin.pl


Lokalizacja:
Budynek W

Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym mieści się na parterze budynku W.

Oddział rozpoczął działalność w roku 1955. Posiada 30  łóżek. Oddział świadczy usługi zdrowotne w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w dziedzinie kardiologii. Oddział wykonuje zabiegi wysokospecjalistyczne koronarografii i koronaroplastyki oraz zabiegi elektrofizjologii.

Najczęściej leczone schorzenia:

 • Choroba wieńcowa serca
 • Samoistne nadciśnienie
 • Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca
 • Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek
 • Przewlekła choroba niedokrwienna serca
 • Zespoły sercowo płucne
 • Choroby naczyń płucnych
 • Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego
 • Ostre zapalenie mięśnia sercowego
 • Kardiomopatie
 • Zaburzenia przewodnictwa
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Niewydolność serca
 • Niedociśnienie tętnicze
 • Wrodzone wady rozwojowe serca
 • Wrodzone wady rozwojowe wielkich tętnic
 • Choroby reumatyczne z zajęciem serca


Przy Klinice działają następujące Poradnie Specjalistyczne:

 • Poradnia Kardiologiczna (stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów,  dla Pacjentów po PTCA i implantacji stentów)

Zespół:

lekarz kierujący:

dr n. med. Krzysztof Przybycień

z-ca pielęgniarki oddziałowej:

Alicja Karyba

pielęgniarka oddziałowa:

Grażyna Chmielewska-Kędziorek

specjalista:

prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska - Gościniak
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtarowicz
dr hab. n. med. Jarosław Gorący
dr hab. n. med. Małgorzata Peregud-Pogorzelska
dr n. med. Radosław Kiedrowicz
dr n. med. Łukasz Jodko
dr n. med. Paweł Stachowiak
dr n. med. Katarzyna Widecka-Ostrowska
dr n. med. Krzysztof Przybycień
dr n. med. Maciej Wielusiński
dr n. med. Małgorzata Czechowska
dr n. med. Irmina Kossuth
dr n. med. Maciej Lewandowski
dr n. med. Robert Kaliszczak

rezydent:

dr n. med. Michalak Magdalena
dr n. med. Olędzki Szymon
lek. Witkiewicz Wojciech
lek. Adam Szymański
lek. Stępień Miłosz
lek. Katarzyna Wojnarska
lek. Zakrzewski Marcin
lek. Zielska Małgorzata
lek. Rapacewicz Jolanta
lek. Wójcik-Grzeszczuk Aldona
lek. Dzienis Natalia
lek. Krzesicka Katarzyna
lek. Jachymek Magdalena
lek. Nowak Łukasz
lek. Nowak Tomasz
lek. Piątek Patrycja
lek. Pilawa Marcin