Praca

2021-10-19

 Szczecin, dnia 19.10.2021r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020r., poz. 295 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: 

 1. okulistyki w Oddziale Okulistyki Dziecięcej II Kliniki Okulistyki (pielęgniarka/rz);
 2. bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz operacyjna/y);
 3. nefrologii w Ośrodku Dializ Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz);
 4. onkologii klinicznej w Oddziale Onkologii Klinicznej (pielęgniarka/rz);
 5. okulistyki w I Klinice Okulistyki (pielęgniarka/rz);
 6. ginekologii w Bloku Operacyjnym Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt  (pielęgniarka/rz operacyjna/y, pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y);
 7. kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz);
 8. kardiologii w Izbie Przyjęć Kliniki Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz, ratownik medyczny);
 9. okulistyki w Bloku Operacyjnym I Klinice Okulistyki (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y );
 10. kardiochirurgii w Bloku Operacyjnym Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz operacyjna/y);
 11. nefrologii w Izbie Przyjęć Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz, ratownik medyczny);
 12. położnictwa w Izbie Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej (położna).

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 listopada 2021r. do 30 czerwca 2023r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie: do dnia 27 października 2021r. do godz. 1430  

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 
Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 19 października 2021r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 19 października 2021r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 28.10.2021r .w budynku administracji SPSK-2. 
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 


 


Do pobrania:
OFERTA - KONTRAKTY
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNIK NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH