Praca

2019-03-19

Szczecin, dnia 19.03.2019r.


                    
„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: 
anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (lekarz).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2019r..

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 26 marca 2019r. do godz. 14:30 .
Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć
na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 19 marca 2019r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 19 marca 2019r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 27.03.2019r. w budynku administracji SPSK-2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
 


 

Do pobrania:

OFERTA - KONTRAKTY
OGŁOSZENIE - PDF
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
​​​​​​​ZAŁĄCZNIK NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTUJĄCYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTUJĄCYCH

 

2019-03-15

                                                                                             Szczecin, dnia 15.03.2019r.
                    
                    

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: 
anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii- Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii-Blok Operacyjny (pielęgniarka/rz operacyjna/y); izby przyjęć w Izbie Przyjęć Chirurgicznej ( pielęgniarka/rz); ginekologii w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt-Blok Operacyjny (położna/y anestezjologiczna/y, pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y; położna/y operacyjna/y, pielęgniarka/rz operacyjna/y); ginekologii w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt (położna/y, pielęgniarka/rz- z kursem specjalizacyjnym „opieka nad chorym w leczeniu systemowym nowotworów”); nefrologii w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz); urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej (pielęgniarka/rz); chirurgii naczyniowej w Klinice Chirurgii naczyniowej, Ogólnej i Angiologii (pielęgniarka/rz); bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym ( pielęgniarka/rz operacyjna/y); neonatologii w Klinice Patologii Noworodka (położna/y, pielęgniarka/rz); położnictwa w Klinice Położnictwa i Ginekologii (położna/y, położna/y operacyjna/y).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2019r..

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 26 marca 2019r. do godz. 14:30 .
Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć
na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 18 marca 2019r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 18 marca 2019r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 27.03.2019r. w budynku administracji SPSK-2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
 

Do pobrania:

OFERTA - KONTRAKTY
OGŁOSZENIE - PDF
ZAŁĄCZNIKI
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTUJĄCYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTUJĄCYCH

 

2019-03-18

                                                                                           Szczecin, dnia 18.03.2019r.


                    
„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: 
chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (pielęgniarka/rz).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2019r..

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 26 marca 2019r. do godz. 14:30 .
Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć
na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 18 marca 2019r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 18 marca 2019r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 27.03.2019r. w budynku administracji SPSK-2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
 


DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE - PDF
OFERTA - KONTRAKTY
ZAŁĄCZNIK NR 1
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTUJĄCYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTUJĄCYCH

 

2019-03-20

Szczecin, 20 marca 2019 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
wraz
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznwgo Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie ogłasza konkurs ofert i uprzejmie zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu  teleradiologii opisu badania tomografii komputerowej na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia – Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.
Umowa zostanie zawarta na okres od 01 kwietnia 2019 r. do 01 kwietnia 2022 r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Organizacyjno Prawnym SPSK-2 (pok. 11) w terminie do dnia 27 marca 2019 r. do godz. 12:00 .
Złożenie oferty powinno nastąpić na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. o godzinie 12:30 w budynku administracji SPSK-2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Do pobrania:
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTUJĄCYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTUJĄCYCH