Praca

2019-01-10

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie zatrudni pracownika na stanowisko:

 

Inspektora ds. BHP –Inspektora ds. PPOŻ

 

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe kierunkowe lub technik BHP,

- ukończony kurs Inspektora Ochrony PPOŻ,

-- umiejętność obsługi komputera,

- wykonywanie powierzonych obowiązków rzetelnie i z zachowaniem szczególnej staranności,

- umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy : Zatrudnienie na umowę o pracę, umowa na okres próbny 3 miesięcy,

z  możliwością przedłużenia umowy na czas określony 33 miesięcy.

 

Mile widziane:

 Doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie oferty wraz z dołączoną klauzulą: "Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji ” do dnia 18.01.2019r. w Dziale Kadrowo-Płacowym Szpitala, al. Powstańców Wielkopolskich 72,70-111 Szczecin, pok. nr 4 lub przesyłać na adres szpitala: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin,  z dopiskiem: oferta pracy na Inspektora ds. BHP i PPOŻ.

2019-01-17

                                                                                             Szczecin, dnia 17.01.2019r.

„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM

z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72

ogłasza

K O N K U R S   O F E R T

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y, lekarz dyżurny); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii- Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); chirurgii w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (pielęgniarka/rz); neonatologii w Klinice Patologii Noworodka (pielęgniarka/rz, położna/y); izby przyjęć w Izbie Przyjęć Chirurgicznej ( ratownik medyczny); bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz operacyjna/y); ginekologii w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt-Blok Operacyjny (położna/y operacyjna/y, pielęgniarka/rz operacyjna/y ); okulistyki w I Klinice Okulistyki (pielęgniarka/rz); radiologii zabiegowej w Zakładzie Radiologii Zabiegowej (pielęgniarka/rz); nefrologii w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz) oraz radiodiagnostyki w Zakładzie Diagnostyki Rentgenowskiej (lekarz dyżurny).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 lutego 2019r. do 31 grudnia 2019r..

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 28 stycznia 2019r. do godz. 1430 .

 

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć

na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 17 stycznia 2019r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 17 stycznia 2019r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 29.01.2019r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Załączniki: 

Szczegółowe warunki konkursu
Oferta wraz z załącznikami
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTUJĄCYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTUJĄCYCH