Aplikacja ProteGO Safe

Główny Inspektor Sanitarny zachęca do korzystania z aplikacji ProteGO Safe.

Jak informuje GIS:
Aplikacja ProteGO Safe pozwoli kontrolować i zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID 19:
Aplikacja ProteGO pozwala użytkownikowi:
a.    monitorować stan swojego zdrowia poprzez wypełnianie Testu Oceny Ryzyka;
b.    uzupełniać Dziennik Zdrowia, w formacie umożliwiającym wygodne udostępnianie wyników personelowi medycznemu podczas badania;
c.    otrzymywać spersonalizowane rekomendacje odnośnie dalszego postępowania, w oparciu o odpowiedzi udzielone podczas wypełniania Testu Oceny Ryzyka;
d.    otrzymywać powiadomienia zachęcające do regularnego wypełniania Ankiety Oceny Ryzyka oraz innych zachowań profilaktycznych.

 

Aplikacja dostępna jest do pobrana pod adresem:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.mc.protegosafe

Więcej informacji na stronie https://gis.gov.pl/aktualnosci/aplikacja-protego-safe/