Aktualności

„Pomożesz? Bo możesz!” - Pomóż z nami – „Pomorzanami”!

2018-11-16

 

Rejestracja potencjalnych dawców szpiku w naszym szpitalu!

 

DKMS

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie organizuje Dzień Dawcy Szpiku. Przy wsparciu fundacji DKMS nasze wolontariuszki będą rejestrować osoby chętne pomóc chorym na nowotwory krwi, poprzez oddanie szpiku:

20 listopada 2018 (wtorek)
godz. 9.00-14.00
Sala Kopernikańska – na terenie SPSK-2

Ulotka Ulotka

 

Plakat

 

 

 

III Pomorzańskie Spotkanie z Okazji Światowego Dnia Wcześniaka

2018-11-14

 

Klinika Patologii Noworodka zaprasza wcześniaki małe, większe i największe oraz ich rodziców na obchody Światowego Dnia Wcześniaka.
17 listopada (sobota), godz. 11.00-14.00
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
pl. J. Kilińskiego 3

 

Dzień wcześniaka

 

 

 

Dzień Wcześniaka organizowany jest przez zespół pracowników Kliniki Patologii Noworodka SPSK-2 po raz trzeci. Serdecznie zapraszamy wszystkie wcześniaki i ich rodziców do wspólnej zabawy, czytania bajek, zdrowych przekąsek i innych niespodzianek - mówi dr hab. n. med. Beata Łoniewska, lekarz kierująca Kliniką Patologii Noworodka szpitala na Pomorzanach. Czekamy na wszystkie wcześniaki, także te, urodzone w innych szpitalach naszego miasta i regionu – dodaje mgr Anna Romańska, pielęgniarka oddziałowa Kliniki Patologii Noworodka SPSK-2.

Światowy Dzień Wcześniaka powstał z inicjatywy Europejskiej Fundacji na rzecz Opieki nad Noworodkami oraz Fundacji Wcześniak. Jest obchodzony 17 listopada - tego dnia okazywana jest solidarność z dziećmi urodzonymi przedwcześnie i ich rodzicami. Wyrazem tego jest kolor fioletowy. Na całym świecie odbywają się różnego rodzaju akcje, których celem jest wspieranie rodziców w opiece na maluszkami. Prezentowana jest także skala problemów, z jakimi muszą się zmierzyć. Tradycją  jest, że w tym dniu w wielu miejscach na świecie na fioletowo podświetlane są najbardziej znane budowle i miejsca m.in. Empire State Building w Nowym Yorku, CN Tower w Toronto czy wodospad Niagara.

 

 

 

 

Wyprawka dla malucha z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski

2018-11-13

Wyprawka na 100-lecie Niepodległości

Jubileusz prof. Danuty Karczewicz

2018-11-02

Jubileusz prof. Danuty Karczewicz

 

prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz

prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz

 

W tym roku przypada jubileusz 50-lecia pracy zawodowej prof. Danuty Karczewicz — lekarza specjalisty okulistyki, wieloletniej ordynator Oddziału Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. Profesor Karczewicz jest wciąż czynna zawodowo - chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z młodszym pokoleniem lekarzy okulistów i otacza opieką naszych pacjentów.

Prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz urodziła się w Płocku. Studia na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ukończyła w 1964 roku, a  tytuł specjalisty w zakresie okulistyki uzyskała w 1971 roku. Cztery lata później otrzymała stopień doktora na podstawie rozprawy „Wpływ witaminy PP na zachowanie naczyń siatkówki u zwierząt doświadczalnych i u ludzi ze zmianami zwyrodnieniowymi siatkówki i naczyniówki”. Habilitowała się w 1988 r. (tytuł pracy „Badanie układu naczyniowego oczu u ludzi z krótkowzrocznością  wysoką”). W 1998 r. dr Karczewicz otrzymała tytuł profesora nauk medycznych.

W Klinice Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie pracuje od 1968 roku. Przez wiele lat zatrudniona była na stanowisku ordynatora Oddziału dla Dorosłych. Od 2000 r. była kierownikiem I Kliniki Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, a od 2004 r., po połączeniu I i II Kliniki Okulistyki – kierownikiem Katedry I Kliniki Okulistyki PAM. W latach 2006-2009 była naczelnym lekarzem SPSK-2 PAM. Za jej kadencji Klinika Okulistyki została wyremontowana.

Profesor Karczewicz jest promotorem 18 przewodów doktorskich i opiekunem trzech habilitacji. Była także kierownikiem specjalizacji 56 lekarzy. Przez wiele lat pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego  ds. okulistyki. Jest przewodniczącą zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Ślepocie i Niedowidzeniu w Szczecinie.
Za swoja działalnośc dydaktyczną i naukową pani profesor była kilkakrotnie wyróżniana przez Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz władze tej uczleni. Została także odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Przez 50 lat pracy zawodowej zdobyła ogromne doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorób oczu dorosłych i dzieci. Jest autorem i współautorem ok. 200 prac naukowych, publikowanych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

Pani prof. Karczewicz, choć w 2011 r. przeszła na emeryturę, wciąż jest czynna zawodowo i pracuje w II Klinice Okulistyki naszego szpitala. Cieszy się ogromną sympatią zarówno współpracowników, jak i pacjentów. Zawsze serdeczna i życzliwa, ceni sobie pracę zespołową i integruje środowisko pracowników szpitala.

 

 

 

Technika rozszerzonej rzeczywistości wykorzystana w chirurgii naczyniowej

2018-10-27

 

Chirurg naczyniowy w goglach, dotykający i przesuwający powietrze podczas operacji tętniaka aorty brzusznej. Nowa technika, z której skorzystali lekarze Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii naszego szpitala pozwoliła im na precyzję, o jakiej do tej pory marzyli.

 

Obraz hologramu widziany przez gogle Hololens, fot. SPSK-2

Obraz hologramu widziany przez gogle Hololens, fot. SPSK-2

 

Tętniak aorty brzusznej to nieprawidłowe poszerzenie aorty - głównego naczynia tętniczego wiodącego krew z serca. Takie poszerzenie grozi pęknięciem, które zazwyczaj kończy się śmiercią. Złotym standardem leczenia jest operacja przeprowadzana metodą wewnątrznaczyniową, polegająca na implantacji protezy naczyniowej (stent-graftu) od strony światła naczynia. Do zabiegu lekarze przygotowują się wykorzystując obrazy tomografii komputerowej. Część z nich jest drukowana w postaci dwuwymiarowej i służy jako nawigacja w trakcie zabiegu. Sam proces wszczepienia stent-graftu odbywa się wewnątrznaczyniowo, więc lekarze nie widzą bezpośrednio wszczepianej protezy.

Plusem takiej operacji jest fakt, że wykonuje się ją bez konieczności „otwierania” pacjenta. Do jej obrazowania lekarze używają fluoroskopii - obrazu uzyskiwanego przy pomocy promieni rentgenowskich. Obraz taki rzucany jest na monitor w postaci dwuwymiarowej. Jednak w związku z tym określenie przestrzennego rozmieszczenia naczyń jest często trudne i czasochłonne. Odejścia kątów, zagięcia naczyń, powyginana geometria tętniaka to wszystko zaciera się w płaszczyźnie dwuwymiarowej. Im bardziej złożona przestrzennie siatka naczyniowa, tym trudniejsze jest wprowadzenie prowadników, cewników oraz stentów czy stent-graftów.

Zobaczyć to, co widać, a także to, co... niewidoczne dla oka

Chirurdzy naczyniowi z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie sięgnęli po nowatorską metodę operacji. Polegała ono na użyciu specjalnych gogli rozszerzonej rzeczywistości, które są zdolne do wyświetlania rekonstrukcji naczyń pacjenta w trójwymiarze – w powietrzu, w formie wyświetlanych hologramów. Rozszerzona rzeczywistość to system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. Chirurg widzi obraz sali operacyjnej w czasie rzeczywistym, a oprócz tego także elementy naniesione komputerowo, w tym przypadku model naczyń. Model taki otrzymuje się z tomografii komputerowej pacjenta, który stanowi wierne odzwierciedlenie anatomii pacjenta. Technika ta daje lepszy wgląd w to, jak wygląda budowa anatomiczna naczyń. Obraz 3D jest potrzebny tam, gdzie mamy do czynienia ze strukturami przestrzennymi, jak np. tętniaki aorty. Tymczasem format 2D nie daje możliwości wglądu w przestrzeń – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski, lekarz kierujący Kliniką Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii SPSK-2. Obraz wykreowany dzięki tej nowoczesnej technologii tworzony jest jako hologram i może być umiejscowiony w jakimkolwiek miejscu na sali operacyjnej. Urządzenie zapamiętuje jego położenie w przestrzeni i wyświetla hologram zawsze, gdy operator patrzy w tym kierunku. W związku z tym obraz ten nie interferuje z polem operacyjnym i nie powoduje ograniczenia widoku ważnego dla operacji. 

Obraz hologramu widziany przez gogle Hololens, fot. SPSK-2

Obraz hologramu widziany przez gogle Hololens, fot. SPSK-2

Sterylność, precyzja, bezpieczeństwo

W tym przypadku model został umiejscowiony obok tradycyjnego monitora do fluoroskopii, przy stole operacyjnym. W trakcie operacji lekarz ma możliwość komunikowania się z goglami za pomocą specjalnych gestów i komend. Takie podejście gwarantuje pełną sterylność podczas sterowania – operator nie dotyka w czasie zabiegu niejałowego sprzętu. Możliwe jest dowolne obracanie modelu, a także uzyskiwanie jego przekrojów. Wychylając się lub patrząc pod różnymi kątami na model lekarz widzi inną jego część, tak jakby patrzył na wyjętą z człowieka część danego organu, w trójwymiarze, w tym przypadku tętniaka. Angiochirurg ma możliwość dokładnego przeanalizowania trudnej anatomii. Dzięki temu wie dokładnie jak zagięte są naczynia i pod jakim kątem odchodzą gałęzie tętnicze. Ułatwia to manipulowanie prowadnikami i cewnikami w ciele człowieka. Lekarze prognozują, że rutynowe podejście trójwymiarowe usprawni przeprowadzanie operacji naczyniowych skracając ich czas, dawkę promieniowania i ilość podaży kontrastu. Operacje staną się bezpieczniejsze dla pacjentów. Technologia ta bardzo pomogłaby w przeprowadzaniu zabiegów na łuku aorty. Jako jedni z pierwszych na świecie zaczęliśmy modyfikować stent-graft w fizycznym wydruku 3D  do debranchingu łuku aorty, czyli operacji łuku aorty bez otwierania klatki piersiowej. A nawigacja w tym rejonie jest bardzo trudna – lekarz musi nauczyć się na pamięć całej tomografii i odtwarzać ją podczas operacji w różnych płaszczyznach – tłumaczy dr n. med. Arkadiusz Kazimierczak, specjalista chirurgii naczyniowej i ogólnej z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii SPSK-2. Nawet dla wytrenowanego mózgu to trudne zadanie, kiedy trzeba pamiętać o skomplikowanych i wieloetapowych procedurach podczas jednego zabiegu.  Szkoda, że nie miałem tej technologii przy zabiegach, które już wykonaliśmy. Byłoby znacznie łatwiej. Ale teraz to się zmieni. – cieszy się lekarz.

Co to za gogle?

Gogle wykorzystane przy zabiegu to Microsoft Hololens. Jednak same gogle są jak komputer bez oprogramowania. Specjalna aplikacja CarnaLife Holo została stworzona przez polską firmę MedApp z Krakowa. Unikalne podejście informatyków polega na wymyśleniu algorytmów, które przekształcają obrazy tomograficzne w hologram 3D. Następnie obraz taki jest wysyłany do gogli i wyświetlany. Ponadto stworzony został specjalny interfejs umożliwiający obsługę hologramów bezdotykowo.

 

Prof. Gutowski nawigujący hologram CarnaLifeHolo, fot. SPSK-2

Prof. Gutowski nawigujący hologram CarnaLifeHolo, fot. SPSK-2

 

Rzeczywistość rozszerzona to technika, która dopiero raczkuje, ale plany są obiecujące. Po przeprowadzonej w Szczecinie udanej operacji chirurdzy ze szpitala klinicznego nr 2 omawiają z ekspertami z MedApp plan działania, analizują potrzeby i przypadki, z jakimi mają do czynienia, by w przyszłości nowatorską technikę dostosować do praktycznych aspektów ich pracy. W planach jest podpisanie listu intencyjnego, który określi działania dotyczące rozwoju i wspierania metody nawigacji śródoperacyjnej. Kolejnym przełomem będzie zintegrowanie hologramu z obrazem śródoperacyjnym uzyskiwanym podczas fluoroskopii tworząc tzw. fuzję - uważa dr n. med. Paweł Rynio, chirurg z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii szpitala na Pomorzanach, który brał udział w operacji – Pozwoli to na podanie pacjentowi mniejszej dawki kontrastu i promieniowania jonizującego.
Pierwszy na świecie zabieg wszczepienia stent-graftu do tętniaka aorty brzusznej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości odbył się 18 października 2018 w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. Operację przeprowadzili: prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski, lekarz kierujący Kliniką oraz dr n. med. Paweł Rynio. Od strony informatycznej w zabiegu uczestniczył Jakub Kamiński i Jakub Serafin z firmy MedApp. Fachowców od IT wspomagał dr n. med. Arkadiusz Kazimierczak, chirurg naczyniowy z zespołu prof. Gutowskiego, który choć sam nie operował chorego, to wirtualnie był w samym środku zabiegu. Pacjent czuje się dobrze i jest już w domu.


W USA tętniak aorty brzusznej jest 10. przyczyną zgonów wśród osób starszych. Na tętniaka aorty brzusznej choruje nawet do 8% starszych mężczyzn.

 

 

 

Różowy październik 2018

2018-10-17

Zrób mammografię i zbadaj swoje piersi!

 

Pracownia Mammografii szpitala na Pomorzanach zaprasza panie ze wszystkich grup wiekowych na badania mammograficzne i USG piersi. Kiedy ostatnio zadbałaś o swoje piersi? Poświęć im 30 minut i uchroń się przed rakiem!

 


 

W trosce o zdrowie mieszkanek województwa zachodniopomorskiego i objęcie badaniami piersi jak największej liczby kobiet Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie (SPSK-2) organizuje badania mammograficzne piersi skierowane zarówno do kobiet objętych programem przesiewowym finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (50-69 lat), jak i dwóch innych grup wiekowych: 40-49 lat oraz 70+.

 

GRUPY KOBIET OBJĘTE BADANIAMI:

 • Badania dla kobiet w grupie wiekowej 40-49 lat oraz 70+

Kobiety z tej grupy wiekowej, nieobjętej programem NFZ, mogą wykonać w naszej pracowni bezpłatną mammografię ze skierowaniem od lekarza ginekologa lub onkologa naszego szpitala, lub z gabinetów, pracowni, szpitali, które mają podpisane umowy z naszym szpitalem.
Badania realizowane są także odpłatnie, z udzielonym przez SPSK-2 rabatem. Koszt badań z upustem:

mammografia – 60,00 zł
USG piersi – 70,00 zł

 • Badania dla kobiet w grupie wiekowej 50-69 lat

Badania realizowane są bezpłatnie, w ramach programu badań przesiewowych, finansowanych w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

ZAKRES BADANIA    


Podstawowym badaniem, jakie oferujemy jest mammografia. W sytuacji, kiedy lekarz zadecyduje o konieczności przeprowadzenia badania rozszerzonego – pogłębionej diagnostyki - wykonane zostanie dodatkowo badanie USG piersi. Wyniki badań wraz z zaleceniami. pacjentki otrzymają w formie pisemnej do odbioru osobistego lub zostaną one przesłane pocztą. Natomiast w razie konieczności przeprowadzenia dodatkowo konsultacji onkologicznych, pacjentka zostanie zapisana na badania do Poradni Onkologicznej SPSK-2.

Na badania szczególnie zapraszamy panie, które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz te, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy od ostatniego badania.

 

KTO, GDZIE, NA JAKIM SPRZĘCIE PRZEPROWADZA BADANIA?


Wszystkie badania są przeprowadzane przez lekarzy specjalistów radiodiagnostyki naszego szpitala w Pracowni Mammografii. Sprzęt wykorzystywany do badań to aparaty najwyższej jakości, spełniające wszystkie wymagania NFZ i specjalności.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 jest szpitalem uniwersyteckim i świadczy usługi medyczne na najwyższym - 3. stopniu - referencyjności. Zespoły naszych lekarzy od lat zajmują się diagnostyką chorób nowotworowych prowadząc badania kliniczne i realizując programy przesiewowe, które pozwalają wykryć zmiany nowotworowe we wczesnych stadiach rozwoju raka, a co za tym idzie – wprowadzić efektywne leczenie i zapobiec postępowi choroby.

