Ogłoszenia

2017-12-08

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

zatrudni pracownika na stanowisko referenta ds. kadrowo-płacowych.


    
Wymagane kwalifikacje:

  • Wykształcenie wyższe,
  • Znajomość pakietu MICROSOFT OFFICE.

Mile widziane:

  • Znajomość zagadnień kadrowo-płacowych.


Oferujemy :

  • Zatrudnienie na umowę o pracę – zastępstwo.

 
Inne informacje:


Zainteresowane osoby prosimy o złożenie oferty wraz z dołączoną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz.922 )” do dnia 15.12.2017r. w Dziale Kadrowo-Płacowym Szpitala, al. Powstańców Wielkopolskich 72,70-111 Szczecin, pok. nr 4.

 

 

2017-12-12

 

Szczecin, dnia 12.12.2017r.

                   
„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza


K O N K U R S   O F E R T

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:
anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz, pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz,); okulistyki w II Klinice Okulistyki – Oddział Okulistyki Dziecięcej (pielęgniarka/rz); rehabilitacji kardiologicznej w Klinice Kardiochirurgii – Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej (pielęgniarka/rz,); nefrologii i chorób wewnętrznych w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz); patologii noworodka w Kinice Patologii Noworodka (pielęgniarka/rz , pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y, położna/y); chirurgii naczyniowej, ogólnej i angiologii w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii (pielęgniarka/rz); urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej (pielęgniarka/rz); okulistyki w I i II Klinice Okulistyki - Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); okulistyki w I Klinice Okulistyki (pielęgniarka/rz, lekarz); konsultacji ortopedycznych w Klinice Patologii Noworodka (lekarz); onkologii klinicznej w Oddziale Onkologii Klinicznej (lekarz); chirurgii ogólnej i transplantacyjnej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (pielęgniarka/rz).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie: do dnia 20 grudnia 2017r. do godz. 1430 .

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 12 grudnia 2017r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 12 grudnia 2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 21.12.2017r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.