Dyrekcja


Dyrektor:
mgr Marcin Sygut


Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Magda Wiśniewska


Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Andrzej Różański


Główna Księgowa
mgr Anita Maciukiewicz


Naczelna Pielęgniarka
mgr Elżbieta Salwa