Szczepienia przeciw COVID-19

W ramach etapu O Narodowego Programu Szczepień zaszczepieni przeciw wirusowi SARS-CoV-2 mogą być:

  • pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę)
  • pracownicy domów pomocy społecznej
  • pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej
  • personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym sanitarno-epidemiologicznych.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie jako tzw. szpital węzłowy będzie realizować ten etap szczepień. 

Wskazane wyżej osoby, zainteresowane szczepieniami prosimy o kontakt:
Informacja nt. szczepień i zgłoszenie chęci do zaszczepienia się przeciw COVID-19:
tel. 606 987 235
Równolegle ze zgłoszeniem chęci zaszczepienia się, osoby zainteresowane proszone są o podpisanie Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i dostarczenie go jako:
• ORYGINAŁU dokumentu do Kancelarii SPSK-2:
bud. C, I. piętro, pok. 8
al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
• lub w formie skanu lub zdjęcia, przesłanego wyłącznie na adres mailowy:
szczepionka.covid@spsk2-szczecin.pl
do dnia 14 stycznia 2021 (termin został przedłużony).

 

Osoby ze wskazanej powyżej grupy (etap 0 Narodowego Programu Szczepień), które już zgłosiły się do szczepień prosimy o zapoznanie się z Ulotką dla Pacjenta oraz wypełnienie załączonego formularza i wzięcie go ze sobą na szczepienie.  

 

Infolinia merytoryczna NFZ dla pacjentów i punktów szczepień: 
tel. 989

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. szczepionki przeciw COVID-19 przedstawionymi w opracowaniu "Biała Księga " inicjatywy Nauka przeciw pandemii

 

UWAGA! - Za zebranie listy chętnych pracowników odpowiada pracodawca. Dane może przekazać w wygodny i szybki sposób za pośrednictwem formularza online (poniżej). 
Uzupełniony formularz prosimy przesyłać wyłącznie na wskazany powyżej adres mailowy.

- Formularz dla jednostek zgłaszających swój personel 

Więcej informacji na:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/szczepienie-personelu-medycznego-zapisy-przedluzone-do-14-stycznia,7884.html
 

 

Koordynator ds. szczepień przeciw COVID-19 personelu medycznego i niemedycznego oraz innych służb: 
Pielęgniarka naczelna SPSK-2 Izabela Napieracz-Trzosek 
tel. 690 455 048 
naczelna@spsk2-szczecin.pl 

 

- Klauzula informacyjna dla osób korzystających ze szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem sars-cov-2 (covid-19).