19 maja - Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego

To święto wyjątkowe - święto kobiet, które dzielą się z innymi tym, co najcenniejsze dla najmniejszych milusińskich – własnym mlekiem. 

Dzięki ich bezinteresownej życzliwości ratowane jest życie maleństw, które od pierwszych swych chwil na świecie potrzebują szczególnej opieki medycznej, a kobiecy pokarm jest dla nich bezcennym, niemożliwym do podrobienia i wyprodukowania lekiem.

Dlatego wszystkim naszym obecnym i dotychczasowym Honorowym Dawczyniom Mleka Kobiecego – dotychczas, w sumie 34 paniom, które swoim dawstwem wspierają tak naprawdę działalność szpitala, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za ten piękny dar i cząstkę serca, które oddają innym.