Praca

2018-11-14

Szczecin, dnia 14.11.2018r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T


1) na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii i pełnienie dyżurów medycznych w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt (lekarz - 7 osób);
2) pełnienie dyżurów medycznych w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt (lekarz - 1 osoba);
3) na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii w Poradni Ginekologii Operacyjnej (lekarz - 2 osoby) i Poradni Ginekologii Onkologicznej (lekarz - 1 osoba);
4) na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii i koordynowanie działalnością Kliniki Kardiochirurgii (lekarz kierujący-1 osoba);
5) na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii, pełnienie dyżurów medycznych i koordynowanie działalnością Kliniki podczas nieobecności lekarza kierującego Kliniką (zastępca lekarza kierującego-1 osoba);
6) na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii i pełnienie dyżurów medycznych w Klinice, (lekarz-7 osób).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r..

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym   SPSK-2 w terminie do dnia 23 listopada 2018r. do godz. 1430 .

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 15 listopada 2018r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 15 listopada 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 26 listopada 2018r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 

 

2018-11-16

Szczecin, dnia 16.11.2018r.

„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T
w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:
anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y, lekarz specjalista, lekarz dyżurny); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii- Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); położnictwa w Klinice Położnictwa i Ginekologii (lekarz specjalista), rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz); chirurgii w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (pielęgniarka/rz); neonatologii w Klinice Patologii Noworodka (pielęgniarka/rz, położna/y); izby przyjęć w Izbie Przyjęć Chirurgicznej ( ratownik medyczny); bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y i pielęgniarka/rz operacyjna/y);
ginekologii w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt (położna/y, pielęgniarka/rz ) oraz okulistyki w I Klinice Okulistyki (pielęgniarka/rz).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 grudnia 2018r. do 31 grudnia 2019r..

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym    SPSK-2 w terminie do dnia 26 listopada 2018r. do godz. 1430 .

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 16 listopada 2018r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 16 listopada 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 27.11.2018r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 

 

 

2018-11-16

Szczecin, dnia 16.11.2018r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T
na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w Poradni Kardiologicznej, udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej i pełnienie dyżurów medycznych w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (lekarz).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r..

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym   SPSK-2 w terminie do dnia 23 listopada 2018r. do godz. 1430 .

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 16 listopada 2018r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 16 listopada 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 26 listopada 2018r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 

 

2018-11-13

Szczecin dn. 13.11.2018r.

 

        
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
zatrudni pracownika na stanowisko rejestratora/ki medycznego/ej.

 

Wymagane kwalifikacje:

 

  • Wykształcenie min. średnie,
  • Znajomość pakietu MICROSOFT OFFICE,
  • Mile widziane doświadczenie w pracy w zakładzie opieki zdrowotnej.

          
Oferujemy zatrudnienie:

na umowę o pracę, okres próbny 3 miesięcy (dwa stanowiska),
na umowę o pracę – zastępstwo (jedno stanowisko),.

 
Inne informacje:


Zainteresowane osoby prosimy o złożenie oferty wraz z załącznikiem dla rekrutujących znajdującym się pod ogłoszeniem do dnia 23.11.2018r. w Dziale Kadrowo-Płacowym Szpitala,
al. Powstańców Wielkopolskich 72,70-111 Szczecin, pok. nr 4.