RODO

W lutym 2019 r. zainaugurowano w kraju kampanię społeczno-edukacyjną "RODO dla pacjenta", której celem jest zwiększenie świadomości pacjentów w zakresie przysługujących im praw dotyczących ich danych osobowych. 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na ten temat.
Ulotka
Film
Pełny pakiet informacji na ten temat dostępny jest na stronie: www.rododlapacjenta.pl
 


 1. DARCZYŃĆY
 2. FACEBOOK
 3. KONTRAHENCI
 4. MEDYCYNA PRACY
 5. MONITORING
 6. NADAWCY I ODBIORCY KORESPONDENCJI
 7. OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 8. OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ PACJENTÓW
 9. PACJENCI
 10. SKARGI I WNIOSKI
 11. UCZESTNICY WEBINARIUM
 12. WIZERUNEK
 13. COVID
 14. KP KANDYDACI DO PRACY REKRUTACJA
 15. KP PRACOWNICY
 16. KP UMOWY CYWILNOPRAWNE (PRACOWNICY)
 17. KP REZYDENCI
 18. KP OSOBY ODBYWAJĄC STAŻ PODYPLOMOWY
 19. KP WOLONTARIUSZE
 20. KP PRACOWNICY, ZLECENIOBIORCY KONTRAHENTA (OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKU)
 21. KP OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ PRACOWNIKÓW