Światowy Dzień Chorego

Z okazji Światowego Dnia Chorego, obchodzonego 11 lutego, życzymy wszystkim naszym Pacjentom, przede wszystkim zdrowia, dobrych, pogodnych myśli, pozytywnego nastawienia i sił do stawiania czoła przeciwnościom losu i trudom związanym z chorobą i pobytem w szpitalu. 

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II w 1992 roku. Myślą przewodnią tego dnia jest pamięć o lepszej opiece nad chorymi, a także dowartościowanie chorego oraz wsparcie duchowe wśród chorych oraz aktywny rozwój wolontariatu.

Każdego dnia cały personel naszego szpitala, z nieocenioną rolą zespołów terapeutycznych – lekarzy, pielęgniarek i położnych, dokłada wszelkich starań, by służyć Państwu pomocą, gwarantować leczenie i opiekę na jak najwyższym poziomie, w powiązaniu z serdecznym nastawieniem do Pacjenta. 

W roku 2019 r. hospitalizowanych było u nas ponad 32700 Pacjentów, przeprowadzono 14090 operacji, a w poradniach udzielono ponad 130 000 porad. 

Przypominamy, że do dyspozycji Pacjentów na terenie naszego szpitala jest Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta. Jeśli Pacjenci mają jakiekolwiek uwagi dotyczące opieki i hospitalizacji w szpitalu, mogą je zgłaszać także bezpośrednio personelowi medycznemu – pielęgniarkom, pielęgniarkom oddziałowym lekarzom oraz lekarzom kierującym.