 

GRUPY ZORGANIZOWANE i PACJENTKI INDYWIDUALNE

Na badaniach szczególnie zapraszamy panie w grupach zorganizowanych – np. z zakładów pracy, uczelni, instytucji, środowisk zawodowych. Badania kobiet, które zgłoszą się do nas mailowo bądź telefonicznie przeprowadzone zostaną w ustalonych wcześniej terminach – w dni powszednie (również w godzinach popołudniowych) oraz w wyznaczone soboty.

 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Udział w badaniu nie wiąże się z żadnym specjalnym przygotowaniem do niego – nie trzeba być na czczo. Zgłoszone panie nie muszą mieć skierowania wydanego przez lekarza specjalistę (skierowanie będzie wydawane na miejscu).
W dniu, w którym planowana jest mammografia nie należy używać talku, balsamu, dezodorantu, ani kremu w okolicy górnej połowy ciała. Panie powinny wziąć ze sobą jedynie dotychczasowe wyniki badań piersi, zdjęcia RTG, płyty CD (jeżeli już wcześniej wykonywana była mammografia lub podobne badania).
Samo badanie zajmuje kilka minut. Przed badaniem należy rozebrać się do pasa. Wygodniej jest zatem w tym dniu założyć ubranie dwuczęściowe.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. telefonu – 91 466 11 79

 


Mammografia jest badaniem piersi, które pozwala wykryć raka piersi we wczesnym jego stadium. Jest to badanie radiologiczne niewymagające znieczulenia.  Mammografy cyfrowe pozwalają rozpoznać nawet milimetrowe zmiany.

Mammografia: wskazania

 • wiek powyżej 35-40 lat – grupa ryzyka
 • choroby i guzy tarczycy
 • bóle piersi
 • podejrzenie zmiany w sutku: guz, wciągnięcie brodawki lub skóry, wyciek z brodawki, ograniczone bóle, torbiel, asymetria
 • rozpoczęcie i trwająca terapia hormonalna
 • przynależność do grupy zwiększonego ryzyka raka sutka (np. występowanie raka sutka w rodzinie, dysplazja gruczołu piersiowego).


Po 50. roku życia powinno wykonywać się mammografię raz na 24 miesiące, natomiast u kobiet obciążonych rodzinnym rakiem piersi – raz w roku.

W populacjach, w których nie wykonuje się badań profilaktycznych występuje wysoka umieralność z powodu inwazyjnego zaawansowanego raka piersi. Inwazyjny rak sutka wymaga kosztochłonnego leczenia. W zależności od stadium klinicznego zaawansowania, jest to leczenie operacyjne (amputacja piersi), radioterapia lub leczenie systemowe (chemioterapia, hormonoterapia). Wszystkie te metody leczenia są bardzo kosztowne.

Rak piersi jest najczęściej występującym u kobiet nowotworem złośliwym – to około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50. roku życia. W profilaktyce nowotworów piersi bardzo ważną rolę pełnią badania przesiewowe, które pozwalają na wykrycie nowotworu we wczesnym jego stadium i wdrożenie efektywnego leczenia.

 

MINIPRZEWODNIK po MAMMOGRAFII

 

Co to jest mammografia?

Mammografia jest rentgenowskim badaniem piersi i obecnie najlepszym sposobem wykrywania raka piersi w jego wczesnym stadium rozwoju. W badaniu tym wykorzystuje się promienie rentgenowskie, żeby zobaczyć wewnętrzną budowę piersi. W czasie badania wykonuje się 2 zdjęcia każdej piersi. Ucisk stosowany w czasie mammografii nie uszkadza piersi. Jest konieczny w celu uzyskania zdjęć wysokiej jakości, a ponadto pozwala na obniżenie dawki promieniowania rentgenowskiego.

 

Jakie są korzyści?

Mammografia pozwala na uwidocznienie małych zmian rakowych, zanim staną się wyczuwalne przez lekarza lub samą kobietę. Rak piersi jest chorobą postępującą, a więc guzki o niewielkich rozmiarach częściej oznaczają wczesną fazę choroby, w której jest lepsze rokowanie, większa szansa na pełne wyleczenie oraz większy odsetek operacji oszczędzających pierś. Badania kliniczne wykazały, że kobiety, które regularnie wykonują mammografię dużo rzadziej umierają z powodu raka piersi w porównaniu z kobietami, które nie poddają się systematycznym badaniom mammograficznym.

 

Jak często należy wykonywać mammografię?

Większość organizacji zajmujących się problemem raka piersi rekomenduje regularne wykonywanie badania mammograficznego począwszy od 50. roku życia, a odstęp między badaniami wynosi od roku do 2 lat. W przypadku podwyższonego ryzyka zachorowania na raka piersi badania należy rozpocząć wcześniej.

 • Jakie są najważniejsze czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi?
 • Wiek. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na raka piersi; 76% wszystkich raków piersi występuje u kobiet powyżej 50. roku życia.
 • Predyspozycje dziedziczne. Ważnym czynnikiem ryzyka jest stwierdzenie raka piersi w najbliższej rodzinie (matka, siostra, córka), zwłaszcza, jeżeli wystąpił poniżej 50. roku życia.
 • Nosicielstwo mutacji genów BRCA1 i BRCA2
 • Inne czynniki:
  • obecność łagodnych chorób rozrostowych piersi
  • choroby i guzy tarczycy
  • wczesna miesiączka
  • późna menopauza
  • bezdzietność
  • pierwszy poród powyżej 35. roku życia
  • długotrwałe stosowanie hormonalnej terapii zastępczej powyżej 5 lat
  • nadużywanie alkoholu
  • otyłość
  • ekspozycja na działanie promieniowania jonizującego.

 

Czy mammografia jest bezpieczna?

Tak. Wszyscy eksperci są zgodni, że dawka promieniowania otrzymana w czasie mammografii jest niska.

 

Czy mammografia jest dokładna?

Mammografia jest obecnie najlepszą metodą wczesnego wykrywania raka piersi. Począwszy od lat 60. dokładność tego badania stale wzrasta.

 

Co może niepokoić?

Niektóre kobiety zapadają na raka piersi przed pierwszą mammografią, albo między badaniami. Dlatego jeżeli niepokoi Cię cokolwiek związanego z Twoimi piersiami, skontaktuj się ze swoim lekarzem, który w razie potrzeby wyśle Cię do specjalisty.
Niepokojące objawy to: guzki, zgrubienia, wyciek z brodawki sutkowej, zmiany w obrębie brodawki sutkowej, zmiana kształtu piersi, wciągnięcie skóry. Jest wiele przyczyn zmian w piersiach. Większość nie świadczy o chorobie, ale wszystkie należy sprawdzić, bo istnieje małe prawdopodobieństwo, że jest to pierwszy objaw raka. Świadomość stanu Twoich piersi łącznie z regularnie wykonywaną mammografię to najlepsza metoda na wczesne wykrycie raka piersi.

 

Czy badanie mammograficzne jest bolesne?

Niektóre kobiety uważają, że mammografia jest nieprzyjemna, inne, że jest bolesna, ponieważ w trakcie badania piersi muszą być unieruchomione i uciśnięte. Jeśli w trakcie badania poczujesz ból, to potrwa on zazwyczaj chwilę. Ucisk stosowany w czasie mammografii nie uszkadza piersi. Jest konieczny w celu uzyskania zdjęć wysokiej jakości, a ponadto pozwala na obniżenie dawki promieniowania rentgenowskiego.

 

Czy mammografię można wykonać w przypadku małych piersi?

Wielkość piersi nie ma związku ani z badaniem, ani z rozwojem raka. Łatwiej jest wyczuć guzek w małym sutku, ale mammografia może go wykryć nawet zanim będzie on wyczuwalny.

 

Czy konieczne jest regularne powtarzanie mammografii?

Pierwsza mammografia służy jako punkt odniesienia. Regularne wykonywanie pozwala upewnić się, że tkanka pozostaje niezmieniona. Jest to sposób na wykrycie małego raka.

 

Czy mammografia chroni przed rakiem piersi?

Badanie mammograficznie nie uchroni przed zapadnięcie na nowotwór. Ale daje Ci szansę na wykrycie istniejącego raka piersi, a co za tym idzie – podjęcie odpowiedniego leczenia i uratowanie Twojego życia. A ono jest bezcenne!

 

 

 

 

Pobiegli, zbadali się i dbają o zdrowie

2018-09-29

Pobiegli, zbadali się i dbają o zdrowie

 

Tegoroczny „szczeciński” Europejski Tydzień Urologii (ETU) pobił rekordy liczebności. Do organizowanego po raz trzeci przez urologów z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej naszego szpitala bieg Sanprobi UroRun 2018 zgłosiło się ponad 500 osób. A w trakcie jednodniowych przesiewowych badań urologicznych nasi urolodzy przebadali 120 pacjentów – kobiet i mężczyzn.

We wrześniu tradycyjnie obchodzony jest Europejski Tydzień Urologii (ETU) -  Urology Week - tydzień świadomości i profilaktyki chorób urologicznych. A lekarze z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej SPSK-2 biorą w nim czynny udział. Celem organizowanych wydarzeń jest popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz profilaktyki pierwotnej chorób nowotworowych wśród mieszkańców naszego województwa.

Amatorski bieg uliczny Sanprobi UroRun, którym tradycyjne rozpoczynamy obchody ETU odbył się 22 września. To inicjatywa lekarzy urologów SPSK-2, którzy także biorą w nim udział. Na terenie Jasnych Błoni rozegraliśmy biegi w trzech kategoriach i na różnych dystansach: marsz nordic walking (5 km), biegi dzieci (200 m, 400 m, 800m) oraz biegi na dystansach 5 km i 10 km. Udział w wydarzeniu wzięli także podopieczni Funduszu Aktywnej Rehabilitacji.

Organizatorami Sanprobi UroRun 2018 byli:

 • Ruchowa Akademia Zdrowia,
 • RAZ EVENT,
 • Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
 • Stowarzyszenie Uro-Vita
 • firma PROtiming.

Skrót filmowy z Sanprobi UroRun 2018

W ramach Europejskiego Tygodnia Urologii lekarze urolodzy Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej naszego szpitala organizują także bezpłatne urologiczne badania dla kobiet i mężczyzn (profilaktyczne badanie lekarskie oraz USG). Tego dnia do badań szczególnie zachęcamy osoby, które do tej pory nie miały kontaktu z urologiem. Co roku do badań zapraszamy jedną zorganizowana grupę zawodową – tym razem byli to aktorzy szczecińskich teatrów.

W sumie tym roku przebadano 120 osób. Kilkoro z nich zostało skierowanych na dokładne badania diagnostyczne i leczenie z powodu m. in. podejrzenia raka stercza, guza nerki i pęcherza moczowego, co tylko potwierdza zasadność i potrzebę organizowania takich badań i… zgłaszania się na nie.

 

Ulotka – rak prostaty i rak jądra

 

Europejski Tydzień Urologii

W tym roku obchodzony był w dniach 24-28 września 2018. To wydarzenie od kilkunastu lat kultywowane w urologii europejskiej, a jego celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie wczesnych objawów, sposobów wykrywania i badań przesiewowych w kierunku najczęstszych schorzeń układu moczowego. Hasła przewodnie tegorocznej edycji to: "Podaj jeden dobry powód, dlaczego nie warto się zbadać", "Nie trać snu przez prostatę", "Nie zgadzaj się na dyskomfort". Mają one zwrócić uwagę na wciąż niską świadomość społeczeństwa w zakresie chorób układu moczowo-płciowego i zachęcić do badań profilaktycznych.

 

 

 

Pamiętnik honorowej dawczyni mleka

2018-09-28

Pamiętnik honorowej dawczyni mleka

Bank Mleka Kobiecego - LOGO

Zostałam mamą dwa razy. Za każdym razem było to cudowne i zupełnie inne doświadczenie. Ciąża, przygotowanie do porodu, w końcu narodziny wyczekiwanych synów… Cudowny czas.

Po urodzeniu pierwszego z nich okazało się, że mleka mam aż nadto. Nadmiar systematycznie gromadziłam w zamrażarce, aż okazało się, że uzbierałam trzy pełne szuflady pokarmu. Niestety syn nie chciał pić tak przechowywanego mleka, wolał mleko świeże, niemrożone. Nie było też sytuacji, w której moje zdrowie nie pozwoliłoby mi karmić piersią, nie było więc konieczności, by skorzystać ze ściągniętego wcześniej pokarmu. Kilkanaście lat temu na terenie województwa zachodniopomorskiego nie było żadnej instytucji, która chciałaby przyjąć i podać moje mleko innym dzieciom, które nie mogły być karmione mlekiem własnej mamy. Zatem cały zapas niestety się zmarnował i musiałam wszystko wyrzucić :(. Karmienie piersią zakończyliśmy kiedy synek miał 13 miesięcy.

Zupełnie inaczej przebiegała moja druga ciąża i poród. Młodszy synuś od pierwszych dni dawał mi się mocno we znaki, szczególnie w nocy. Laktacja nie była już tak obfita jak za pierwszym razem, ale i tak mleka mogłoby wystarczyć na podzielenie się nim z innym maluchem. Było wprawdzie kilka kryzysów laktacyjnych, ale udało nam się wyjść z nich obronną ręką – nie poddawałam się, wciąż ściągałam pokarm i dbałam o laktację. Pod koniec 8. miesiąca karmienia piersią, kiedy Bank Mleka Kobiecego w Szczecinie został otwarty, zgłosiłam swoją chęć zostania honorową dawczynią mleka.

Bardzo sprawnie i szybko udało się załatwić formalności oraz przejść pozytywnie wszystkie badania kwalifikujące. Otrzymałam profesjonalny laktator, zapas butelek i pełna zapału i energii zaczęłam swoją „laktacyjną przygodę” :). Nie dość, że mogłam dzielić się swoim pokarmem z innymi dziećmi, to jeszcze systematyczne podłączanie do laktatora sprawiło, że intensywniej stymulowałam produkcję mleka i przedłużyłam okres karmienia piersią mojego młodszego synka do ponad 12 miesięcy.

Zamrożone i przekazane przeze mnie do Banku mleko dobrze służyło najmłodszym wcześniakom urodzonym w szpitalu na Pomorzanach. Jestem bardzo szczęśliwa, że dzięki całej tej akcji i sprzętowi mogłam pomóc innym mamom i ich nowonarodzonym dzieciom. Dziękuję zespołowi Klinki Patologii Noworodka i Banku Mleka Kobiecego SPSK-2 za serdeczne podejście i wsparcie na każdym etapie współpracy. Bardzo się cieszę, że było mi dane przeżyć tak pozytywne doświadczenie i pomóc innym maleństwom.

 

Honorowa dawczyni mleka dla Banku Mleka Kobiecego
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie

 

 

 

Nowa stacja dializ naszego szpitala pnie się w górę

2018-09-19

Nowa stacja dializ naszego szpitala pnie się w górę.

 

Bud. M_wejscie_od_ul.Szpitanej-dzień_fot. SPSK-2.jpg

Bud. M wejscie od ul.Szpitanej - dzień
fot. SPSK-2

Bud.M_wejście_od_ul.Szpitalnej-noc_fot.SPSK-2.jpg

Bud. M wejscie od ul.Szpitanej - noc
fot. SPSK-2

 

Rusza drugi etap budowy budynku, w którym mieścić się będzie rozbudowana stacja dializ, laboratorium diagnostyczne oraz nowo tworzone Kliniczne Centrum Medycyny Sportowej i Fizjoterapii szpitala na Pomorzanach.

Budowa nowego budynku rozpoczęła się w maju 2017 roku. Piwnica i parter są w stanie surowym, położone są wszystkie instalacje. Na tych dwóch kondygnacjach mieścić się będą: archiwum szpitalne i pomieszczenia pomocnicze stacji dializ, natomiast cały parter zajmie nowa, powiększona stacja dializ szpitala. 

