Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć

Lekarz kierujący:
dr hab. n. med Maciej Żukowski
Z-ca lekarza kierującego:
dr. n. med. Katarzyna Kotfis
Pielęgniarka oddziałowa:
Anna Brzezińska
Kontakt:

Sekretariat

tel./fak

91-466-11-44

Pielęgniarka
oddziałowa

tel.

91-466-11-47

Dyżurka
pielęgniarek

tel.

91-466-11-51

Gabinet lekarski

tel.

91-466-11-46

Sala 1 (izolatka
AiB)

tel.

91-466-11-48

Sala 2

tel.

91-466-11-48

Sala 3

tel.

91-466-11-49


Lokalizacja:
Budynek F

Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć mieści się na 1 piętrze budynku F.

Informacje:

Klinika zajmuje się leczeniem chorych w stanie zagrożenia życia i po ciężkich zabiegach operacyjnych. Posiada wysokiej klasy sprzęt do sztucznej wentylacji płuc oraz stałego monitorowania parametrów życiowych. Wykonuje wszystkie rodzaje znieczuleń.