Praca

2018-07-13

Szczecin, dnia 13.07.2018r.

„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T
w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:
anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz,); rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz, pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); kardiochirurgii w Bloku Operacyjnym Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz operacyjna/y); ginekologii i położnictwa w Bloku Operacyjnym Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt ( położna/y, pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); chirurgii w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (pielęgniarka/rz; );  okulistyki w I Klinice Okulistyki (lekarz oraz lekarz-kontrakt zadaniowy); okulistyki w II Klinice Okulistyki w tym konsultacje z zakresu okulistyki dziecięcej w Klinice Patologii Noworodka (lekarz) oraz pielęgniarstwa epidemiologicznego w SPSK-2.

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.08.2018r. do 31.12.2019r.,dla okulistyki w I Klinice Okulistyki (lekarz-kontrakt zadaniowy) na okres od 01.08.2018r. do 31.12.2018r.

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie: do dnia 26 lipca 2018r. do godz. 1430 .

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 13 lipca 2018r..

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 13 lipca 2018r..

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 27.07.2018r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.

 

Załączniki: