Praca

2022-01-18

Szczecin, dnia 18.01.2022r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020r., poz. 295 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: 

 1. bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz operacyjna/y, pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y);
 2. nefrologii w Ośrodku Dializ Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz);
 3. onkologii klinicznej w Oddziale Onkologii Klinicznej (pielęgniarka/rz);
 4. okulistyki w I Klinice Okulistyki (pielęgniarka/rz);
 5. ginekologii w Bloku Operacyjnym Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt  (pielęgniarka/rz operacyjna/y, położna/y operacyjna/y );
 6. kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz);
 7. okulistyki w Bloku Operacyjnym I Klinice Okulistyki (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y );
 8. kardiochirurgii w Bloku Operacyjnym Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz operacyjna/y);
 9. nefrologii w Izbie Przyjęć Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz, ratownik medyczny);
 10. położnictwa w Izbie Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej (położna);
 11. rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej (pielęgniarka/rz);
 12. kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz);
 13. położnictwa w Klinice Położnictwa i Ginekologii (pielęgniarka/rz, położna/y, lekarz);
 14. izby przyjęć chirurgicznej w Izbie Przyjęć Chirurgicznej (pielęgniarka/rz);
 15. nefrologii w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz);
 16. rehabilitacji kardiologicznej w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej (lekarz specjalista chorób wewnętrznych lub kardiologii).

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 lutego 2022r. do 30 czerwca 2023r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie: do dnia 26 stycznia 2022r. do godz. 1430  

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 
Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 18 stycznia 2022r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 18 stycznia 2022r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 27.01.2022r. w budynku administracji SPSK-2. 
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.


 


Do pobrania:
OFERTA - KONTRAKTY
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNIK NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH

2022-01-20

Szczecin, dnia 20.01.2022r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020r., poz. 295 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu  neonatologii w Klinice Patologii Noworodka (lekarz).

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 lutego 2022r. do 30 czerwca 2023r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie: do dnia 26 stycznia 2022r. do godz. 1430

 Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 
Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 20 stycznia 2022r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 20 stycznia 2022r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 27.01.2022r. w budynku administracji SPSK-2. 
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 


Do pobrania:
OFERTA - KONTRAKTY
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNIK NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH