ZAKAZ ODWIEDZIN

Uprzejmie informujemy, że 10 marca 2020 r. na terenie szpitala wprowadzony został ZAKAZ ODWIEDZIN. Obowiązuje on do odwołania.

UWAGA! Odwiedziny–pobyt rodziców w: Klinice Patologii Noworodka oraz Oddziale Okulistyki Dziecięcej II Kliniki Okulistyki prosimy każdorazowo ustalać z lekarzem kierującym lub lekarzem dyżurnym Kliniki.

Dodatkowo w związku z zaleceniem konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii odwiedziny w klinikach ginekologiczno-położniczych naszego szpitala także zostają zawieszone. Jak podaje konsultant prof. Krzysztof Czajkowski w zaleceniach z dnia 30.04 br. „W dalszym ciągu na dzień dzisiejszy niezalecana jest jakakolwiek forma odwiedzin  oddziałach położniczo-ginekologicznych”. Jednocześnie informujemy, że  wszystkie obostrzenia i zalecenia, zarówno szpitalne, jak i te wyższego rzędu są podyktowane troską o zdrowie Pacjentek. Wszystkie przyjęcia odbywają się zgodnie z przyjętymi procedurami z zakresu ochrony przed koronawirusem. Zapewniamy, że personel naszego szpitala otacza wszystkie Pacjentki, szczególnie w tym trudnym dla nich czasie hospitalizacji najlepszą, życzliwą i serdeczną opieką.

Decyzją Dyrekcji SPSK-2 FURTKI prowadzące na teren szpitala (w murze i ogrodzeniu szpitala) zostają ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA. WEJŚCIE NA TEREN SZPITALA MOŻLIWE JEST TYLKO BRAMĄ GŁÓWNĄ od ulicy Św. Józefa. Decyzja związana jest z minimalizowaniem ryzyka zakażenia koronawirusem. Za utrudnienie przepraszamy.

Jednocześnie przypominany, pacjent z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych jak gorączka oraz jednym z objawów: kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie oraz który, w okresie ostatnich 14 dni: 
a). podróżował lub przebywał w regionie, w którym utrzymuje się transmisja koronawirusa SARS-CoV-2*
lub
b). miał bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)

proszony jest o PILNY KONTAKT z: 
1. Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną w Szczecinie, tel.: 668 332 486 lub 694 493 767 
lub
2. Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie - ul. Arkońska 4, pełniącym w czasie epidemii funkcję szpitala jednoimiennego
     - Izba Przyjęć Zakaźna dla Dorosłych tel. 91 813 94 40 
     - Izba Przyjęć Zakaźna dla Dzieci tel. 91 813 92 01

Zalecenia, które pomagają uchronić się przed zachorowaniem na infekcje wirusowe:  

  • Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust we wskazanych miejscach publicznych. Podczas zdejmowania maseczki nie należy dotykać nią oczu, nosa i ust. Po zdjęciu maseczki jednorazowej należy wrzucić ją do kosza na odpady i umyć ręce wodą z mydłem.
  • Częste i skuteczne mycie rąk z użyciem mydła i wody, a jeśli nie ma do nich dostępu – płynów, żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Sposób skutecznego mycia rąk prezentuje grafika poniżej.
  • Dezynfekcja rąk
  • Odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania – zakrywamy usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, potem natychmiast wyrzucamy chusteczkę do zamkniętego kosza i myjemy ręce używając mydła i wody, a jeśli nie ma do nich dostępu – płynów, żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Kichanie lub kasłanie w dłonie powoduje, że przenosimy zarazki na przedmioty lub dotykane osoby.
  • Zachowanie odległości - między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
  • Niedotykanie oczu, nosa i ust – dotykanie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami powoduje przenoszenie wirusa z powierzchni na siebie.