Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym

Lekarz kierujący:
dr. n. med. Krzysztof Przybycień
Kierownik kliniki:
prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach
Z-ca pielęgniarki oddziałowej:
Alicja Karyba
Pielęgniarka oddziałowa:
Grażyna Chmielewska-Kędziorek
Kontakt:

Sekretariat

tel.

91-466-13-78

Sekretariat

faks

91-466-13-79

Pielęgniarka
oddziałowa

tel.

91-466-13-97

Dyżurka
pielęgniarek

tel.

91-466-13-81

Dyżurka
intensywnego nadzoru

tel.

91-466-13-64

Dyżurka Oddziału
niewydolności

tel.

91-466-13-96

Sekretariat e-mail:
kardio@pum.edu.pl


Lokalizacja:
Budynek W

Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym mieści się na parterze budynku W.

Informacje:

Oddział rozpoczął działalność w roku 1955. Posiada 30  łóżek. Oddział świadczy usługi zdrowotne w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w dziedzinie kardiologii. Oddział wykonuje zabiegi wysokospecjalistyczne koronarografii i koronaroplastyki oraz zabiegi elektrofizjologii.

Najczęściej leczone schorzenia:

 • Choroba wieńcowa serca
 • Samoistne nadciśnienie
 • Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca
 • Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek
 • Przewlekła choroba niedokrwienna serca
 • Zespoły sercowo płucne
 • Choroby naczyń płucnych
 • Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego
 • Ostre zapalenie mięśnia sercowego
 • Kardiomopatie
 • Zaburzenia przewodnictwa
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Niewydolność serca
 • Niedociśnienie tętnicze
 • Wrodzone wady rozwojowe serca
 • Wrodzone wady rozwojowe wielkich tętnic
 • Choroby reumatyczne z zajęciem serca


Przy Klinice działają następujące Poradnie Specjalistyczne:

 • Poradnia Kardiologiczna (stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów,  dla Pacjentów po PTCA i implantacji stentów)

Personel:

Lekarz kierujący:

dr. n. med. Krzysztof Przybycień

Kierownik kliniki:

prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach

Z-ca pielęgniarki oddziałowej:

Alicja Karyba

Pielęgniarka oddziałowa:

Grażyna Chmielewska-Kędziorek

Specjalista:

dr. n. med. Irmina Kossuth
dr. n. med. Łukasz Jodko
dr. n. med. Małgorzata Czechowska
dr. n. med. Paweł Stachowiak
dr. n. med. Katarzyna Widecka-Ostrowska
prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach
dr. n. med. Maciej Wielusiński
dr. n. med. Maciej Lewandowski
dr. n. med. Radosław Kiedrowicz
dr hab. n. med Jarosław Gorący
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak
dr. n. med. Robert Kaliszczak
prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska - Gościniak
dr. n. med. Krzysztof Przybycień
dr hab. n. med Małgorzata Peregud-Pogorzelska
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtarowicz

Rezydent:

lek. med. Witkiewicz Wojciech
lek. med. Stępień Miłosz
lek. med. Adam Szymański
lek. med. Katarzyna Wojnarska
lek. med. Zakrzewski Marcin
lek. med. Rapacewicz Jolanta
lek. med. Zielska Małgorzata
lek. med. Wójcik-Grzeszczuk Aldona
lek. med. Dzienis Natalia
dr. n. med. Michalak Magdalena
lek. med. Krzesicka Katarzyna
lek. med. Jachymek Magdalena
lek. med. Nowak Łukasz
lek. med. Nowak Tomasz
lek. med. Piątek Patrycja
dr. n. med. Olędzki Szymon
lek. med. Pilawa Marcin