Inne

Jednostki nienależące do SPSK nr 2, ale mające siedzibę na terenie szpitala:

 

Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej PUM w Szczecinie

 

Klinika jest jednostką naukowo-dydaktyczną Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i należy do struktury organizacyjnej tej uczelni. Mieści się na terenie SPSK nr 2 w bud. F.