Nowoczesny ośrodek dializ Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SPSK-2 oferować będzie pacjentom nowoczesne, przestronne pomieszczenia, z 24 stanowiskami do zabiegów dializy. Obecna stacja ma 13 stanowisk i pracuje na… 4 zmiany, siedem dni w tygodniu. Jest to najbardziej obciążona stacja dializ w kraju – na jednym stanowisku przeprowadza się ok. 1000 zabiegów rocznie, podczas gdy średnia krajowa wynosi… 650.  Czterozmianowa praca naszego ośrodka dializ to ratunek, ale i obciążenie dla pacjentów – przecież oni także są dowożeni do nas na zabiegi w środku nocy - mówi prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski, lekarz kierujący Kliniką Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Oprócz lepszych warunków, większych sal i szatni dla pacjentów stacja dysponować będzie lepszym sprzętem. Obecnie testowana jest aparatura najnowszej generacji, która pozwala na elektroniczne gromadzenie danych dot. leczenia pacjenta – m.in. wyników badań, poziomu zatrzymania wody, efektywności przeprowadzanych dializ, usuwania toksyn z organizmu. To bardzo ważny moment dla naszego szpitala – powstaje ośrodek, który pozwoli dializowanym pacjentom na leczenie w komfortowych warunkach, a przecież niektórzy z nich przyjeżdżają do nas codziennie na parę godzin – tłumaczy Marcin Sygut, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. Opracowywany jest plan zagospodarowania pomieszczeń ośrodka. Zakończenie prac i oddanie ich do użytku planowane jest na jesień 2019 roku.
Właśnie rusza II etap prac inwestycyjnych. 19 września została podpisana z firmą West-Bud umowa na ich realizację - Powstanie jeden z bardziej nowoczesnych budynków  szpitalnych – mówi Zbigniew Jachimowicz, właściciel firmy – Jeśli warunki pogodowe pozwolą, to za parę miesięcy powinna być gotowa 1. kondygnacja, z doprowadzonym ogrzewaniem.

Nad wybudowanym już parterem powstaną cztery kolejne piętra budynku. Pierwsze z nich dedykowane będzie medycynie transplantacyjnej (diagnostyka, przygotowanie i opieka nad pacjentami przygotowywanymi do przeszczepów i po przeszczepach). Na drugim piętrze znajdzie się Kliniczne Centrum Medycyny Sportowej i Fizjoterapii. Dwa najwyższe piętra zajmie Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, który otrzyma także nowe, większe pomieszczenie, niż te, w których funkcjonuje obecnie.

Nowy budynek (bud. M) powstaje za budynkiem klinik kardiologii i kardiochirurgii (bud. W), z którym połączony zostanie bezpośrednim przejściem. Główne wejście z wjazdem dla pacjentów będzie prowadzić od ul. Szpitalnej. Wartość realizacji II etapu projektu pn. Budowa budynku M - Kliniczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne to prawie 16 000 000 złotych. Całość finansowana jest ze środków własnych szpitala.

 

Budynek M - lokalizacja

 

 

Biegnij, zbadaj się i dbaj o zdrowie

2018-09-17

Biegnij, zbadaj się i dbaj o zdrowie

 

UroRun 2018 (PLAKAT)

 

Po raz trzeci lekarze urolodzy z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej naszego szpitala zapraszają do wzięcia udziału w biegu Sanprobi UroRun 2018. Zawody rozegrają się w sobotę - 22 września. To bieg nie tylko po medal, ale przede wszystkim po zdrowie. A 25 września, we wtorek, zapraszamy na bezpłatne przesiewowe badania urologiczne.

We wrześniu tradycyjnie obchodzony jest Europejski Tydzień Urologii (ETU) -  Urology Week - tydzień świadomości i profilaktyki chorób urologicznych. A lekarze z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej biorą w nim czynny udział. Celem organizowanych wydarzeń jest popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz profilaktyki pierwotnej chorób nowotworowych wśród mieszkańców naszego województwa.

 

Biegnij…

Szczecińską tradycją jest amatorski bieg uliczny Sanprobi UroRun, którym rozpoczynamy obchody ETU. Bieg to inicjatywa naszych lekarzy urologów, którzy także biorą w nim udział.
W tym roku startujemy 22 września 2018 (sobota) na terenie Jasnych Błoni, przy Pomniku Czynu Polaków:

10:30 marsz nordic walking: dystans 5 km
11:30 biegi dzieci: 200 m/ 400 m/ 800m
12:15 bieg na dystansach: 5 km i 10 km

 

Udział w wydarzeniu zapowiedzieli także podopieczni Funduszu Aktywnej Rehabilitacji. Trasa biegu prowadzi po terenie Parku im. Jana Kasprowicza. Zapisy elektroniczne już ruszyły (www.protiming24.pl) – lista startowa otwarta jest do 17 września 2018 roku.

Tegoroczny Sanprobi UroRun otrzymał Patronat Honorowy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydenta Miasta Szczecin.

Do udziału w Sanprobi UroRun 2018 zapraszają organizatorzy:

 • Ruchowa Akademia Zdrowia,
 •  RAZ EVENT,
 • Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
 • Stowarzyszenie Uro-Vita
 • firma PROtiming.

 

Zbadaj się…

Podczas Europejskiego Tygodnia Urologii lekarze urolodzy Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej naszego szpitala organizują także bezpłatne urologiczne badania profilaktyczne dla kobiet i mężczyzn. Przeprowadzone będą w Poradni Urologicznej SPSK-2 - 25 września (wtorek) w godz. 16.00-19.00.  Profilaktyczne badanie lekarskie oraz USG prowadzone będą w kilku gabinetach lekarskich jednocześnie. Do badań szczególnie zachęcamy osoby, które do tej pory nie miały kontaktu z urologiem. Nie jest wymagane żadne skierowanie, wystarczy się zarejestrować pod nr. tel. 91 466 13 60. Zapisy już ruszyły.
Więcej o Europejskim Tygodniu Urologii w Szczecinie na:

https://www.facebook.com/urologia.pum.szczecin


Europejski Tydzień Urologii

W tym roku obchodzony w dniach 24-28 września 2018. To wydarzenie od kilkunastu lat kultywowane w urologii europejskiej, a jego celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie wczesnych objawów, sposobów wykrywania i badań przesiewowych w kierunku najczęstszych schorzeń układu moczowego. Hasła przewodnie tegorocznej edycji to: "Podaj jeden dobry powód, dlaczego nie warto się zbadać", "Nie trać snu przez prostatę", "Nie zgadzaj się na dyskomfort". Mają one zwrócić uwagę na wciąż niską świadomość społeczeństwa w zakresie chorób układu moczowo-płciowego i zachęcić do badań profilaktycznych.

 

 

Patroni medialni:

Patroni medialni

 

 

 

 

 

Sprawdź, jak dobrze widzi Twoje dziecko – pozwól zbadać jego wzrok

2018-08-29

 

Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych


II Klinika Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach okulistycznych dzieci klas II. Badania prowadzone są w ramach programu polityki zdrowotnej Gminy Miasta Szczecin pn. „Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych”. Program w całości finansowany jest ze środków Miasta Szczecin.


Celem badań jest wykrycie pierwszych objawów zapowiadających pojawienie się krótkowzroczności szkolnej, wdrożenie profilaktyki rozwoju krótkowzroczności prawdziwej wśród dzieci szkół podstawowych oraz wychwycenie innych nieprawidłowości i schorzeń narządu wzroku.
Badania przeprowadzane będą przez doświadczonych lekarzy okulistów II Kliniki Okulistyki SPSK-2 na terenie szkół podstawowych, wśród dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na wykonanie badań.


Jakie badania okulistyczne zostaną przeprowadzone u dziecka?

 1. Ostrość wzroku do dali (Tablice Snellena)
 2. Ostrość wzroku do bliży (Tablice Snellena)
 3. Ocena wad refrakcji przy użyciu autorefraktometru
 4. Dno oka za pomocą oftalmoskopu
 5. Ustawienie oczu i równowaga mięśniowa
 6. Ruchomość gałek ocznych
 7. Test Muchy – badanie na widzenie stereoskopowe (przestrzenne)

Wszystkie przeprowadzone badania są bezpieczne, bezbolesne, nieinwazyjne, bezdotykowe i rutynowo stosowane w diagnostyce okulistycznej.

Jakich korzyści można oczekiwać w związku z przeprowadzonymi badaniami okulistycznymi?

W przypadku stwierdzenia zaburzeń narządu wzroku rodzic lub opiekun prawny dziecka otrzyma informację dotyczącą stanu zdrowia narządu wzroku dziecka. W wielu przypadkach wczesna diagnoza schorzenia i wdrożenie leczenia mogą uchronić pacjentów przed pogorszeniem widzenia w przyszłości.

Czy w związku z przeprowadzanymi badaniami okulistycznymi mogą wystąpić efekty niepożądane?

Przeprowadzane badania są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla życia ani dla funkcji wzrokowych. pacjent w czasie badania nie odczuwa bólu. W czasie rutynowych badań okulistycznych możemy zaobserwować przejściowe podrażnienie oczu związane z rozszerzeniem źrenicy po zakropieniu do obojga oczu leku w postaci kropli ocznych o nazwie Tropicamid 1%. Czas działania leku od 0,5 h do 2 h. W tym czasie następuje rozszerzenie źrenic.


W razie pytań lub chęci wzięcia udziału dzieci klas II w badaniu prosimy o kontakt
z sekretariatem II Kliniki Okulistyki SPSK-2, tel. 91 466 12 93.


Krótkowzroczność jest zjawiskiem powszechnym, narastającym i stającym się problemem zarówno terapeutycznym, jak i ekonomicznym na skalę światową. W wielu przypadkach można byłoby zapobiec powstawaniu krótkowzroczności i jej odległym następstwom na podstawie pierwszych objawów okulistycznych u dzieci szkolnych, co jest założeniem naszego badania.

Wakacje się kończą - zapotrzebowanie na krew nie kończy się nigdy

2018-08-23

 

Z inicjatywy chirurgów zabiegowych naszego szpitala we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizujemy akcję honorowego oddawania krwi w ambulansie na terenie SPSK-2.

 

 

Do honorowego oddania krwi zapraszamy wszystkich pracowników SPSK-2,
a także przebywających tego dnia na terenie szpitala
członków rodzin i osoby bliskie naszych pacjentów –
30 sierpnia (czwartek) 2018, w godz. 9.00-12.00
Ambulans RCKiK zaparkowany będzie na parkingu za bud. F,
na pasie wysypanym żwirem.

 

Jak przygotować się do donacji?

 • zgłaszając się do oddania krwi powinniśmy być zdrowy, wypoczęci i po lekkim posiłku – np. kanapka z dżemem (należy unikać tłuszczu)
 • przed oddaniem krwi pijmy dużo płynów, najlepiej wodę mineralną (lepsza jest woda niegazowana)
 •  nie palmy papierosów i absolutne nie pijmy alkoholu (bezpośrednio przed oddaniem krwi, ani dzień wcześniej)
 • z oddania krwi zrezygnować muszą:
  • kobiety w ciąży, będące do 6 miesięcy po porodzie oraz do 6 miesięcy od zakończenia karmienia piersią
  •  kobiety w trakcie miesiączki oraz będące 3 dni po miesiączce
  •  osoby chorujące na choroby przewlekłe i przyjmujące leki na stałe
  • osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy przyszły zabiegi operacyjne
 • rejestrując się w ambulansie przed oddaniem krwi musimy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację ubezpieczeniową, szkolną lub studencką)
 •  do wypełnienia otrzymamy kwestionariusz, w którym odpowiemy na szereg zasadniczych pytań - nie bagatelizujmy żadnego z nich np. dotyczącego przyjmowania leków obniżających ciśnienie krwi, czy środków uspokajających.

Przed właściwą donacją pielęgniarka pobierze próbki krwi (z palca) celem wykonania wstępnych badań laboratoryjnych (oznaczona zostanie hemoglobina), a lekarz przeprowadzi wywiad na temat stanu naszego zdrowia i ostatecznie zdecyduje o tym, czy możemy oddać krew.

Podczas donacji pobierane będą również próbki krwi (bez dodatkowego nakłuwania żyły) do badań pozwalających zdiagnozować, czy nie jesteśmy nosicielami niektórych chorób zakaźnych.

Po oddaniu krwi (450 ml) otrzymamy: posiłek regeneracyjny o wartości 4 500 Kcal oraz zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi.

 

Podzielmy się z innymi tym, co mamy najcenniejsze – uratujmy komuś życie!

 

 

Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki

2018-08-14

 

PROJEKT - Akredytacja szpitali 2016-2019

 

 

 

Jak przetrwać upały?

2018-08-09

Jak przetrwać upały?


Trwające upały dają się we znaki nam wszystkim. Stacje pogotowia i oddziały szpitalne odnotowują więcej zgłoszeń do osób po zasłabnięciach i omdleniach. Jak postępować, by je przetrwać i nie stać się ofiarą wysokich temperatur powyżej 30°C? Lekarze szpitala na Pomorzanach radzą.

 

 

 • Nie wychodźmy z domu, jeśli nie jest to konieczne

Jeśli już musimy wyjść na zewnątrz, spróbujmy tak zaplanować dzień, by opuszczać dom w godzinach porannych lub wieczornych, kiedy temperatury nie są tak bardzo uciążliwe. Jeśli to możliwe, zostawmy w domu zasłonięte żaluzje lub rolety, by w środku utrzymywał się chłód.

 • Unikajmy nadmiernej aktywności ruchowej

Z pewnością nie należy ćwiczyć pomiędzy godziną jedenastą a osiemnastą, kiedy łatwo można doprowadzić do odwodnienia organizmu. Ewentualnym rozwiązaniem są ćwiczenia na siłowni, w klimatyzowanej sali. Należy jednak wówczas powoli wracać po wysiłku do przestrzeni, gdzie panują wysokie temperatury – dajmy sobie ok. pół godziny w szatni lub w chłodnym, zacienionym miejscu, by ochłonąć, uspokoić organizm i uzupełnić płyny.

 • Nie szalejmy z klimatyzacją

Różnica temperatur pomiędzy zamkniętym, klimatyzowanym pomieszczeniem a przestrzenią na zewnątrz nie powinna przekraczać 6°C. Dlatego nie nastawiajmy klimatyzacji na mniej niż 24°C. Zbyt niska temperatura można doprowadzić do infekcji górnych dróg oddechowych, a zbyt chłodny nawiew może dać się we znaki szczególnie osobom cierpiącym na choroby stawów. Pamiętajmy również, że pozornie przyjemny chłodny nawiew może skończyć się dla nas… przewianiem szyi lub ucha.

 • Pijmy więcej wody

Podczas upałów mocniej się pocimy, a tym samym tracimy więcej wody. Nie można dopuścić do odwodnienia organizmu, dlatego podczas wysokich temperatur należy dostarczyć organizmowi więcej płynów niż zwykle. Miejmy na podorędziu butelkę z wodą i nie czekajmy, aż poczujemy pragnienie, tylko co parę chwil wypijamy kilka łyków wody. Najlepsza jest woda niegazowana.

Przyjmuje się, że człowiek powinien dostarczać organizmowi dziennie ok. 1 l płynów na 30 kg masy ciała. W praktyce oznacza to, że powinniśmy wypijać 1,5–3,5 litrów wody dziennie, a przy większej aktywności ruchowej i wyższych temperaturach otoczenia jej spożycie powinno być jeszcze większe.

 • Unikajmy alkoholu i słodkich napojów

Alkohol, nektary owocowe, nierozcieńczone soki i słodkie, kolorowe napoje zamiast nawadniać organizm, przynoszą odwrotny efekt. W czasie upałów do naszego szpitala trafia niestety więcej osób po omdleniach, które wcześniej piły alkohol. Tymczasem jego spożycie w czasie upałów jest bardzo niebezpieczne i może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a nawet do zgonu.

 • Zjedzmy coś lekkiego

Wysokie temperatury to także dodatkowy wysiłek dla organizmu podczas trawienia zbyt ciężkich i gorących potraw. Postawny na lekką dietę, bogatą w świeże warzywa i owoce (np. pomarańcze, arbuzy, melony, gruszki, jabłka, które regulują poziom nawodnienia organizmu), jogurty, kefiry, maślanki, zamiast ciepłych zup - chłodniki. Unikajmy ostrych przypraw, które dodatkowo rozgrzewają organizm. Ograniczmy spożycie mięsa.

 • Pamiętajmy o kremie z filtrem

Wychodząc na zewnątrz, pamiętajmy o ochronie skóry. Kremem z odpowiednim filtrem smarujmy nie tylko twarz, ale i resztę ciała, która będzie wystawiona na działanie słońca. Pozwoli to uniknąć  nie tylko poparzeń słonecznych czy udaru słonecznego, ale w dłuższej perspektywie także poważnych chorób skóry jak czerniak i groźne nowotwory skóry.

 • Ubierajmy się z głową – ciało i głowę

W czasie upałów organizm zużywa sporo energii, by utrzymać stałą temperatury ciała. Dlatego nośmy  lekkie, przewiewne, jasne ubrania, z naturalnych materiałów. Wbrew pozorom zbyt skąpe odzienie niekoniecznie będzie lepszym rozwiązaniem – np. dłuższy rękaw przewiewnej koszuli pozwoli także ochronić skórę przed nadmierną dawką słońca. Pamiętajmy o nakryciu głowy i noszeniu okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV.

 • Szukajmy chłodu

W upalne dni niebezpieczne możne być dla nas nie tyle samo słońce, ile po prostu wysokie temperatury, a one panują nawet w cieniu. Starajmy się nie przegrzewać organizmu, szukajmy chodnych, klimatyzowanych pomieszczeń, wietrzmy krótko mieszkanie, o ile z zewnątrz do środka dociera lekki wiaterek, używajmy wentylatorów i domowych wiatraczków. Na zewnątrz spróbujmy poszukać cienia, a jeśli zrobi nam się słabo, wejdźmy do chłodnego, klimatyzowanego budynku. W pracy ulgę przyniesie nam schładzanie rąk, karku i twarzy letnią wodą.

 • Dzieci i osoby starsze są pod szczególną ochroną

Gorące lato najbardziej daje się we znaki osobom starszym, chorym i dzieciom. Otoczmy je szczególną opieką. Dbajmy o odpowiednie nawadnianie ich organizmów wodą - nie sokami, zwracajmy uwagę na ich dietę, smarujmy kremami z filtrami UV, pamiętajmy o nakryciach głowy, postarajmy się zapewnić im przebywanie w chłodnych, przewiewnych pomieszczeniach.

 

 

Mleko kobiece trafiło do bliźniąt

2018-08-02

Mleko kobiece trafiło do bliźniąt

 

Do tej pory pokarm z naszego Banku Mleka Kobiecego służył wcześniakom z ciąż pojedynczych. Teraz pokarm został podany urodzonym w naszym szpitalu bliźniętom. Maluszki czują się dobrze i piją mleko podawane z butelki.

Alicja i Mikołaj urodzili się pod koniec lipca, w 36. tygodniu ciąży. Poród nastąpił przedwcześnie i młoda mama nie miała jeszcze wystarczającej ilości pokarmu, by wykarmić dzieci. Stąd propozycja personelu Kliniki Patologii Noworodka SPSK-2, by wcześniakom podać pełnowartościowe, bezpieczne mleko kobiece od dawczyń współpracujących z naszym Bankiem Mleka Kobiecego. Nie słyszałam wcześniej o takich praktykach, ale oczywiście, że wolałam, by dzieci dostały pokarm naturalny. Wszystko wyjaśniły mi położne z kliniki - mówi mama, pani Patrycja - Pracuję nad pobudzeniem laktacji, idzie mi coraz lepiej i po powrocie do domu chcę karmić piersią – dodaje.

Karmienie piersią i podawanie dziecku naturalnego pokarmu, to najlepsze, co mama może dać na starcie swojemu nowo narodzonemu dziecku. Dla skrajnych wcześniaków mleko matki jest lekiem ratującym ich zdrowie.

Zgodnie ze wspólną rezolucją Światowej Organizacji Zdrowia oraz UNICEF z 1980 r. „Mleko kobiece pochodzące z profesjonalnego banku mleka jest drugim, po mleku własnej matki, pokarmem z wyboru do stosowania u noworodków i niemowląt”.

 

Analiza mleka w BMK Analiza mleka w BMK

Badanie i analiza składu mleka kobiecego w BMK na Pomorzanach
fot. SPSK-2

 

Kobiecość i zdrowie w trakcie leczenia onkologicznego - warsztaty onkologiczne w SPSK-2

2018-07-23

Kobiecość i zdrowie w trakcie leczenia onkologicznego - warsztaty onkologiczne w SPSK-2

 

Kolorowe, fantazyjnie wiązane turbany, subtelne, dostosowane do typu urody makijaże, i uśmiech na twarzach kobiet chorujących na raka.  Tak wyglądały pierwsze warsztaty dla pacjentek onkologicznych zorganizowane w tym tygodniu przez Klinikę Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt naszego szpitala.

 

Warsztaty onkologiczne

fot. Stowarzyszenie Niebieski Motyl

 

Leczenie onkologiczne i związane z nim radio- i chemioterapia stanowią dla chorych nie tylko fizyczne, ale i psychiczne obciążenie. Choć efektem takich form leczenia jest często długotrwała remisja choroby, znaczna poprawa komfortu życia, a nawet całkowite wyleczenie nowotworu, to jednak skutki uboczne tych kuracji są szczególnie odczuwalne dla kobiet. Wypadanie włosów w czasie terapii powoduje w nich poczucie utraty kobiecości i atrakcyjności, co dodatkowo rzutuje negatywnie na ich stan psychiczny. Najczęściej jest to tymczasowa utrata włosów, po terapii włosy odrastają, ale i tak skutkuje to u kobiet obniżeniem poczucia własnej wartości. A to z kolei ma niebagatelny wpływ na podejście do choroby, wolę walki i zmierzenia się z nowotworem.

Warsztaty dla pacjentek onkologicznych pozwoliły trochę odczarować chorobę nowotworową – były dla pań szansą na spotkanie w życzliwym, przyjacielskim gronie, by porozmawiać nie tylko o medycznych aspektach terapii, lecz również o kobiecości i codziennej pielęgnacji ciała i ducha w czasie leczenia - np. o zdrowej diecie, makijażu czy dbaniu o skórę.

Szczególnym zainteresowaniem podczas spotkania cieszyła się część poświęcona wiązaniu turbanów. Pani Sylwia Luks, jako partner warsztatów, zaprezentowała kilka sposobów wiązania turbanów z bawełnianych chust i szali, dzięki którym panie mogą chronić skórę głowy po przebytej chemio- i radioterapii, i w ciekawy, bardzo kobiecy sposób odwrócić uwagę od krępującej ich często utraty włosów. Każda z uczestniczek mogła samodzielnie wypróbować wiązanie od razu podczas spotkania, a na koniec otrzymała swój własny kolorowy turban. Okazało się, że to, co do tej pory powodowało dyskomfort u pacjentek, można przekuć w atrybut kobiecości w postaci ciekawego nakrycia głowy.

W programie warsztatów onkologicznych znalazły się także prelekcje i wykłady lekarzy z Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt: dr hab. n. med. Anity Chudeckiej-Głaz, prof. PUM, kierującej Kliniką, dr n. med. Anety Cymbaluk-Płoskiej oraz lek. Aleksandry Strojnej – m.in. nt. leczenia operacyjnego raka jajnika, stosowanych w leczeniu tego nowotworu terapiach oraz znaczenia i roli markerów nowotworowych. Udowodniono, że leczenie w dużych interdyscyplinarnych ośrodkach medycznych daje lepsze efekty – pacjent jest w nich leczony kompleksowo. Chodzi o konsolidację leczenia w jednym miejscu, by chory nie musiał szukać pomocy w kilku szpitalach – podkreślała dr Chudecka-Głaz – Istotny jest też dostęp do nowych leków w ramach nowoczesnych programów lekowych oferowanych przez NFZ oraz badań klinicznych, a na takie mogą sobie pozwolić tylko większe ośrodki, gdzie w leczeniu nowotworowym przeprowadza się dużą liczbę operacji rocznie.  Każda z pań mogła również indywidualnie porozmawiać ze szpitalnym psychologiem – dr Ewą Cichocką.

Było też coś dla ciała i urody. Podczas wykładu dietetyka - pani Dominiki Pokrywki - panie zapoznały się z charakterystyką diet osób leczonych z powodu choroby nowotworowej, problemami żywieniowymi związanymi z chemio- i radioterapią oraz składnikami spożywczymi, które wspierają organizm w walce z rakiem. Pacjentki mogły zasięgnąć porad wizażystki, dowiedziały się jak szczególnie dbać o skórę w trakcie leczenia i jak wykonać delikatny, podkreślający urodę makijaż – To ma być chwila dla Was, chwila relaksu i przyjemności – mówiła Agata Fryga, wizażystka.

W warsztatach wzięło udział ok. 30 pacjentek onkologicznych Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK-2. To było niezwykłe spotkanie. Chciałyśmy, by szpital nie kojarzył się naszym pacjentkom tylko z cierpieniem i bolesnym leczeniem. Takie warsztaty, to zupełnie inny forma kontaktu z naszymi paniami – były zadowolone, uśmiechnięte, żartowały, dzieliły się swoimi doświadczeniami. To bardzo ważne w procesie leczenia - podsumowała dr Aneta Cymbaluk-Płoska.

Dużym wsparciem dla pacjentek onkologicznych jest działalność Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl - partnera warsztatów (http://niebieskimotyl.pl). Stowarzyszenie dzieli się z pacjentkami i ich rodzinami swoim doświadczeniem i wiedzą, udziela pomocy w przejściu przez drogę, jaką jest leczenie nowotworów strefy intymnej, w szczególności raka jajnika. Niebieski Motyl organizuje warsztaty integracyjno-terapeutyczne, kampanie edukacyjne, współpracuje z onkologami, ginekologami, psychoonkologami, seksuologami i rehabilitantami, a jego partnerem jest Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej. Na najbliższym spotkaniu w Zachodniopomorskiem Niebieski Motyl obecny będzie w sierpniu, w szpitalu w  Kołobrzegu.

 

Warsztaty onkologiczne w SPSK-2 Warsztaty onkologiczne w SPSK-2 Warsztaty onkologiczne w SPSK-2 Warsztaty onkologiczne w SPSK-2

fot. Stowarzyszenie Niebieski Motyl

 

W planach Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK-2 jest zorganizowanie kolejnych tego typu spotkań.

Oprócz Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl i firmy Looks by Luks, specjalizującej się w ręcznym szyciu turbanów, partnerem Kliniki w organizacji warsztatów był Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie.

Wszystkim Partnerom dziękujemy za pomoc, a Pacjentkom życzymy wytrwałości i siły w każdym dniu terapii.

 

 

Strefa UroKibica – wspólne kibicowanie w budynku F

2018-06-19

Strefa UroKibica – wspólne kibicowanie w budynku F

 

Strefa UroKibica

 

 

Z inicjatywy lekarzy Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej naszego szpitala zorganizowana została Strefa UroKibica – miejsce, gdzie podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej pacjenci będą mogli obejrzeć mecze reprezentacji Polski i kibicować Biało-Czerwonym.

W sali konferencyjnej Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej, gdzie mieści się Strefa UroKibica, wszystko już gotowe. Przygotowane jest nawet menu kibica, oczywiście zdrowe i bezalkoholowe – m.in. paluszki, woda, soki. Strefa jest otwarta dla pacjentów bud. F, gdzie mieści się Klinika. Pierwszy mecz będzie można obejrzeć 19 czerwca - Polska–Senegal. Jeśli w tym czasie pacjentów odwiedzą rodziny – można kibicować wspólnie. W klinikach zabiegowych mieszczących się w bud. F wiszą plakaty informujące o strefie.

Oderwanie się na chwilę od szpitalnej codzienności ma dobry wpływ na powrót do zdrowia, a Mundial to szczególny czas dla fanów tej dyscypliny sportu. Chcemy umożliwić naszym pacjentom udział we wspólnym przeżywaniu pozytywnych emocji, kiedy gra nasza drużyna. Oczywiście wszystko z zachowaniem względów bezpieczeństwa i normalnego funkcjonowania kliniki - mówi prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski, lekarz kierujący Kliniką Urologii i Onkologii Urologicznej szpitala na Pomorzanach. Zainteresowanie strefą jest spore – dokonywane są nawet rezerwacje miejsc. Jak mówią sami pacjenci – Kibicowanie w większym gronie to co innego niż na małej sali.

Na tę chwilę w planach jest wspólne oglądanie meczów naszych piłkarzy (19 czerwca z Senegalem, 24 czerwca z Kolumbią, 28 czerwca z Japonią) i faza pucharowa. Jeśli Strefa UroKibica się sprawdzi, niewykluczone, że pacjenci będę mieli szansę na kibicowanie również innym drużynom.

 

 

Strefa UroKibica

 

 

 

Karmienie mlekiem kobiecym ruszyło na dobre

2018-06-13

Karmienie mlekiem kobiecym ruszyło na dobre

 

Dostarczony do naszego Banku Mleka Kobiecego pokarm został już podany pierwszemu wcześniakowi. Maluch karmiony jest mlekiem dawczyni i rośnie jak na drożdżach. 

Noworodek urodził się w pierwszej połowie czerwca, w 34. tygodniu ciąży. Był w stanie dobrym, ale ze względu na nieuruchomioną jeszcze w pełni laktację mamy zostało mu podane mleko z Banku Mleka Kobiecego SPSK-2. Początkowo w małych ilościach – dawkowane po 3 mililitrów. Maluch rozwija się prawidłowo, a jego mama wie, jakie znaczenie ma naturalny pokarm kobiecy dla zdrowia dziecka - Widzę różnicę – starsze dzieci były karmione mieszankami – łapały infekcje i musiały mieć podawane antybiotyki. Ostatnią pociechę karmiłam piersią – nie choruje, ma lepszą odporność – mówi mama. Dlatego, gdy synek urodził się przedwcześnie, laktacja nie była jeszcze w pełni rozwinięta, a personel Kliniki Patologii Noworodka SPSK-2 zaproponował jej podanie przebadanego, bezpiecznego mleka od dawczyni – zgodziła się. Mamą cały czas opiekuje się położna-doradczyni laktacyjna, by wesprzeć ją w pracy nad laktacją – Będę się starać, zależy mi, by karmić malucha swoim mlekiem – mówi.

Bank mleka kobiecego to szansa na karmienie naturalnym pokarmem dzieci (głównie wcześniaków), które z różnych przyczyn – losowych lub medycznych - nie mogą być karmione mlekiem własnej mamy. Mleko pozyskuje się od kobiet, które same są w okresie laktacji, karmią swoje dziecko i chcą się podzielić nadmiarem swojego pokarmu. Po przejściu odpowiednich badań i zakwalifikowaniu się jako dawczynie mleka, otrzymują specjalne laktatory i komplet informacji nt. ściągania i przechowywania pokarmu. Dawstwo mleka jest honorowe i anonimowe.

 

 

BMK - ulotki

fot. SPSK-2

 

 

 

Pierwsze mleko już w naszym Banku Mleka Kobiecego

2018-06-11

Pierwsze mleko już w naszym Banku Mleka Kobiecego

 

Pierwsze mleko w BMK

Pierwsze mleko w BMK
fot. BMK SPSK-2

 

Otwarty 24 maja w naszym szpitalu Bank Mleka Kobiecego (BMK) otrzymał pierwszą partię mleka od honorowych dawczyń. Mleko zostało już poddane analizie składu, jest po pasteryzacji i może być podane potrzebującym go wcześniakom.

Pierwsze mamy, które chciały zostać honorowymi dawczyniami mleka zgłaszały się do Kliniki Patologii Noworodka SPSK-2 jeszcze przez otwarciem banku mleka.

W działającej już placówce przeprowadzono z nimi wywiad, zostały przebadane (bada się krew oraz próbkę ich mleka) i po otrzymaniu pozytywnych wyników badań mogły rozpocząć ściąganie i oddawanie swojego mleka, którego mają w nadmiarze. Pierwszy transport najcenniejszego dla noworodków pokarmu został dowieziony w specjalnym transporterze-zamrażarce do BMK SPSK-2 7 czerwca – w sumie ponad 2 litry mleka od dwóch honorowych dawczyń.

Pierwszy transport mleka do BMK

Pierwszy transport mleka do BMK
fot.BMK SPSK-2

Zgodnie z procedurą wszystkie porcje mleka od jednej mamy zostały zmieszane w sterylnej kolbie, a następnie poddane pasteryzacji w temperaturze 62,5°C. Jednocześnie mleko z trzech pobranych próbek zostało zbadane w analizatorze – określone zostały wartości m.in. tłuszczu, białka i węglowodanów. Gotowe mleko jest przechowywane w -20°C i będzie mogło być podane wcześniakom, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione mlekiem swoich mam.

Zestaw do ściągania pokarmu otrzymały w sumie już 3. dawczynie. Dwie kolejne przeszły badania i czekają na ich wyniki.

