Praca

2020-02-18

Szczecin, 18.02.2020r.

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
zatrudni
Pielęgniarki i Położne

Forma zatrudnienia umowa o pracę lub umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych-kontrakt.
Oferujemy mieszkanie z programu dom dla absolwenta.

Wszelkich informacji dotyczących zatrudnienia udziela: Dział Kadrowo-Płacowy tel. 91 466-10-27; 91 466-10-28,                                                        
Naczelna Pielęgniarka tel. 91 466-10-18                                                                                          
Zastępca Naczelnej Pielęgniarki tel. 91 466-14-41.

Dokumenty w sprawie zatrudnienia należy składać w Sekretariacie Dyrektora lub Kancelarii SPSK-2.

 

 

Do pobrania:
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTUJĄCYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTUJĄCYCH

2020-05-27