Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

lekarz kierujący:
prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski
z-ca lekarza kierującego:
dr hab. n. med. Jerzy Sieńko, prof. PUM
pielęgniarka oddziałowa:
mgr piel. Ewa Kubiak
Kontakt:

lekarz kierujący

tel.

91-466-11-28

pielęgniarka oddziałowa

tel.

91-466-11-31

dyżurka pielęgniarek

tel.

91-466-11-33

gabinet lekarski

tel.

91-466-11-36

sekretariat

tel.

91-466-11-29

sekretariat

tel./faks

91-466-11-30

sekretariat e-mail:
chirurgia.transplantacyjna@spsk2-szczecin.pl


Lokalizacja:
Budynek F

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej mieści się na 1. piętrze budynku F.

 

 1. oddział posiada 33 łóżka;
 2. oddział wyposażony jest w 2 sale zabiegowe;
 3. oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej;
 4. oddział III° referencyjności;
 5. rocznie w oddziale leczonych jest ok. 700 pacjentów, a liczba wykonywanych operacji sięga 1700;
 6. pod opieką oddziału pozostają Poradnia Chirurgii Ogólnej;
 7. oddział specjalizuje się w wykonywaniu operacji wysokospecjalistycznych tj. przeszczepień nerek. Rocznie oddział wykonuje ich około 70.
 8. posiada wysokiej jakości sprzęt (aparat USG, zestaw do chirurgii laparoskopowej wraz ze zintegrowaną wideo kamerą, najnowszej generacji noże harmoniczne, w tym również bezprzewodowe, rektoskop operacyjny).
 9. oddział jest ośrodkiem szkoleniowym w zakresie chirurgii laparoskopowej, posiada akredytacje Towarzystwa Wideochirurgii.
 10. oddział prowadzi kursy z zakresu Transplantologii Klinicznej w ramach specjalizacji z chirurgii ogólnej.

Przy Klinice działają poradnie specjalistyczne, w których możliwe jest przygotowanie pacjentów do planowych operacji oraz prowadzenie ich po wypisaniu ze szpitala:


Poradnia Endokrynologii
Poradnia Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

 

 

Transplantologia

 • przeszczepianie nerek i trzustki

 

Chirurgia jelita grubego

 • nowotwory i polipy jelita grubego
 • przetoki jelitowe

 

Proktologia

 • wypadanie odbytnicy
 • przetoki okołoodbytnicze
 • guzki krwawnicze
 • szczeliny odbytu
 • usunięcie polipów odbytnicy

 

Chirurgia laparoskopowa

 • laparoskopowa cholecystektomia (usunięcie pęcherzyka żółciowego)
 • laparoskopowe resekcje jelita grubego
 • laparoskopowa apendektomia ( usunięcie wyrostka robaczkowego)
 • laparoskopowe leczenie przepukliny rozworu przełykowego
 • laparoskopia nadnerczy
 • laparoskopia diagnostyczna

 

Chirurgia endokrynologiczna

 • operacje tarczycy
 • operacje przytarczyc
 • operacje nadnerczy

 

Chirurgia ogólna

 • "chirurgia ostrego dyżuru"
 • wytwarzanie dostępu do hemodializ - przetoki tętniczo-żylne
 • zakładanie cewników do dializy otrzewnowej
 • operacje żołądka i dwunastnicy
 • operacje przełyku i wpustu
 • operacyjne leczenie nowotworów nerek
 • zabiegi resekcyjne wątroby i trzustki
 • operacje przepuklin (pachwinowe, brzuszne, pooperacyjne)
 • inne zabiegi chirurgiczne z zakresu jamy brzusznej
 • leczenie ran (w tym leczenie podciśnieniem)
 • leczenie przewlekłej niewydolności żylnej

 

Klinika posiada własną pracownię ultrasonograficzną.

 

 

Zapisu na planową operację w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SPSK-2 Pacjent może dokonać osobiście na chirurgicznej izbie przyjęć (bud. F) do godz. 14.00. 
Przy przyjęciu do Kliniki należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

 

 1. Dowód osobisty.
 2. Skierowanie do szpitala i podpisaną kartę kwalifikacji, która pacjent otrzymuje od lekarza podczas ustalania terminu zabiegu.
 3. Kompletną dokumentację medyczną (karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań obrazowych - USG, TK, NMR, RTG, wyniki biopsji, kartę DiLO).
 4. Zaświadczenie z poradni specjalistycznych (m.in. kardiologicznej, pulmonologicznej), pod kontrolą których pacjent pozostaje, o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego. 
 5. Pisemną informację od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego.
 6. Wykaz pisemny leków stosowanych na stałe przez pacjenta ze schematem ich przyjmowania.
 7. Zaświadczenie o szczepieniu przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B. Wskazane jest podanie min. 2 dawek szczepionki przed przyjęciem do szpitala. Od podania 2. dawki szczepionki powinno minąć przynajmniej 2 tygodnie. Szczepienia są wykonywane w poradni lekarza POZ.

 

W przypadku przeziębienia, infekcji dróg oddechowych i innych zakażeń wskazane jest odroczenie zabiegu operacyjnego.  Jeśli Pacjent zauważy u siebie którykolwiek z objawów  lub w przypadku konieczności zmiany terminu oraz rezygnacji z leczenia uprzejmie prosimy o powiadomienie telefoniczne chirurgicznej izby przyjęć – nr 91 466 11 89. Nowy termin zabiegu zostanie ustalony telefonicznie pod numerem 91 466 11 36. 


Ustalony termin przyjęcia do Kliniki może ulec zmianie.


Przyjęcia do Kliniki odbywają się w godzinach od 8:30 do 11:00, po uprzedniej rejestracji na izbie przyjęć (bud. F).

 

 • Uwaga! Pacjenci, u których ma zostać wykonana scyntygrafia węzłów wartowniczych, zgłaszają się do rejestracji chirurgicznej izby przyjęć w dniu przyjęcia między godz. 7:00 a 7:30. Po przyjęciu do Kliniki pacjent zostaje przewieziony szpitalną karetką  na badanie scyntygrafii do innego szpitala i przywieziony po badaniu z powrotem do SPSK-2. 

 

 

Informujemy, że odwiedziny u pacjentów odbywają się w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 900 do 1900.

Oddział rozpoczął działalność w 1951 roku. Posiada 33 łóżka. Świadczy usługi zdrowotne w zakresie lecznictwa zachowawczego i operacyjnego w dziedzinie chirurgii ogólnej i transplantacyjnej oraz onkologii. Oddział specjalizuje się w wykonywaniu operacji wysokospecjalistycznych przeszczepów nerek. W roku 2002 wykonano ich 75. Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek. Posiada wysokiej jakości sprzęt do operacji chirurgicznych między innymi nóż harmoniczny. Pacjenci mają możliwość odwiedzin przez cały dzień. Przy oddziale znajdują się dwie sale operacyjne, sala pooperacyjna oraz dwie sale zabiegowo-opatrunkowe.

Zespół:

lekarz kierujący:

prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski

z-ca lekarza kierującego:

dr hab. n. med. Jerzy Sieńko, prof. PUM

pielęgniarka oddziałowa:

mgr piel. Ewa Kubiak

specjalista:

prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski
dr hab. n. med. Jerzy Sieńko, prof. PUM
dr n. med. Katarzyna Ostrowska - Clark
dr n. med. Labib Zair
dr n. med. Karol Tejchman
dr n. med. Maciej Kotowski

rezydent:

lek. Katarzyna Anders
lek. Aleksandra Baron
lek. Katarzyna Kozdroń
lek. Natalia Surowiec
lek. Anna Prekwa
lek. Ewa Pilichowska
lek. Marcin Wardal
lek. Klaudia Socha