Dyrekcja


Dyrektor:
mgr Marcin Sygut


Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Magda Wiśniewska


Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Andrzej Różański


Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych
mgr Mirosław Siudak


Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji
mgr Dawid Bąk


Główna Księgowa
mgr Anita Maciukiewicz


Naczelna Pielęgniarka
mgr Izabela Napieracz-Trzosek