Analiza składu mleka

Analiza składu mleka
fot:BMK SPSK-2

Honorową dawczynią mleka kobiecego może zostać kobieta, która jest w okresie laktacji, sama karmi swoje dziecko i chce się podzielić nadmiarem pokarmu. Dawstwo mleka jest honorowe i anonimowe. Więcej informacji na www.bankmleka.spsk2-szczecin.pl.

Pierwszym Mamom-Dawczyniom serdecznie dziękujemy!

 

 

Nagroda Brzdąca dla prof. Jacka Rudnickiego

2018-06-08

Nagroda Brzdąca dla prof. Jacka Rudnickiego

 

Nagroda Brzdąca dla prof. Jacka Rudnickiego.

źródło: "Kurier Szczeciński"

 

Dziecięca Rada Miasta przyznała tegoroczną nagrodę Brzdąca wieloletniemu lekarzowi kierującemu Kliniką Patologii Noworodka naszego szpitala - prof. dr. hab. n. med. Jackowi Rudnickiemu.

Prof. Rudnicki to postać niezwykle zasłużona w dziedzinie neonatologii. Jest znany m.in. jako pionier „kangurowania” w naszym kraju – praktyki „skóra do skóry”, która polega na bliskim kontakcie dziecka z mamą lub tatą, położeniu noworodka na klatce piersiowej rodzica. Ma to bardzo korzystny wpływ na prawidłowy rozwój maluszka, skraca okres jego hospitalizacji i pomaga w uspokojeniu go i osiągnięciu odpowiedniej wagi nowo narodzonego dziecka.

Przez ponad 20 lat prof. Rudnicki kierował najpierw Oddziałem Neonatologii, a potem Kliniką Patologii Noworodka szpitala na Pomorzanach. Jest twórcą funkcjonującego w Polsce projektu edukacyjnego pn. „Szkoła Matek i Ojców – Razem Łatwiej” oraz programów edukacyjnych dla środowiska medycznego. Lekarz niezwykle oddany swej pracy, z wyjątkowym podejściem do swoich małych pacjentów. O sobie mawiał, że nie jest lekarzem pediatrą, a lekarzem dzieci.

 

 

Pierwszy w regionie Bank Mleka Kobiecego otwarty na Pomorzanach!

2018-05-25

Pierwszy w regionie Bank Mleka Kobiecego otwarty na Pomorzanach!

 

Otwarcie Banku Mleka Kobiecego

Otwarcie Banku Mleka Kobiecego w SPSK-2

fot. SPSK-2

 

Po kilku latach starań od zrodzenia się pomysłu i po wielu miesiącach intensywnej pracy – już jest! Bank Mleka Kobiecego w szpitalu na Pomorzanach, dzięki któremu wcześniaki i noworodki, które nie mogą być karmione mlekiem własnej mamy – będą mogły otrzymywać bezcenny pokarm, którym jest mleko kobiece.
Podczas uroczystego otwarcia nowej jednostki dr hab. n. med. Beata Łoniewska, lekarz kierujący Kliniką Patologii Noworodka, która jest inicjatorką pomysłu powstania Banku Mleka Kobiecego w SPSK-2 wspominała, jak zakiełkowała w niej myśl zorganizowania takiego banku w naszym szpitalu. Będąc na stażu w szpitalu Charité w Berlinie dostrzegła, że noworodki, którym podawano mleko kobiece, szybciej wracają do zdrowia i nie muszą być leczone antybiotykami – Skoro oni mogą, to u nas też można by było w ten sposób pomagać tym najmniejszym dzieciom – dodała dr Łoniewska.

 

Otwarcie Banku Mleka Kobiecego

Od lewej: prof. Barbara Królak–Olejnik, kierownik Kliniki Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, dr n. biol. Aleksandra Wesołowska, prezes fundacji Bank Mleka Kobiecego, dr hab. n. med. Beata Łoniewska, lekarz kierujący Kliniką Patologii Noworodka SPSK-2, dr n. med. Beata Pawlus, lekarz kierujący Oddziałem Neonatologii Szpitala Św. Rodziny, konsultant Regionalnego Banku Mleka Kobiecego w Warszawie

fot. SPSK-2

 

Pomieszczenia na BMK szpital otrzymał od Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w   Szczecinie. Rektor uczelni, prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński podkreślał, jak ważne z punktu widzenia mikrobiologii jest podawanie dzieciom naturalnego pokarmu matki – Dziś ratujemy wcześniaki z bardzo niską wagą urodzeniową, urodzone często przed 30. Tygodniem życia. Mleko kobiece jest dla takich dzieci bezcenne - jest lekiem.

 

Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się pozyskać sponsorów, którzy sfinansowali zakup wyposażenia Banku Mleka, warte ponad 400 000 złotych. Perełką wśród specjalistycznej aparatury laboratorium jest w pełni zautomatyzowany pasteryzator do mleka. Oprócz tego – analizator składu mleka - bada m.in. zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów, kilokalorii, komora laminarna, w której w sterylnych warunkach przelewane jest mleko, sonikator oraz kapslarka do butelek. Głównym sponsorem są polskie i niemieckie kluby Rotarian, które przekazały ponad 280 000 zł na zakup sprzętu medycznego. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy wesprzeć tak cenną inicjatywę, jaką jest powstanie Banku Mleka Kobiecego w Szczecinie. W projekt zaangażowało się 17 klubów Rotarian, w tym 6 z Polski, 8 z Niemiec, a także ze Słowenii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii oraz 3 dystrykty - mówiła prezes zarządu stowarzyszenia Rotary Club Szczecin Center Beata Piątak.
W realizację projektu włączyło się także Miasto Szczecin, wspierając go kwotą 150 000 złotych. Obecny na otwarciu Banku zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska podkreślał, że nie warto iść na skróty w opiece nad noworodkiem, bo karmienie piersią to najlepsze, co można dać dziecku - Idea banku mleka kobiecego to zatem najlepsze rozwiązanie dla tych dzieci, które nie mogą otrzymywać mleka własnej mamy.

Jak powiedział w swym wystąpieniu Marcin Sygut, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 - Choć Bank Mleka Kobiecego nie będzie obracał pieniędzy, bo dawstwo mleko jest honorowe, to będzie najcenniejszym bankiem - ratującym życie tym najbardziej potrzebującym.
Uroczyste otwarcie Banku Mleka Kobiecego na szczecińskich Pomorzach odbyło się 24 maja 2018. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele darczyńców BMK SPSk-2, prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego w Warszawie – dr n. biol. Aleksandra Wesołowska, przedstawiciele środowisk neonatologicznych i pediatrycznych, położne i doradczynie laktacyjne, dyrektorzy szpitali zachodniopomorskich.

 

Otwarcie Banku Mleka Kobiecego

Przedstawiciele polskich i niemieckich klubów Rotarian przed BMK SPSK-2

fot. SPSK-2

 

Lista chętnych potencjalnych dawczyń mleka powoli się zapełnia. Dwie panie przeszły już kwalifikacje, odpowiednie badania i otrzymały zestawy laktacyjne – specjalistyczne elektryczne laktatory i buteleczki na mleko.
Wszystkie panie, które są w okresie laktacji, samodzielnie karmią swoje dzieci i są zainteresowane honorowym oddawaniem nadwyżek swojego pokarmu są proszone o kontakt z BMK SPSK-2 – mailowo: bankmleka@spsk2-szczecin.pl lub telefonicznie: 91 466 14 46. Więcej informacji na: www.bankmleka.spsk2-szczecin.pl.

 

 

 

Otwarcie Banku Mleka Kobiecego

2018-05-24

Fundacja Bank Mleka Otwarcie Banku Mleka Kobiecego
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
24 maja 2018 r., godz. 10.00
budynek Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego PUM w  Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72
Bank Mleka Kobiecego w SPSK-2

 

 

Program:

 

1000 - 1045  –  uroczyste powitanie i zaprezentowanie projektu powstania Banku Mleka Kobiecego SPSK-2

1100 - 1130  –  obejrzenie pomieszczeń Banku Mleka Kobiecego, bud. XX, piętro III, pok. 222-223

1200 - 1500  –  konferencja pt. „mlEKO-Bank z tym, co najcenniejsze” (Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne PUM w  Szczecinie):

 

1200 - 1220  –  Programowanie mikrobiotyczne, dr hab. n. med. Beata Łoniewska, lekarz kierujący Kliniką Patologii Noworodka SPSK-2

1220 - 1240  –  Mleczne złoto, dr hab. n. med. Barbara Królak–Olejnik, prof. USK, kierownik Kliniki Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

1240 - 1250  –  dyskusja   

1250 - 1300  –  przerwa kawowa

1300 - 1320  –  Karmienie wcześniaka - podróż w czasie, mgr Anna Romańska, pielęgniarka oddziałowa Kliniki Patologii Noworodka SPSK-2

1320 - 1340  –  Funkcjonowanie banków mleka w podmiotach leczniczych w Polsce. Idea i praktyka, dr n. biol. Aleksandra Wesołowska, prezes fundacji Bank Mleka Kobiecego, Warszawa

1340 - 1400  –  Mleko kobiece - komu, ile i jak długo?, dr  n. med. Beata Pawlus, lekarz kierujący Oddziałem Neonatologii  Szpitala Św. Rodziny, konsultant Regionalnego Banku Mleka Kobiecego w Warszawie

1400 - 1420  –  Blaski i cienie opieki laktacyjnej, mgr Agnieszka Kardziejonek, położna laktacyjna Kliniki Położnictwa i Ginekologii SPSK-2

1420 - 1430  –  dyskusja i zakończenie

 

 

Darczyńcy:

 

Darczyńcy

 

 

Szpital przekazał mieszkania dla pielęgniarki i położnej.

2018-05-14

Szpital przekazał mieszkania dla pielęgniarki i położnej

 

Mieszkania dla pracowników szpitala na Pomorzanach z programu „Dom dla absolwenta” już powędrowały do pielęgniarki i położnej. Obie panie otrzymały klucze do nowych i wyposażonych, ok. 50-metrowych mieszkań w dzielnicy Żelechowa.

 

Mieszkanie dla pielęgniarki i połoźnej.

fot. S. Wołosz

W styczniu tego roku dyrekcja SPSK-2 podpisała porozumienie z Urzędem Miasta Szczecin, dzięki któremu pracownicy szpitala – kadry medyczne mogą na preferencyjnych warunkach wynająć mieszkania od Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (STBS). Bardzo się cieszę, że tym razem mieszkania z programu „Dom dla absolwenta” zostały przekazane dla kadr medycznych. Wierzę, że m.in. dzięki temu programowi pracownicy medyczni będą zostawać w Szczecinie i wybierać pracę właśnie w naszym szpitalu - powiedział Marcin Sygut, dyr. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.

Szpital otrzymał od STBS do swojej dyspozycji dwa mieszkania o pow. ok. 50 m2. Dyrekcja szpitala na Pomorzanach dodatkowo wzięła na siebie także pokrycie kaucji oraz zakup mebli i niezbędnych urządzeń AGD (umeblowanie pokoi, przedpokoju, kuchni, zakup lodówki i pralki). Chciałam zostać  w Szczecinie, ale koszty wynajmu są spore, musiałabym wziąć kredyt. A dzięki temu będzie mi znacznie łatwiej. Takie mieszanie na start to świetna sprawa – cieszy się pani Natalia, położna z Kliniki Położnictwa i Ginekologii, która na dniach wprowadzi się do mieszkania. 

 

Mieszkanie dla pielęgniarki i połoźnej.

fot. S. Wołosz

W przekazaniu kluczy do lokalu udział wzięli także: Piotr Krzystek, prezydent Miasta Szczecina Elżbieta Salwa, pielęgniarka naczelna Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie oraz Grażyna Szotkowska, prezes Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Dyrekcja SPSK-2 liczy, że pula mieszkań przekazanych do zamieszkania przez pracowników szpitala będzie w przyszłości większa. Już teraz składany będzie wniosek o kolejne lokale, które udostępnione zostaną kadrom medycznym naszego szpitala


Celem programu „Dom dla Absolwenta” jest wsparcie pracodawców w zapewnieniu wykwalifikowanej kadry pracowników. Tym razem mieszkania zostały przeznaczone dla kadr medycznych - lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów lub innych specjalistów ochrony zdrowia wskazanych przez szpital, którzy w dniu zawarcia umowy najmu nie ukończą 35. roku życia. Kryterium wyboru lokatorów, po spełnianiu warunków, o których mówi regulamin programu „Dom dla absolwenta”, jest rodzaj specjalizacji, którą już zakończyli lub odbywają absolwenci studiów medycznych. W przypadku lekarzy-rezydentów wysoko punktowane są m.in. interna czy chirurgia, a w przypadku pielęgniarki wykształcenie specjalistyczne do pracy na blokach operacyjnych. Mieszkania z programu „Dom dla Absolwenta” to zachęta dla przedstawicieli tych zawodów, by zostawali w Szczecinie i tu rozwijali karierę. Warunkiem jest m.in. spełnianie określonych kryteriów dochodowe dla gospodarstwa domowego, brak prawa do innego lokalu mieszkalnego w Szczecinie oraz opłacanie podatku dochodowego w tym mieście.

 

 

 

Życzenia z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej

2018-05-11

Życzenia z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej

Dary od Rotary już w szpitalu. Bank Mleka Kobiecego coraz bliżej…

2018-04-30

 

Dary od Rotary już w szpitalu
Bank Mleka Kobiecego coraz bliżej…

 

Dary od Roraty

 

Wyposażenie przyszłego Banku Mleka Kobiecego naszego szpitala jest już zamontowane. Przekazanie sprzętu i podpisanie umowy darowizny z głównym sponsorem Banku - Rotary Club Szczecin Center nastąpiło 26 kwietnia 2018.


Rotary Club Szczecin Center jest głównym darczyńcą w zakupie sprzętu niezbędnego do uruchomienia pierwszego w regionie Banku Mleka Kobiecego. W zbiórkę pieniędzy włączyło się kilkanaście klubów Rotarian z Polski i Niemiec. Wartość darowizny to 250 000 złotych. To bardzo cenna inicjatywa, którą zdecydowaliśmy się wesprzeć – mówi Beata Piątak, prezes zarządu Stowarzyszenia Rotary Club Szczecin Center – Cieszymy się, że noworodki na Pomorzanach, szczególnie te przedwcześnie urodzone, będą miały tutaj kompleksową opiekę.


Po podpisaniu umowy darowizny przez prezes zarządu RC Szczecin Center, Piotra Wiśniewskiego, sekretarza stowarzyszenia oraz Marcina Syguta, dyrektora SPSK-2 goście obejrzeli wnętrza przyszłego Banku, w którym trwały jeszcze ostatnie prace wykończeniowe. Dyrektor Sygut przyznał, że aparatura robi wrażenie – Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że dzięki wsparciu Rotarian pozyskaliśmy wyposażenie dla Banku. Dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza, Rotarianka i jednocześnie lekarz Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SPSK-2 podkreśla, że jakość otrzymanego sprzętu jest bardzo wysoka – Mamy najlepszy pasteryzator – w pełni zautomatyzowany.

 

Dary od Roraty Dary od Roraty Dary od Roraty

 


Personel Banku został przeszkolony z obsługi aparatury. Są też już pierwsze mamy, które chciałyby honorowo oddawać pokarm. Po otwarciu Banku Mleka Kobiecego mamy już kolejne plany. Chcielibyśmy uruchomić wypożyczalnię profesjonalnych laktatorów dla kobiet karmiących. Na to wciąż potrzeba nam środków. Taki profesjonalny laktator to wydatek kilku tysięcy złotych - tłumaczy dr hab. n. med. Beata Łoniewska, lekarz kierujący Kliniką Patologii Noworodka SPSK-2.


Inicjatywę powstania i funkcjonowania szczecińskiego Banku Mleka Kobiecego może wesprzeć każdy, wpłacając datki na nr konta:
94 1240 3927 1111 0000 4101 5032 z dopiskiem: „Bank Mleka Kobiecego w Szczecinie”.
------------------------------------------

Bank mleka kobiecego to szansa na karmienie naturalnym pokarmem dzieci, które z różnych przyczyn – losowych lub medycznych - nie mogą być karmione mlekiem własnej mamy. W kraju istnieje 7 takich miejsc – w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie czy Toruniu. Placówka na Pomorzanach będzie pierwszą i jedyną w północno-zachodniej części kraju. Szczeciński bank mleka nie będzie prowadził działalności dochodowej – zarówno donacja, jak i otrzymanie mleka dla dzieci odbywać się będzie bezpłatnie, honorowo.


W inicjatywę oprócz Rotarian z klubu w Szczecinie zaangażował się Urząd Miasta Szczecina, zakupując sprzęt o wartości 150 tysięcy złotych. Pomieszczenia przekazał Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

 

 

Poradnia dla Kobiet z Cukrzycą Ciążową działa na Pomorzanach

2018-04-20

Poradnia dla Kobiet z Cukrzycą Ciążową działa na Pomorzanach

 

Od kwietnia w naszym szpitalu działa Poradnia dla Kobiet z Cukrzycą Ciążową. To dobra informacja, bo nieleczona lub niewykryta cukrzyca ciążowa wpływa negatywnie na przebieg ciąży i stan zdrowia rozwijającego się dziecka. Do poradni zgłosić może się każda przyszła mama ze skierowaniem od lekarza ginekologa. 

W nowej poradni  kobiety z cukrzycą ciążową otrzymają pomoc specjalisty diabetologa, dietetyka i położnej. Oprócz niezbędnych badań, przeprowadzone zostanie szkolenie i przedstawione zalecenia w zakresie zmiany nawyków żywieniowych. Pacjentki zapoznają się także z obsługą glukometrów i sposobem  monitorowania poziomu glukozy we krwi. 

Poradnia funkcjonuje przy istniejącej już Poradni Patologii Ciąży SPSK-2, w bud. XX. Rejestracja odbywa się codziennie w godz. 8.00-15.00, pod nr. tel. 91 466 13 62.

 

Cukrzyca ciążowa to zaburzenie gospodarki węglowodanowej wykryte po raz pierwszy w czasie ciąży. Zwykle pojawia się w piątym lub szóstym miesiącu ciąży (24.-28. tydzień) i zazwyczaj znika wkrótce po porodzie. Jednak niewykryta lub niekontrolowana może wywołać m.in.: wielowodzie, obrzęki, zakażenie układu moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, czy zatrucie ciążowe.

W rozwoju cukrzycy ciążowej istotne są zmiany hormonalne zachodzące w organizmie kobiety. Zdarza się, że trzustka nie nadąża z wydzielaniem większej ilości insuliny - hormonu, który odgrywa kluczową rolę w metabolizmie glukozy i dzięki któremu może ona przeniknąć do komórek, dając im energię. Wówczas dochodzi do utrzymywania się podwyższonego stężenia glukozy we krwi i rozwija się cukrzyca ciążowa.

 

 

Nowy rezonans magnetyczny na terenie szpitala na Pomorzanach

2018-04-05

Nowy rezonans magnetyczny na terenie szpitala na Pomorzanach

 

Rezonans magnetyczny

źródło: Affidea sp. z o.o.

 

Pacjenci z województwa zachodniopomorskiego mogą korzystać z nowoczesnego rezonansu magnetycznego zlokalizowanego w Centrum Diagnostycznym Affidea na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. Nowy 1,5-teslowy rezonans magnetyczny Optima MR450w 1.5T z systemem Gem Suite umożliwia komfortową i bezbolesną diagnostykę w onkologii, w tym raka piersi.

Nowoczesny aparat przy maksymalnie wysokim komforcie pacjenta zapewnia najlepszą jakość diagnostyczną. Wykonanie badania za pomocą rezonansu magnetycznego oznacza dla pacjenta konieczność położenia się w tunelu urządzenia, co dla osoby badanej wiąże się czasem z pewnym dyskomfortem. Nowy rezonans wyposażony jest w szeroki, jasno oświetlony tunel i umożliwia położenie pacjenta do badania w pozycji „stopy do przodu”. Pozwala to na bezstresową diagnostykę stanu zdrowia. Innowacyjne rozwiązania umożliwiają przeprowadzenie badania u pacjentów z klaustrofobią. 

Dodatkowo w urządzeniu zastosowana została technologia ograniczenia emisji hałasu (ang. ART - Acoustic Reduction Technology) podczas przeprowadzania badań mózgu, kręgosłupa i układu mięśniowo-szkieletowego bez pogorszenia jakości obrazu. Pozwala ona obniżyć decybele do poziomu, jaki panuje w codziennym ruchu ulicznym, podczas gdy badanie aparatem bez technologii ART generuje poziom hałasu zbliżony do pracy młota pneumatycznego. 

Wszystkie te czynniki mają wpływ nie tylko na komfort pacjenta w trakcie badania, ale i na same wyniki badań. Wyeliminowanie niepokoju pacjenta pozwala na skrócenie czasu badania (nie trzeba powtarzać sekwencji) oraz uniknąć niezgodności obrazu uzyskiwanego w jego trakcie. Nowoczesna technologia zastosowana w aparacie daje możliwość obrazowania większego obszaru anatomicznego przy mniejszej liczbie skanów.

Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR) jest bezbolesną, nieinwazyjną oraz bezpieczną techniką diagnostyczną i nie niesie za sobą żadnych skutków ubocznych. Nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, tylko naturalne właściwości magnetyczne ludzkiego ciała. Za pomocą badania metodą MR możliwe jest uzyskanie obrazów ośrodkowego układu nerwowego, tkanek miękkich i innych narządów wewnętrznych. To dziś najdokładniejsza metoda obrazowania. Pokazuje różnice pomiędzy tkankami a narządami i umożliwia wykonywanie przekrojów w dowolnej płaszczyźnie. Precyzyjność tych badań pozwala na wykrycie bardzo wczesnych zmian nowotworowych, co w połączeniu z odpowiednią metodą leczenia daje pacjentom dużo większe szanse na pokonanie choroby.


Centrum Diagnostyczne Affidea mieści się w bud. H, na terenie SPSK-2, ale nie jest jednostką szpitala. Rejestracja na badanie odbywa się bezpośrednio przez kontakt z Centrum – 91 22 44 11 111.


 

Płatność kartą? U nas to już możliwe

2018-04-03

 

Płatność kartą? U nas to już możliwe

 

Szpital Kliniczny nr 2 na Pomorzanach od 1 kwietnia br. wprowadził możliwość płacenia kartą. Pacjenci, którzy wykonują w jednostkach naszego szpitala np. płatne badania w laboratorium nie muszą pamiętać o zabraniu ze sobą gotówki.

Możliwość płacenia kartą to wyjście naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów - mamy nadzieję, że będzie dużym udogodnieniem dla Państwa – nie każdy ma zawsze przy sobie gotówkę, a podejście do bankomatu, szczególnie dla osób schorowanych, jest uciążliwe. 

Terminale do transakcji kartą znajdują się w czterech miejscach szpitala, gdzie pacjenci płacą za płatne świadczenia zdrowotne czy badania lub zwracają koszty leczenia szpitalnego:

 • w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej (laboratorium w bud. K i Zakład Mikrobiologii w bud. III)
 • w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych (bud. D)
 • kasie głównej (bud. D). 

Wszystkie miejsca są specjalnie oznakowane i opatrzone informacją o możliwości płacenia kartą. 

 

 

Miej oko na jaskrę – bezpłatne badania w szpitalu na Pomorzanach

2018-03-15

Miej oko na jaskrę – bezpłatne badania w szpitalu na Pomorzanach

 

II Klinika Okulistyki SPSK-2 bierze udział w ogólnopolskiej akcji obchodów Światowego Tygodnia Jaskry i organizuje badania przesiewowe. W najbliższą sobotę zostanie przebadanych ponad 60 osób.

 

Bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku jaskry odbędą się 17 marca 2018, w godz. 9.00-15.30 w budynku klinik okulistycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. W czasie badań zmierzone zostanie ciśnienie wewnątrzgałkowe oka,  zbadana grubość rogówki i przeprowadzona zostanie ocena tarczy nerwu wzrokowego, który ulega zniszczeniu w przypadku jaskry.

 

Badania skierowane są do osób niechorujących na jaskrę i tych, które przez ostatni rok nie miały wykonywanych badań okulistycznych. By wziąć udział w badaniach nie były konieczne skierowania, ale obowiązywały wcześniejsze zapisy telefoniczne. Lista chętnych bardzo szybko się zapełniła i jest już zamknięta.
Organizatorem akcji w kraju jest Polskie Towarzystwo Okulistyczne. Światowy Tydzień Jaskry jest międzynarodową inicjatywą lekarzy, a jej celem - zwiększenie wykrywalności choroby we wczesnych jej stadiach zaawansowania.

 

Jaskra często jest nazywana cichym zabójcą wzorku  - zwykle przebiega bezobjawowo. Kiedy zauważamy, że z naszym wzrokiem dzieje się coś niepokojącego, często choroba jest już w zaawansowanym stadium rozwoju. Nieleczona może prowadzić nawet do utraty wzroku. Dlatego każdy powinien raz w roku poddać się pełnemu badaniu wzroku, a osoby z grupy ryzyka - co sześć miesięcy. Jaskra dotyka najczęściej osoby po 40. roku życia, ale zdarza się także u dzieci. Zapadalność na chorobę zwiększają: występowanie choroby w rodzinie, krótkowzroczność, zaburzenia krążenia, problemy z ciśnieniem tętniczym, bóle migrenowe i zbyt wysoki poziom cholesterolu.

 

 

Bank Mleka Kobiecego w szpitalu na Pomorzanach tuż, tuż…

2018-02-19

Bank Mleka Kobiecego w szpitalu na Pomorzanach tuż, tuż…

 

Rotary Club Szczecin Center, który jest głównym fundatorem sprzętu do powstającego w naszym szpitalu Banku Mleka Kobiecego otrzymał międzynarodowe wsparcie, które powoli mu na zakup niezbędnej aparatury.

 

Wniosek klubu o dofinansowanie projektu ze środków Rotary International w ramach Grantu Globalnego GG 1753208 został rozpatrzony pozytywnie - cieszy się dr Karolina Kędzierska z Rotary Club Szczecin Center. - Nasz projekt wsparło finansowo 16 klubów Rotary z Polski (m.in. Rotary Club Szczecin International, Rotary Koszalin), Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Słowenii. Środki pozwolą na zakup m.in. bardzo dobrej jakości pasteryzatora, lodówki, zamrażarki i mebli. Ta część wyposażenia zostanie przekazana do szpitala za ok. 6-8 tygodni. Do szpitala dotarł już sprzęt ufundowany przez Urząd Miasta Szczecin -  m.in. sonikator i kapslarka. 

 

 

Tak będzie wyglądał Bank Mleka Kobiecego szpitala na Pomorzanach
fot. danlab.pl


Pomieszczenia przekazane przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i przeznaczone na Bank Mleka Kobiecego są już gotowe. W czasie remontu położona została nowa instalacja elektryczna, zamontowano klimatyzator, wymieniono wykładzinę zmywalną, a ściany pomalowane zostały farbami bakteriobójczymi.


Po podłączeniu całej aparatury przeprowadzone zostaną specjalne szkolenia dla personelu medycznego w zakresie korzystania ze sprzętu. Pozwoli to na uruchomienie Banku za ok. 3 miesiące. Placówka na Pomorzanach będzie pierwszą i jedyną tego typu w północno-zachodniej części kraju. 

 

Pierwszy w regionie bank mleka kobiecego dla wcześniaków

 

 

Bezpłatne badania przesiewowe plamki żółtej

2018-02-15

Stowarzyszenie AMD - logo                                                                                                                                                                                                              Logo SPSK2

 

Kliniki okulistyczne szpitala na Pomorzanach zapraszają na bezpłatne przesiewowe badania okulistyczne  wykrywające schorzenie AMD – zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem.


Zaproszenie skierowane jest do osób od 50. roku życia, w szczególności tych, które zauważyły następujące objawy: zniekształcenie obrazu, krzywienie linii prostych, ciemną plamę w centrum pola widzenia, obniżenie poczucia kontrastu i widzenia barwnego.

 


Badanie przeprowadzone zostanie 24 lutego 2018 r. (sobota) od godziny 9.00

przez lekarzy okulistów SPSK-2, piętro -1 (minus 1),

w gabinecie nr 9 (wejście przez izbę przyjęć),

 al. Powstańców Wielopolskich 72 w Szczecinie.

 


Przebadanych zostanie 100, wcześniej zapisanych na badania, osób.


U zgłoszonych pacjentów wykonane zostaną następujące nieinwazyjne czynności:

 

 1. Przeprowadzenie krótkiej ankiety
 2. Badanie ostrości wzroku do dali
 3. Test Amslera
 4. Ocena dna oka
 5. Badanie optycznej koherentnej tomografii siatkówki (OCT)

 

Każda z przebadanych osób otrzyma bezpłatny folder opisujący szczegółowo istotę choroby, wytyczne co do postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w badaniu, test Amslera oraz próbkę preparatu z luteiną.


Zapraszamy w imieniu klinik okulistycznych SPSK-2 oraz Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD).AMD (ang. age-related macular degeneration) - zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem to choroba będąca jedną z głównych przyczyn utraty widzenia u osób w podeszłym wieku. Jest to zwyrodnienie centralnej części siatkówki oka, która odpowiedzialna jest za ostre widzenie i rozróżnianie kolorów. Choroba występuje głównie u osób po 50. roku życia. Innymi czynnikami ryzyka są m.in. wcześniejsze występowanie w rodzinie, schorzenia układu sercowo-naczyniowego, palenie tytoniu oraz wieloletnie narażenie na intensywne światło.

 

 

 

Okulista naszego szpitala wśród najlepszych w Europie

2018-02-12

Okulista naszego szpitala wśród najlepszych w Europie

 

dr. Michał Post

fot. archiwum prywatne

 

Lek. med. Michał Post z II Kliniki Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie osiągnął najlepszy wynik podczas ubiegłorocznego egzaminu Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego. Podejście do tego płatnego egzaminu jest dobrowolne. Ma on jednak na tyle prestiżowe znaczenie, że z roku na rok przystępuje do niego coraz więcej lekarzy, pragnących uzyskać tytuł FEBO - Fellow of the European Board of Ophthalmology. To potwierdza ich wiedzę i umiejętności z zakresu okulistyki, i otwiera drzwi do kontynuowania kariery na całym świecie.


W 2017 roku do egzaminu przystąpiło ponad 650 lekarzy z 27 krajów. W gronie egzaminujących (260 osób) są uznani specjaliści chorób oczu z dorobkiem naukowym, rekomendowani przez znamienite organizacje i środowiska okulistyczne. Wśród nich jest czterech specjalistów z Polski. Egzamin Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego (ang. European Board of Ophtalmology Diploma - EBOD) co roku odbywa się w Paryżu. Jego celem jest ocena wiedzy i umiejętności niezbędnych do zapewnienia najlepszych standardów leczenia okulistycznego w szpitalach i gabinetach okulistycznych. Egzamin jest trudny pod względem merytorycznym. Składa się z części pisemnej i ustnej, podczas której uczestnicy egzaminu analizują konkretne przypadki pacjentów – ich wyniki badań, zdjęcia oczu, stawiają diagnozę i proponują leczenie – wyjaśnia dr Post. Część pisemna to test z punktami ujemnymi (za prawidłowe odpowiedzi otrzymuje się punkty dodatnie, ale za błędne - punkty się traci).


Dr Post jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Został przyjęty na studia i ukończył je (w 2010 r.) za każdym razem z najlepszym wynikiem. Rok później z czwartym wynikiem w kraju zdał Lekarski Egzamin Państwowy. W 2017 roku zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny oraz Europejski Egzamin Specjalizacyjny z okulistyki, osiągając najlepszy wynik w Polsce, a potem w Europie. W Klinice Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM pracuje od 2011 roku (najpierw jako rezydent). Pięć lat temu rozpoczął studia doktoranckie. Jego zainteresowania koncentrują się na chirurgii zaćmy, siatkówki (witreoretinalnej) i jaskry. Od wielu lat uczestniczy w stażach i kursach w kraju i zagranicą (m.in. w Londynie, Bonn czy Wiedniu). Jest laureatem kilku stypendiów – w tym trzykrotnie stypendium naukowego Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia. W 2016 r. otrzymał granty szkoleniowe od trzech europejskich renomowanych towarzystw okulistycznych – The European Society of Ophtalmology, The European Board of Ophtalmology oraz The European Society of Cataract and Refractive Surgeons. W ubiegłym roku był jedną z 5 osób w Polsce, która otrzymała grant edukacyjny Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, a od roku 2014 jest kierownikiem pierwszego grantu Naukowego Centrum Nauki w dziedzinie okulistyki w Szczecinie.


Dr Michał Post w tym roku także wybiera się do Paryża na Egzamin Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego. Jednak tym razem już jako gość – otrzymał zaproszenie do wygłoszenia wykładu dla uczestników przyszłego egzaminu.


 

European Board of Ophthalmology


European Board of Ophtalmology Diploma jest uznawany obecnie w kilku krajach Europy. W Polsce wciąż obowiązującym dla przyszłych lekarzy chorób oczu jest Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z okulistyki (PES). Polskie Towarzystwo Okulistyczne podejmuje jednak kroki, by zdany EBOD był równoważny z PES – jak podaje na swojej stronie PTO: Uznawanie egzaminu EBOD za równoważny z całością PES w dziedzinie okulistyki przyczyni się z pewnością do ujednolicenia i harmonizacji wykształcenia lekarzy specjalizujących się w tym obszarze ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej.

 

 

 

4 lutego – Światowy Dzień Walki z Rakiem

2018-02-02

4 lutego – Światowy Dzień Walki z Rakiem

 

XVIII Światowy Dzień Walki z Rakiem obchodzony jest 4 lutego 2018 roku. Święto zostało ustanowione w 2000 r. podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu. Natomiast w czerwcu 2003 r. w Mediolanie Unia Europejska przyjęła Europejski Kodeks Walki z Chorobami Nowotworowymi.


Na raka może zachorować każdy. Najczęściej choroby nowotworowe są diagnozowane u osób w średnim i starszym wieku. Jednak już w młodości można mieć wpływ na to, czy choroba się rozwinie. Właściwej profilaktyce i propagowaniu zdrowego stylu życia, który pomoże wyeliminować czynniki przyczyniające się do rozwoju choroby nowotworowej służy właśnie Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Połowy zachorowań na nowotwory można uniknąć dzięki stosowaniu się do wskazówek zawartych w kodeksie!

Europejski Kodeks Walki z Chorobami Nowotworowymi

 

 1. Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej postaci.    
 2. Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego. Wspieraj politykę miejsca pracy wolnego od tytoniu.    
 3. Utrzymuj prawidłową masę ciała.    
 4. Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu. Ogranicz czas spędzany na siedząco.    
 5. Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia:
  • jedz dużo produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych, warzyw i owoców;
  • ogranicz spożycie wysokokalorycznych produktów spożywczych (o wysokiej zawartości cukru lub tłuszczu) i unikaj napojów słodzonych;
  • unikaj przetworzonego mięsa; ogranicz spożycie mięsa czerwonego i żywności z dużą ilością soli.    
 6. Jeśli pijesz alkohol dowolnego rodzaju, ogranicz jego spożycie. Abstynencja pomaga zapobiegać nowotworom.    
 7. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne (dotyczy to szczególnie dzieci). Chroń się przed słońcem, używaj produktów przeznaczonych do ochrony przeciwsłonecznej. Nie korzystaj z solarium.    
 8. Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy. Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.    
 9. Dowiedz się, czy w domu jesteś narażony na naturalne promieniowanie spowodowane wysokim stężeniem radonu. Podejmij działania na rzecz zmniejszenia jego poziomu.    
 10. Kobiety powinny pamiętać o tym, że:
  • karmienie piersią zmniejsza u matki ryzyko zachorowania na nowotwory. Jeśli możesz, karm swoje dziecko piersią;
  • hormonalna terapia zastępcza zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotworów. Ogranicz jej stosowanie.    
 11. Zadbaj o to, aby twoje dzieci poddano szczepieniom ochronnym przeciwko:
  • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (dotyczy noworodków);
  • wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV (dotyczy dziewcząt).    
 12. Bierz udział w zorganizowanych programach badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania:
  • raka jelita grubego (zalecenie dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet);
  • raka piersi (u kobiet);
  • raka szyjki macicy (u kobiet). 

   
Źródło: https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/pl/

Oddział Onkologii Klinicznej (http://spsk2-szczecin.pl/page/30) Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 prowadzi leczenie systemowe pacjentów z chorobą nowotworową. Ścisłą specjalnością kliniczną oddziału jest onkologia kliniczna.


Rejestracja pacjentów: nr tel. 91 466 10 98.


Przy Oddziale funkcjonuje Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków (http://spsk2-szczecin.pl/page/91). Poradnia zajmuje się leczeniem pacjentów przed- i pooperacyjnych. Jest czynna od poniedziałku do piątku:


poniedziałek 8.30-13.30
wtorek 8.30-15.00
środa 8.30-15.00
czwartek 8.00-9.30
piątek 12.00-13.00


Rejestracja pacjentów: nr tel. 91 466 10 98.

 

Podziękowania od Pacjentki i jej Rodziny za opiekę w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć SPSK-2

2018-02-01

Podziękowania od Pacjentki i jej Rodziny za opiekę w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć SPSK-2

26 stycznia – Ogólnopolski Dzień Transplantologii

2018-01-26

26 stycznia – Ogólnopolski Dzień Transplantologii


W 2017 roku w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 przeprowadzono 53 przeszczepy nerek (w tym pięć od dawców spokrewnionych), o 10 więcej niż w roku poprzednim. To dobry wynik, choć wciąż potrzebna jest edukacja społeczeństwa w zakresie transplantologii i propagowanie dawstwa rodzinnego, które dla wielu osób cierpiących na niewydolność nerek jest często jedynym i najszybszym sposobem na uratowanie ich zdrowia. 


W tym roku w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej dokonano już czterech przeszczepów. Klinika prowadzi prace nad wdrożeniem procedur programu pobierania narządów od dawców po śmierci sercowej (NHBD – ang. non-heart-beating donors). Program ten może przyczynić się do zmniejszenia niedoboru narządów poprzez zwiększenie liczby pobrań. To jednak przedsięwzięcie trudne organizacyjnie, wymaga wypracowania bardzo sprawnego systemu współpracy personelu medycznego tak, by nie doszło do niedokrwiennego uszkodzenia narządów. Istotna jest także specyficzna opieka nad takim dawcą oraz rozmowa z jego rodziną. 


W zakresie pozyskiwania narządów SPSK-2 od lat współpracuje ze szpitalami z regionu, szczególnie  z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, od którego to szczecińska klinika ma stosunkowo dużo zgłoszeń potencjalnych dawców. Tylko dzięki temu w ubiegłym roku udało się przeprowadzić 30 przeszczepów.


Wydaje się, że świadomość społeczna  na temat pobrania narządów jest coraz większa, jednak wciąż niezbędna jest edukacja i zakrojone na szeroką skalę informowanie z zakresu transplantologii, przeszczepów od żywych i zmarłych dawców.  Bardzo dobrym przykładem jest Hiszpania, gdzie funkcjonuje specjalnie do tego powołana Narodowa Organizacja ds. Transplantacji (ONT) zajmująca się nadzorowaniem i koordynacją przeszczepiania w kraju. Szkoli także lekarzy  rożnych specjalności, by identyfikowali dawców na różnych oddziałach szpitalnych. W 2016 r. w Hiszpanii dokonano ponad 4800 przeszczepów (w tym prawie 3000 to nerki). W 1989 r. kiedy ONT powstała, liczba dawców wynosiła 14 na 1 mln mieszkańców. Dziś te proporcje kształtują się na poziomie 43 na milion.


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie bierze udział w ogólnopolskim programie Żywy Dawca Nerki. Głównym celem programu jest promocja idei żywego dawstwa skierowana do pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek oraz ich rodzin, a także wśród personelu stacji dializ, oraz szkolenie w zakresie informacji nt. kwalifikacji do przeszczepienia wyprzedzającego (przed rozpoczęciem dializ) od żywego dawcy.


W ramach programu Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SPSK-2 organizuje cykliczne spotkania otwarte dla osób chorujących na przewlekłą niewydolność nerek (PChN) oraz ich rodzin. Podczas spotkań lekarze specjaliści - chirurdzy, nefrolodzy, urolodzy przedstawiają poszczególne etapy drogi prowadzącej do przeprowadzenia przeszczepu nerki od żywego dawcy:

 

 • klasyfikację pacjenta (biorcy) i dawcy
 • organizację i logistykę pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców
 • etapy operacji przeszczepu
 • pobieranie nerek metodą laparoskopową.Pierwszy przeszczep rodzinny w naszym regionie został przeprowadzony w 1992 r., natomiast pierwszego przeszczepienia nerki pobranej metodą laparoskopową od żywego dawcy zespół urologów SPSK-2 dokonał w 2008 r. - zespół urologów pobrał nerkę, a zespół Kliniki Chirurgii ją przeszczepił. 
Dawcami rodzinnymi w naszym ośrodku częściej są kobiety. Jeżeli chodzi o pokrewieństwo to najczęściej w kolejności są to: rodzice, rodzeństwo, małżonkowie. 

Dawstwo rodzinne - transplantologia w SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie:
http://spsk2-szczecin.pl/infopage/107

Najmniejszy wcześniak w historii szpitala na Pomorzanach wychodzi do domu.

2018-01-25

Najmniejszy wcześniak w historii szpitala na Pomorzanach wychodzi do domu - 400 gramów i 30 cm na starcie.

 

Szymek - Najmniejszy wcześniak w histiorii SPSK2(2)

 

Szymek urodził się w 25. tygodniu ciąży i jest najmniejszym jak do tej pory wcześniakiem urodzonym w szpitalu klinicznym nr 2 na Pomorzanach. Dziś waży ponad 2,5 kg i w pełni sił wraca z mamą do domu.

 

Ciąża pani Kamili przebiegała bezproblemowo, jednak w 25. tygodniu ciąży pojawiło się u niej bardzo wysokie ciśnienie, białkomocz, cukrzyca. Z Kołobrzegu trafiła do Kliniki Położnictwa i Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.


Stan ciężarnej ustabilizował się, ale po kilku dniach trzeba było rozwiązać ciążę ze wskazań położniczych – dziecko nie rosło i wystąpiło zagrożenie jego życia. Szymon przyszedł na świat 27 września 2017 roku przez cesarskie cięcie (planowe rozwiązanie miało nastąpić 4 stycznia 2018). Był skrajnym wcześniakiem, urodzonym w 25. tygodniu ciąży, miał 30 cm długości i ważył 400 gramów (dziecko w tym tygodniu ciąży powinno ważyć 2 razy tyle). Mieścił się w dłoni. Stan maluszka był ciężki – od razu trafił na oddział intensywnej terapii Kliniki Patologii Noworodka SPSK-2. Przez dziewięć tygodni był podłączony do respiratora, potem przez dwa tygodnie wymagał nieinwazyjnego wsparcia oddechowego. Jak często się zdarza u takich małych wcześniaków – wystąpiła u niego retinopatia. Szymek jest już po dwóch zabiegach laseroterapii, podano mu także lek dogałkowo (1. raz w Szczecinie u tak małego wcześniaka).


Do domu wyjdzie najprawdopodobniej w tym tygodniu. Dziś wygląda już jak „duży noworodek” – waży ponad 2,5 kg i jest w dobrym, stabilnym stanie. Przez rok będzie pod stałą opieką poradni patologii noworodka i poradni okulistycznej dla wcześniaków SPSK-2. Czekają go także wizyty u neurologa i rehabilitacja ruchowa.


Przez prawie 4 miesiące był pod opieką całego zespołu Kliniki Patologii Noworodka. Ale w jego dojściu do zdrowia, co bardzo podkreślają lekarze i położne, ogromną rolę odegrała mama. Jej obecność i mleko były dla Szymka najlepszym lekarstwem. Od samego początku pani Kamila pracowała nad pobudzeniem laktacji (co w przypadku urodzenia dziecka przedwcześnie i przez cesarskie cięcia nie jest łatwe) -  ściągała pokarm i podawała go synkowi. Dziś maluch je już z butelki. Kolejnym etapem, już po powrocie do domu, będzie karmienie piersią. „Na pewno będę próbować" – mówi młoda mama - "Na początku pokarmu było niewiele, ale z każdym dniem coraz więcej. Szymon jest karmiony tylko moim mlekiem. Było warto" – dodaje.

 

Szymek - Najmniejszy wcześniak w histiorii SPSK2

 

Szymon to wcześniak, który przyszedł w szpitalu na Pomorzanach z najmniejszą wagą urodzeniową. Wcześniej w naszym szpitalu w 23. tygodniu ciąży urodził się maluch ważący 510 gramów. Rozwija się dobrze i odwiedza zespól kliniki podczas Dnia Wcześniaka.

 

 

Porozumienie z lekarzami rezydentami

2018-01-10

Podpisanie porozumienia z lekarzami rezydentami

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie podpisała z lekarzami rezydentami porozumienie, które określa organizację dyżurów pełnionych przez lekarzy-rezydentów. Wypracowane wspólnie rozwiązanie daje im możliwość optymalnych warunków praktykowania w ramach wybranej specjalizacji, z drugiej natomiast - gwarantuje szpitalowi i pacjentom stałą realizację usług medycznych na najwyższym poziomie.


Szpital kliniczny nr 2 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy-rezydentów dotyczącym czasu pracy i chcąc uporządkować kwestie zapisów ws. godzin dyżurów już zawczasu podjął na ten temat rozmowy z rezydentami, proponując im rozwiązania w tym zakresie. Propozycją był zapisany w umowie o pracę 48-godzinny tydzień pracy. Rozmowy z lekarzami rezydentami przebiegały bardzo konstruktywnie, a dyrekcja szpitala była zbudowana postawą rezydentów, z którymi wspólnie wypracowano nowy model pracy.


Podpisane pomiędzy dyrekcją szpitala a rezydentami porozumienie (obowiązujące od 1 marca br.) uwzględnia w umowie o pracę 3 dyżury w miesiącu. Lekarze rezydenci wyrazili zgodę na, w razie konieczności, ewentualne zwiększenie liczby dyżurów do maksymalnie 5 w miesiącu. Wyjątek stanowią tutaj rezydenci Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej, którzy zaproponowali maksymalnie 6 dyżurów miesięcznie.


Taka organizacja czasy pracy rezydentów jest satysfakcjonująca dla obu stron – każda klinika gwarantuje tym samym kompleksową opiekę wszystkim pacjentom przebywającym w naszym szpitalu.

„Dom dla absolwenta”

2018-01-10

Mieszkania dla pracowników szpitala z programu „Dom dla absolwenta”

 

Dom dla absolwenta -konferencja prasowa (Zdjęcie 1)

fot. UM Szczecin


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie podpisała porozumienie z Urzędem Miasta Szczecin, dzięki któremu pracownicy szpitala będę mogli na preferencyjnych warunkach wynająć mieszkania Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To ogromne wsparcie dla pracowników zawodów medycznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia i są dopiero na początku swojej drogi zawodowej.


Szpital otrzymał od STBS dwa mieszkania, w których zamieszkają - pielęgniarka lub pielęgniarz oraz lekarz-rezydent. Kryterium wyboru lokatorów, po spełnianiu warunków o których mówi regulamin programu „Dom dla absolwenta”, będzie rodzaj specjalizacji, którą już zakończyli lub odbywają absolwenci studiów medycznych. W przypadku lekarzy-rezydentów wysoko punktowane będą m.in. interna czy chirurgia, a w przypadku pielęgniarki  wyksztalcenie specjalistyczne do pracy na blokach operacyjnych.

 

 


Lokale oddane przez Miasto Szczecin do dyspozycji szpitala to mieszkania o pow. ok. 50m2 – 2-3 pokojowe, usytuowane na osiedlu Sienno (dzielnica Warszewo). Dyrekcja szpitala wzięła na siebie także zakup mebli oraz niezbędnych urządzeń AGD. Cieszymy się, że możemy wziąć udział w programie „Dom dla absolwenta”, który został zadedykowany grupie zawodowej, jaką są absolwenci studiów medycznych – powiedział Marcin Sygut, dyr. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie – To z pewnością przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty pracy dla młodych ludzi, rozważających zatrudnienie w naszym szpitalu. Liczymy na to, że program będzie się rozwijał i w przyszłości takie mieszkania będą do dyspozycji większej liczby naszych pracowników.


Porozumienie w Urzędzie Miasta Szczecin 9 stycznia 2018 podpisali dyr. SPSK nr 2 PUM w Szczecinie Marcin Sygut oraz prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

 

Dom dla absolwenta -konferencja prasowa (Zdjęcie 3)

fot. UM Szczecin

 

Dom dla absolwenta -konferencja prasowa (Zdjęcie 2)

fot. UM Szczecin

 

 


 

Celem programu „Dom dla Absolwenta” jest wsparcie pracodawców w zapewnieniu wykwalifikowanej kadry pracowników. Tym razem mieszkania zostały przeznaczone dla kadr medycznych - lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni, farmaceuci lub inni specjaliści ochrony zdrowia wskazani przez szpital, które w dniu zawarcia umowy najmu nie ukończą 35. roku życia. Chodzi o to, by przedstawiciele tych zawodów zostawali w naszym mieście i tu rozwijali karierę. Warunkiem jest m.in. spełnianie określonych kryteriów dochodowe dla gospodarstwa domowego, brak prawa do innego lokalu mieszkalnego w Szczecinie oraz opłacanie podatku dochodowego w Szczecinie.

 

 

Światowy Dzień Wcześniaka

2017-11-13

Światowy Dzień Wcześniaka – Klinika Patologii Noworodka zaprasza małych wojowników i ich rodziców.

 

Klinika Patologii Noworodka naszego szpitala zaprasza wcześniaki i ich rodziców na obchody Światowego Dnia Wcześniaka. W programie m.in. zabawy dla dzieci, czytanie bajek, spotkania ze specjalistami, upominki i niespodzianki dla maluchów oraz poczęstunek.


18 listopada (sobota), w godz. 10.00-13.00, 
Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na Łasztowni w SzczecinieW tym roku czekamy nie tylko na dzieci urodzone w naszym szpitalu – mówi dr hab. n. med. Beata Łoniewska, lekarz kierująca Kliniką Patologii Noworodka szpitala na Pomorzanach – Zapraszamy rodziców i wszystkie dzieci urodzone przedwcześnie – szczególnie te w wieku żłobkowym i przedszkolnym.


Podczas gdy maluchami będą zajmować się klowni – Czaruś i Kropka, rodzice będą mogli wziąć udział w spotkaniach ze specjalistami. 


W programie m.in.:


10.30 - Wykład-niespodzianka, prof. Jacek Rudnicki 
11.00 -  Prelekcja nt. dietetyki, mgr Joanna Hołowko
11.30 – Jak postępować z niejadkami?, lek. Agata Misera
12.00 – Rehabilitacji wcześniaków, mgr Alina Wojciechowska


Będzie również możliwość indywidualnych konsultacji z pediatrami, neurologopedą, fizjoterapeutą, psychologiem, położną laktacyjną i pozostałymi prelegentami.


Dzień Wcześniaka organizowany jest przez zespół pracowników Kliniki Patologii Noworodka po raz drugi. Szacuje się, że 9% noworodków w naszym kraju to wcześniaki (dzieci urodzone przed 37. tygodniem ciąży). W szpitalu na Pomorzanach odsetek ten jest wyższy - to ok. 11% - w ubiegłym roku przyszło na świat przeszło 200 wcześniaków. Główną przyczyną przedwczesnych porodów są zakażenia i patologie ciąży (np. nadciśnienie u matki). Światowy Dzień Wcześniaka powstał z inicjatywy Europejskiej Fundacji na rzecz Opieki nad Noworodkami oraz Fundacji Wcześniak. Jest obchodzony 17 listopada - tego dnia okazywana jest solidarność z dziećmi urodzonymi przedwcześnie i ich rodzicami. Wyrazem tego jest kolor fioletowy. Na całym świecie odbywają się różnego rodzaju akcje, których celem jest wspieranie rodziców w opiece na maluszkami. Prezentowana jest także skala problemów, z jakimi muszą się zmierzyć. Tradycją  jest, że w tym dniu w wielu miejscach na świecie na fioletowo podświetlane są najbardziej znane budowle i miejsca m.in. Empire State Building w Nowym Yorku, CN Tower w Toronto czy wodospad Niagara.

 

 

Bank mleka kobiecego w szpitalu na Pomorzanach

2017-10-18

Pierwszy w regionie bank mleka kobiecego dla wcześniaków


Szpital na Pomorzanach w Szczecinie przy wsparciu finansowym Rotary Club Szczecin Center i Urzędu Miasta Szczecin otwiera bank mleka kobiecego. Korzystać z niego będą mogły wcześniaki z całego regionu. W Starej Rzeźni na Łasztowni odbędzie się koncert charytatywny Mietka Szcześniaka, z którego dochód przeznaczony będzie na zakup specjalistycznej aparatury medycznej – niezbędnej dla banku.


Bank mleka kobiecego to szansa na karmienie naturalnym pokarmem dzieci, które z różnych przyczyn – losowych lub medycznych - nie mogą być karmione mlekiem własnej mamy. W kraju istnieje 6 takich miejsc – m.in. w Warszawie, Opolu, Wrocławiu czy Toruniu.


Starania, by stworzyć taką placówkę w Szczecinie Klinika Patologii Noworodka SPSK nr 2 PUM w Szczecinie rozpoczęła dwa lata temu. Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przekazał na ten cel pomieszczenie w jednym z budynków znajdujących się na terenie szpitala, w którym działać będzie bank. Natomiast dyrekcja szpitala wygospodaruje środki finansowe na utrzymywanie placówki. Szczeciński bank mleka nie będzie prowadził działalności dochodowej – zarówno donacja, jak i otrzymanie mleka dla dzieci odbywać się będzie bezpłatnie, honorowo.


W inicjatywę zaangażowali się Rotarianie z klubu w Szczecinie (zakupią sprzęt niezbędny do wyposażenia banku) oraz Urząd Miasta Szczecina, deklarując odpowiednio kwoty ok. 250 i 150 tysięcy złotych. By otworzyć bank mleka potrzeba jeszcze ok. 50 tysięcy. By wesprzeć projekt Rotary Club Szczecin Center organizuje koncert charytatywny Mietka Szcześniaka. Dochód z biletów-cegiełek przeznaczony zostanie w całości na zakup sprzętu dla banku mleka. Na koncert, który odbędzie się w Starej Rzeźni w Szczecinie 22 października o godz. 19.00 mogą przyjść  wszyscy chętni. Bilet do nabycia na bilety.fm kosztuje 100 złotych. „Warto wesprzeć ta inicjatywę” - mówi dr hab. n. med. Beata Łoniewska, lekarz kierujący Kliniką Patologii Noworodka szpitala na Pomorzanach – „Z mleka, które trafi do naszej placówki będą mogły korzystać nie tylko wcześniaki urodzone w naszej klinice, ale także maluszki z całego regionu. Nasz szpital jest wyróżniony tytułem Szpitala Przyjaznego Dziecku, promujemy więc karmienie piersią. Niestety nie wszystkie noworodki mają na to szansę. Bank mleka to dla nich możliwość, by  korzystały ze wszystkich dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą naturalny pokarm kobiecy” - dodaje lekarka.


Jak wygląda bank mleka kobiecego?


To najczęściej 1-2 pomieszczenia, działające jak profesjonalne laboratorium. W specjalnych urządzeniach mleko jest badane, przygotowywane do spożycia przez dzieci - wyłącznie wcześniaki. Porcjowane w małych pojemnikach mleko będzie zamrażane i w takiej formie przekazywane potrzebującym. Konieczny jest zakup m.in. sonikatora (w którym miesza się zebrane od danej mamy mleko), pasteryzatora, analizatora składu mleka (badana jest zawartość białka i tłuszczu, który jest niezwykle ważny w przypadku karmienia maluchów, które przyszły na świat zbyt wcześnie) i zamrażarki. Trzeba przygotować cały system identyfikacji porcji mleka  - zbierane będą informacje na temat tego, które mleko od jakiej dawczyni trafi do którego dziecka. Analityk medyczny będzie sprawował nadzór nad całym procesem badania i przygotowania mleka.


Jak to będzie działać?


Kobiety (dawczynie ze Szczecina), które same karmią własne dzieci, a mają dużo pokarmu i mogą go oddać honorowo potrzebującym go wcześniakom (nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia), zostaną przebadane, by mieć pewność, że są zdrowe i mogą przekazać mleko niespokrewnionemu dziecku. Na czas karmienia piersią otrzymają specjalistyczne, profesjonalne laktatory, które ułatwią im proces ściągania pokarmu oraz pojemniczki do przechowywania mleka. Po ściągnięciu mleka, będą je przechowywać w lodówce, a dwa razy w tygodniu szpitalna karetka zabierze mleko i przewiezie do banku w szpitalu. Położna laktacyjna przekazywać będzie kobietom-dawczyniom wskazówki dotyczące tego, jak powinny się odżywiać, by ich pokarm był pełnowartościowy.


Otwarcie banku mleka planowane jest na początek przyszłego roku. W przekazanym przez PUM pomieszczeniu konieczne będzie przeprowadzenie remontu. Placówka na Pomorzanach będzie pierwszą i jedyną w północno-zachodniej części kraju. By sfinalizować tę inicjatywę przyda się każda kwota wsparcia finansowego.


Inicjatywę może wesprzeć każdy, wpłacając datki (również po koncercie) na nr konta:
94 1240 3927 1111 0000 4101 5032 z dopiskiem: „Bank Mleka Kobiecego w Szczecinie”.
Za zebraną kwotę zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt dla szczecińskiego banku mleka.

Z ideą projektu można zapoznać się również tutaj.


 


Mleko matki – dlaczego najlepsze?


Choć firmy farmaceutyczne wciąż prowadzą badania i starają się ulepszać skład mleka sztucznego dla niemowląt, to jednak nadal daleko im do prawdziwego mleka kobiecego. Mleko zdrowej i prawidłowo odżywiającej się mamy dostarcza dziecku właściwie wszystkich witamin. Oprócz optymalnego składu białek (ułatwiają wchłanianie m.in. cynku i wapnia do organizmu, zawierają enzymy trawienne i te działające przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie), zdrowych tłuszczów (zapewniają dziecku 50% dziennego zapotrzebowania na kalorie, stanowią budulec mózgu i układu nerwowego, zawierają kwasy tłuszczowe o działaniu przeciwwirusowym i przeciwgrzybicznym) i węglowodanów (zawierają oligosacharydy, które odżywiają organizm dziecka, wpływają pozytywnie na wzrost flory bakteryjnej w układzie pokarmowym malucha, zapobiegają martwiczemu zapaleniu jelit u wcześniaków i… nie występują w żadnym mleku modyfikowanym)  zawiera także zdrowe bakterie, które zasiedlają potem jelita dziecka, chroniąc je przez chorobami układu pokarmowego. Oprócz tego m.in. cholesterol, niezbędny dziecku w 1. roku życia do budowy rozwijającego się mózgu i chroniący go w życiu dorosłym przed zbyt wysokim poziomem tzw. złego cholesterolu, czynniki przeciwinfekcyjne, komórki macierzyste, mikroelementy, sole mineralne. Dla wcześniaka mleko matki jest po prostu lekiem, które niejednokrotnie ratuje mu życie…

 

RORATY - Koncert charytatywny

 

Zapraszamy na koncert charytatywny Mietka Szcześniaka, z którego dochód przeznaczony będzie na zakup specjalistycznego sprzętu dla pierwszego w regionie banku mleka kobiecego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie.


22 października 2017 r. (niedziela), godz. 19.00


Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na Łasztowni w Szczecinie.


Organizatorem koncertu jest Rotary Club Szczecin Center. W koncercie udział wziąć mogą wszyscy chętni – bilety-cegiełki sa do nabycia na stronie bilety.fm.


Koncert został objęty patronatem TVP Szczecin.

TVP 3 Szczecin (logo)

Europejski Tydzień Urologii 2017 – 25-29 września

2017-09-18

Europejski Tydzień Urologii 2017 – 25-29 września


Biegnij i zbadaj się!

UroRun (plakat)


Europejski Tydzień Urologii 2017 startuje, i to dosłownie. 24 września Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej SPSK nr 2 organizuje bieg Uro-Run 2017. Pobiec mogą dzieci i dorośli (dystans 5 km i 10 km), można też iść (Nordic Walking). Oprócz biegu po zdrowie Klinika organizuje bezpłatne urologiczne badania przesiewowe dla kobiet i mężczyzn.


EUROPEJSKI TYDZIEŃ UROLOGII 2017 W SZPITALU NA POMORZANACH:


24 września 2017 (niedziela) – Uro-Run 2017, Jasne Błonia, Pomnik Czynu Polaków


* 00 - Nordic Walking 5 km
* 30 – bieg dla dzieci 800 km
* 00 – bieg na 10 km
* 30 – bieg na 5 km


W tym rok organizowane były także nieodpłatne profesjonalne treningi przygotowujące do Uro-Run 2017, a prowadził Bartek Nowicki - ambasador Uro-Run 2017, medalista mistrzostw Europy na dystansie 1500 m, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, a także ambasador Pomocy Mierzonej Kilometrami.


26 września 2017 (wtorek), w godz. 15.00-19.00, Poradnia Urologiczna SPSK nr 2


Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej organizuje bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet i mężczyzn w Poradni Urologicznej SPSK nr 2 w Szczecinie. Nie są wymagane żadne skierowania, wystarczy rejestracja telefoniczna - 91 466 13 60. Pierwszeństwo mają osoby niebędące pacjentami poradni. Do badań szczególnie zachęcamy osoby, które do tej pory nie miały kontaktu z urologiem.


Europejski Tydzień Urologii


To wydarzenie od kilkunastu lat kultywowane w urologii europejskiej, a jego celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie wczesnych objawów, sposobów wykrywania i badań przesiewowych w kierunku najczęstszych schorzeń układu moczowego.


Od kilku lat Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie bierze czynny udział w obchodach tego wydarzenia. Celem jest popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz profilaktyki pierwotnej chorób nowotworowych wśród mieszkańców naszego województwa. Podczas organizowanych przez Klinikę w Szczecinie lokalnych wydarzeń prezentowany jest m.in. potencjał szczecińskiej urologii akademickiej w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia ze szczególnym uwzględnieniem technik minimalnie inwazyjnych oraz zwalczanie stereotypów związanych z chorobą nowotworową, które bardzo często są powodem zbyt późnego zgłoszenia się do lekarza, a co za tym idzie – zamykają wielu pacjentom możliwość skutecznego leczenia i powrotu do zdrowia. W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM organizowane są przez kilka dni bezpłatne urologiczne badania przesiewowe, do których zachęcamy mieszkańców Zachodniopomorskiego.


Uro-Run

UroRun 2017

 


Od kilku lat organizowany przez Klinikę Tydzień Urologii rozpoczyna się amatorskim biegiem ulicznym „Uro-Run”. Co roku przyciąga on kilkuset uczestników (rok temu udział wzięło w nim ponad 350 osób) i ma rozbudowywaną formułę. W pierwszej jego edycji uczestnicy biegli na dystansie 5 km, w ubiegłym roku zorganizowany został także bieg dla dzieci (800 m). W tym roku organizatorzy-lekarze przygotowują również bieg dla podopiecznych Funduszu Aktywnej Rehabilitacji oraz bieg na dystansie 10 km. Wydarzenie otrzymało Patronat Honorowy m.in. Prezydenta European Association of Urology, Prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Członka Zarządu Województwa p. Anny Mieczkowskiej oraz patronaty lokalnych mediów.

Wszystko o sieci szpitali i lekach 75+ dla seniorów

2017-09-18

Narodowy Fundusz Zdrowia (logo)

Wszystko o sieci szpitali i lekach 75+ dla seniorów – punkt informacyjny NFZ w szpitalu na Pomorzanach

 

W najbliższą środę – 20 września 2017 r. pracownicy zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia informować będą pacjentów o zmianach, jakie od 1 października wprowadza tzw. sieć szpitali.

Punkt informacyjny będzie czynny w godz. 1000-1400 w budynku F (kliniki chirurgiczne i urologii).

Pracownicy NFZ odpowiedzą na pytania dotyczące m.in. wojewódzkiej sieci szpitali i korzyści wynikających z nowego sposobu funkcjonowania placówek medycznych. Osoby, które ukończyły 75 lat, będą mogli uzyskać informacje na temat leków, które są dla nich bezpłatne. Będzie można również zapoznać się z zasadami korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ.

Przy stanowisku rozdawane będą materiały informacyjne ZOW NFZ: Gdzie się leczyć 2017, poradniki dla kobiet w ciąży, karmiących piersią i przyszłych rodziców, informacje o osobach uprzywilejowanych do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością i bez skierowania, ulotki Ministerstwa Zdrowia na temat leków dla seniorów od 75. roku życia, a także kalendarzyki promujące program Leki 75+, ulotki na temat sieci szpitali oraz kolorowe teczki na dokumentację medyczną.

Dyżury punktów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia odbywają się w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej prowadzonej we wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ.