Praca

2019-12-13

Szczecin, 13.12.2019r.

KP/110/9/12/2019

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
zatrudni
mgr Farmacji
w Aptece Szpitalnej (Pracownia Żywieniowa)

 

 

Forma zatrudnienia -umowa o pracę.
 

Wszelkich informacji dotyczących zatrudnienia udziela:                    
Dział Kadrowo-Płacowy tel. 91 466-10-40; 91 466-10-39,                                                        
Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 91 466-11-88.                          
                                                              

Dokumenty w sprawie zatrudnienia należy składać w Biurze Dyrektora lub Kancelarii SPSK-2.  
 

 

 


Do pobrania:

OGŁOSZENIE - PDF
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH

 

 

2020-09-17

Szczecin, dnia 17.09.2020r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020r., poz. 295 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: 

 1. chirurgii naczyniowej i angiologii w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii (pielęgniarka/rz); 
 2. anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y);
 3. okulistyki w Bloku Operacyjnym II Klinice Okulistyki (pielęgniarka/rz operacyjna/y);
 4. okulistyki w I Klinice Okulistyki (pielęgniarka/rz);
 5. ginekologii w Bloku Operacyjnym Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt  (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y);
 6. kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym-Intensywna Opieka Kardiologiczna (pielęgniarka/rz);
 7. nefrologii w Izbie Przyjęć Nefrologicznej Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz, ratownik medyczny);
 8. bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz operacyjna/y);
 9. chirurgii w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (pielęgniarka/rz); 
 10. kardiochirurgii w Bloku Operacyjnym Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz operacyjna/y);
 11. kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz);
 12. kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii-Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y);
 13. urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej (pielęgniarka/rz); 
 14. radiologii w Zakładzie Diagnostyki Rentgenowskiej (pielęgniarka/rz).

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 października 2020r. do 30 czerwca 2023r. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie:

do dnia 25 września 2020r. do godz. 1430  

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 17 września 2020r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 17 września 2020r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 28.09.2020r. w budynku administracji SPSK-2. 
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
 

Do pobrania:
OFERTA - KONTRAKTY
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNIK NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH