Szpital Tymczasowy w Szczecinie

Do Szpitala Tymczasowego trafiać będą pacjenci z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2: zarówno ci w stanie ciężkim, wymagający intensywnej terapii i podłączenia do respiratorów, jak i pacjenci wymagający leczenia zachowawczego, stałego nadzoru medycznego i hospitalizacji. W sumie w obu lokalizacjach uruchomionych zostanie ok. 300 łóżek tlenowych dla pacjentów w stanie stabilnym oraz 50 łóżek respiratorowych dla pacjentów kierowanych na oddział intensywnej terapii. 

Rozpoczęliśmy rekrutację do Szpitala Tymczasowego w Szczecinie!

Do pracy w Szpitalu Tymczasowym szukamy przedstawicieli zarówno zawodów medycznych, jak i pracowników, którzy wesprą nas w innych pracach. 

Na naszej stronie www uruchomiona została zakładka ‘Szpital Tymczasowy’ z praktycznymi informacjami nt. jego funkcjonowania. Prezentujemy tam m.in. listę stanowisk, na które prowadzona jest rekrutacja. Treści dot. np. warunków pracy będą aktualizowane na bieżąco. 

Strona przekierowuje także do formularza rekrutacyjnego do pracy w Szpitalu – na stronie www.szpitaltymczasowy.szczecin.pl. Osoby chętne prosimy o jego wypełnienie - pozwoli nam to na pierwszą, wstępną weryfikację ich doświadczenia, kwalifikacji i dyspozycyjności. Będziemy proponować dowolną formę zatrudnienia.

Mamy już pierwsze zgłoszenia - to m.in. pracownicy SPSK-2 i innych szpitali - – np. pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, technicy RTG, opiekunowie medyczni. Spoza środowiska medycznego chęć do pracy w SzT zadeklarowali np. ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego województwa zachodniopomorskiego, którzy w swoim kręgu zorganizowali pierwszy etap rekrutacji do SzT – zgłoszonych mamy obecnie ok. 30 ratowników WOPR-u. 

Pytania prosimy kierować na adres: szpitaltymczasowy-rekrutacja@spsk2-szczecin.pl lub dzwonić na nr tel. 91 466 10 28.

 

Personel SPSK-2 opiekujący się pacjentami na oddziale OIOM-COVID.
Personel SPSK-2 opiekujący się pacjentami na oddziale OIOM-COVID.