Ogłoszenia

2019-11-27

                                    Szczecin, dnia 26.11.2019r.


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
wraz
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert:

 

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie, zwanego dalej Udzielającym zamówienia w zakresie:

  1. Zadanie nr 1 - rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego. 
  2. Zadanie nr 2 - rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku lub oddziale dziennym w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego. 

Udzielający zamówienia podpisze umowy z wybranym Oferentem/oferentami z terenu województwa zachodniopomorskiego. 
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta zostanie z Oferentem (Oferentami) - Przyjmującym zamówienie, na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w zakładce „Ogłoszenia” na stronie internetowej Szpitala: www.spsk2-szczecin.pl
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE - PDF
SWKO - Rehabilitacja kardiologiczna

 

- Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych