II Klinika Okulistyki

lekarz kierujący:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński
z-ca lekarza kierującego:
prof. dr hab. n. med. Damian Czepita
pielęgniarka oddziałowa:
Ewa Wojcieszak
pielęgniarka oddziałowa:
Izabela Sambor
piel. oddziałowa - Oddz. Dziecięcy:
Irena Zakrzewska
Kontakt:

sekretariat

tel.

91-466-12-93

sekretariat

faks

91-466-12-94

piel. oddziałowa - Oddz. Dziecięcy

tel.

91-466-13-02

blok operacyjny

tel.

91-466-13-14

pielęgniarka oddziałowa

tel.

91-466-13-08

pielęgniarka oddziałowa

tel.

91-466-13-09

gabinet lekarski

tel.

91-466-13-16

dyżurka pielęgniarek

tel.

91-466-13-08

dyżurka pielęgniarek

tel.

91-466-13-09

rejestracja

tel.

91-466-12-78


Lokalizacja:
Budynek J

II Klinika Okulistyki mieści się na -1/0/2/3. piętrze budynku J.

II Klinika Okulistyki posiada lącznie 31 łóżek w tym 13 łóżek dla dorosłych i 18 łóżek dla dzieci.

W skład Kliniki wchodzą następujące jednostki:

 • Oddział okulistyki dziecięcej,
 • Pracownia laserowa,
 • Pracownia elektrofizjologiczna
 • Pracownia diagnostyki specjalnej oka,
 • Poradnia okulistyczna ogólna,
 • Poradnia onkologiczna,
 • Poradnia neurookulistyczna,
 • Poradnia leczenia jaskry,
 • Poradnia witrektomijna,
 • Poradnia okulistyczna dziecięca i strabologiczna,
 • Poradnia okulistyczna dla wcześniaków.

 


II Klinika Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach okulistycznych dzieci klas II. Badania prowadzone są w ramach programu polityki zdrowotnej Gminy Miasta Szczecin pn. „Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych”. Program w całości finansowany jest ze środków Miasta Szczecin.


Celem badań jest wykrycie pierwszych objawów zapowiadających pojawienie się krótkowzroczności szkolnej, wdrożenie profilaktyki rozwoju krótkowzroczności prawdziwej wśród dzieci szkół podstawowych oraz wychwycenie innych nieprawidłowości i schorzeń narządu wzroku.
Badania przeprowadzane będą przez doświadczonych lekarzy okulistów II Kliniki Okulistyki SPSK-2 na terenie szkół podstawowych, wśród dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na wykonanie badań.


Jakie badania okulistyczne zostaną przeprowadzone u dziecka?

 1. Ostrość wzroku do dali (Tablice Snellena)
 2. Ostrość wzroku do bliży (Tablice Snellena)
 3. Ocena wad refrakcji przy użyciu autorefraktometru
 4. Dno oka za pomocą oftalmoskopu
 5. Ustawienie oczu i równowaga mięśniowa
 6. Ruchomość gałek ocznych
 7. Test Muchy – badanie na widzenie stereoskopowe (przestrzenne)

Wszystkie przeprowadzone badania są bezpieczne, bezbolesne, nieinwazyjne, bezdotykowe i rutynowo stosowane w diagnostyce okulistycznej.

Jakich korzyści można oczekiwać w związku z przeprowadzonymi badaniami okulistycznymi?

W przypadku stwierdzenia zaburzeń narządu wzroku rodzic lub opiekun prawny dziecka otrzyma informację dotyczącą stanu zdrowia narządu wzroku dziecka. W wielu przypadkach wczesna diagnoza schorzenia i wdrożenie leczenia mogą uchronić pacjentów przed pogorszeniem widzenia w przyszłości.

Czy w związku z przeprowadzanymi badaniami okulistycznymi mogą wystąpić efekty niepożądane?

Przeprowadzane badania są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla życia ani dla funkcji wzrokowych. pacjent w czasie badania nie odczuwa bólu. W czasie rutynowych badań okulistycznych możemy zaobserwować przejściowe podrażnienie oczu związane z rozszerzeniem źrenicy po zakropieniu do obojga oczu leku w postaci kropli ocznych o nazwie Tropicamid 1%. Czas działania leku od 0,5 h do 2 h. W tym czasie następuje rozszerzenie źrenic.


W razie pytań lub chęci wzięcia udziału dzieci klas II w badaniu prosimy o kontakt
z sekretariatem II Kliniki Okulistyki SPSK-2, tel. 91 466 12 93.


Krótkowzroczność jest zjawiskiem powszechnym, narastającym i stającym się problemem zarówno terapeutycznym, jak i ekonomicznym na skalę światową. W wielu przypadkach można byłoby zapobiec powstawaniu krótkowzroczności i jej odległym następstwom na podstawie pierwszych objawów okulistycznych u dzieci szkolnych, co jest założeniem naszego badania.

 

 

Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych

 

Zespół:

lekarz kierujący:

prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński

z-ca lekarza kierującego:

prof. dr hab. n. med. Damian Czepita

pielęgniarka oddziałowa:

Ewa Wojcieszak

pielęgniarka oddziałowa:

Izabela Sambor

piel. oddziałowa - Oddz. Dziecięcy:

Irena Zakrzewska