Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:
prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska
Kontakt:

Sekretariat

tel.

91-466-12-30

Pracownia
Hematologii

tel.

91-466-12-33

Pracownia Ogólna

tel.

91-466-12-39

Pracownia Biochemii

tel.

91-466-12-34

Pracownia Markerów

tel.

91-466-12-36

Pracownia
Mikrobiologiczna

tel.

91-466-12-56

Pracownia
Immunologiczna

tel.

91-466-12-59

Pracownia
Immunologiczna

tel.

91-466-12-61

Pracownia HLA

tel.

91-466-12-60


Lokalizacja:
Budynek K

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej mieści się na 1 piętrze budynku K.

Informacje:

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania podstawowe i specjalistyczne.


Badania bezpłatnie wykonuje się na podstawie skierowań z poradni oraz oddziałów znajdujących się na terenie Szpitala oraz na podstawie skierowań lekarzy, którzy zawarli umowy ze Szpitalem.


Badania bez skierowań płatne wg.cennika.


Wyniki można odebrać już w dniu badania.

Personel:

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska