II miejsce w rankingu „Bezpieczny szpital 2020”

Badanie sprawdza całość funkcjonowania szpitala w różnych obszarach – m.in. zasobów infrastruktury, zarządzania, działalności bloków operacyjnych i sterylizacji, komfortu i bezpieczeństwa pacjenta, a także kwalifikacji personelu. Dużą wagę ma także obszar dotyczący posiadanych przez szpital certyfikatów. Za wszystkie obszary łącznie można uzyskać 1000 punktów. 

Nasz szpital w kategorii Sieć szpitali ogólnopolskich oraz Najlepszy szpital w województwie zachodniopomorskim zajął 2. miejsca. Całościowa punktacja z badań ankietowych jest podstawą do lokaty w tzw. Złotej setce. W tym roku szpital na Pomorzanach znalazł się na 16. miejscu, zdobywając 828,22 pkt. (rok temu było to miejsce 47. i 790 punktów). Zwycięzca Złotej setki zdobył 896,72 punkty. Czuję ogromną radość i dumę z całego zespołu naszego szpitala - mówi Marcin Sygut, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie – To wspólna i ciężka praca wszystkich jednostek i działów, a cel jest jeden – profesjonalna opieka nad pacjentem. To jest nasz priorytet – dodaje.

XVII edycję rankingu „Bezpieczny szpital 2020" przygotowywało Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita". Wyniki dotyczą roku 2019. Ranking opiera się na badaniu ankietowym w zakresie jakości świadczeń medycznych w danej placówce. Udział w nim jest dobrowolny. W tym roku uczestniczyły w nim 182 szpitale, w tym 155 posiadających akredytację Ministra Zdrowia (nasz szpital zdobył ją w ubiegłym roku).