Zakład Patomorfologii

Kierownik zakładu:
dr. n. med. Marek Masiuk
Kontakt:

Sekretariat

tel.

91-466-12-70

Sekretariat

faks

91-466-12-71

Przyjęcie
materiału

tel.

91-466-12-67

Sekretariat e-mail:
patomorfologia@spsk2-szczecin.pl


Lokalizacja:
Budynek VI

Zakład Patomorfologii mieści się na -1/3 piętrze budynku VI.

 

Personel lekarski Zakładu stanowi czterech specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie diagnostyki histopatologicznej oraz doświadczeniem naukowym i dydaktycznym w nauczaniu patomorfologii studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu medycznego na kierunkach polsko- i anglojęzycznych.

dr n. med. Marek Masiuk, Kierownik Zakładu, specjalizacja z patomorfologii – 2007 r.; doktorat 2004 r., autor i współautor kilkudziesięciu prac i doniesień zjazdowych z zakresu patomorfologii diagnostycznej i eksperymentalnej, szczególnie patologii żeńskiego układu rozrodczego i hematopatologii. Adiunkt Zakładu Patomorfologii PUM.

dr n. med. Magdalena Lewandowska, specjalizacja z patomorfologii – 2016 r.; doktorat 2017 r., autorka i współautorka kilkunastu prac i doniesień zjazdowych z zakresu patomorfologii diagnostycznej i eksperymentalnej, szczególnie patologii przewodu pokarmowego. Asystent Zakładu Patomorfologii PUM.

dr n. med. Roman Mazuryk, specjalizacja IIº z patomorfologii – 1978 r.; doktorat 1980 r.; autor i współautor kilkunastu prac i doniesień zjazdowych z zakresu patomorfologii diagnostycznej, szczególnie patologii kości i przewodu pokarmowego. Specjalista z czterdziestoletnim doświadczeniem szczególnie w zakresie patologii kości i narządu ruchu.

dr n. med. Leszek Teresiński, specjalizacja z patomorfologii - 2005; doktorat 2016 r. autor i współautor kilkunastu prac i doniesień zjazdowych z zakresu patomorfologii diagnostycznej i eksperymentalnej, szczególnie patologii żeńskiego układu rozrodczego. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem szczególnie w zakresie patologii sutka.

 

Wybrane publikacje naukowe pracowników Zakładu:

 1. Lewandowska M, Hybiak J, Domagala W. Concordance of KRAS mutation status between luminal and peripheral regions of primary colorectal cancer. A laser-capture microdissection-based study. Pol J Pathol. 2016, 67(1):13-8
 2. Karpińska-Kaczmarczyk K, Białek A, Lewandowska M, Dobak E, Ławniczak M, Urasińska E. Histomorphologic features of early gastric carcinoma treated by endoscopic submucosal dissection: relation to efficiency of endoscopic resection. Scand J Gastroenterol. 2016, 51(12):1495-1501. 
 3. Wang H, Beaty N, Chen S, Qi CF, Masiuk M, Shin DM, Morse HC 3rd. The CXCR7 chemokine receptor promotes B-cell retention in the splenic marginal zone and serves as a sink for CXCL12. Blood. 2012, 119(2):465-8. 
 4. Laszczyńska M, Brodowska A, Starczewski A, Masiuk M, Brodowski J. Human postmenopausal ovary – hormonally inactive fibrous connective tissue or more? Histol Histopathol. 2008, 23(2):219-26. 
 5. Masiuk M, Urasinska E, Domagala W. Intranuclear nucleolin distribution during cell cycle progression in human invasive ductal breast carcinomas in relation to estrogen receptor status. Anticancer Res. 2007, 27(6B):3957-62. 
 6. Menkiszak J, Brzosko M, Górski B, Fliciński J, Jakubowska A, Zebiełowicz D, Gronwald J, Huzarski T, Byrski T, Teresiński L, Chosia M, Rzepka-Górska I, Lubiński J. Ovarian cystadenoma as a characteristic feature of families with hereditary ovarian cancers unassociated with BRCA1 and BRCA2 mutations. J Appl Genet. 2004, 45(2):255-63. 
 7. Wolska-Szmidt E, Masiuk M, Krzystolik K, Chosia M. Flow cytometry in the diagnosis of lymphoproliferative lesions of the orbit and eye adnexa in fine needle aspiration biopsy. Pol J Pathol. 2003, 54(4):253-9. 
 8. Kowalik S, Janicki W, Halczy-Kowalik L, Mazuryk R. [Craniomaxillofacial fibrous dysplasias]. Otolaryngol Pol. 1996, 50(3):263-71. Polish. 


Łączny współczynnik oddziaływania (IF) wszystkich publikacji pracowników Zakładu Patomorfologii SPSK2 PUM – około 120 IF i około 670 punktów MNiSW (dane analizy bibliometrycznej Biblioteki PUM na dzień 23.05.2017 r.)

 

 

 

Zakład Patomorfologii jest akredytowany do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu patomorfologii w systemie modułowym oraz do prowadzenia staży kierunkowych w zakresie patomorfologii dla lekarzy specjalizujących się w innych specjalnościach.

Zakład Patomorfologii SPSK2 PUM posiada:

 • Licencję na wykonywanie badań histopatologicznych, immunohistochemicznych i badań cytologicznych (w zakresie cytologii aspiracyjnej i złuszczeniowej z wyjątkiem cytologii szyjki macicy) przyznany przez Komisję ds. Licencjonowania Zakładów / Pracowni Patomorfologii Polskiego Towarzystwa Patologów
 • Certyfikat systemu zarządzania ISO 9001:2008
 • Certyfikat PN-EN 15224:2013

 

 

W skład Zakładu wchodzi:

 1. Pracownia Histologiczna
 2. Pracownia Cytologiczna
 3. Pracownia Immunohistochemii i Technik Specjalnych
 4. Prosektura

 

 

Wyposażenie Zakładu:

 1. Wysokiej klasy mikroskopy optyczne firmy Olympus, w tym mikroskop konsultacyjny
 2. Mikroskop optyczny Olympus BX53 z systemem wizualizacji obrazu DP27 i oprogramowaniem do analizy obrazu cellSens Dimension (Olympus)
 3. Próżniowy procesor tkankowy ASP300S (Leica)
 4. Procesor rotacyjny Microm STP120
 5. Barwiarka histologiczna ST5010XL (Leica) zintegrowana z automatyczną nakrywarką preparatów histo- i cytologicznych CV5030-TS5015 (Leica)
 6. Wysokiej klasy mikrotomy rotacyjne RM2245 (Leica) wraz z łaźniami wodnymi i płytami chłodzącymi (Histocore Arcadia C; Leica)
 7. Cytowirówka Cyto-Tek 2500 (Sakura)
 8. Automatyczne urządzenie do badań immunohistochemicznych BenchMark XT (Ventana)

 

Pracownia Histologiczna

 

 

Pracowonia patomorfologii

 

Zakład współpracuje z następującymi ośrodkami:

 1. Zakład Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
 2. Zakład Histopatologii Synevo Sp. z o.o.
 3. Zakład Patomorfologii i Medycyny Sądowej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
 4. Zakład Patomorfologii „ZDUNOMED” Sp. z o.o.
 5. Zakład Patologii Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut, Oddział w Gliwicach

Informacje:

Zakład Patomorfologii świadczy usługi zdrowotne na rzecz jednostek SPSK2 PUM zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala w zakresie:

 • badań histopatologicznych poszerzonych o ponad 40 badań immunohistochemicznych wykonywanych na miejscu i kolejne kilkadziesiąt w ośrodkach, z którymi współpracujemy
 • badań cytologicznych w tym oceny badań z płynów z jam ciała, z biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych, oceny cytologii ginekologicznej
 • badań immunohistochemicznych w celu oceny czynników prognostycznych i predykcyjnych w chorobach nowotworowych
 • wykonywania sekcji zwłok pacjentów zmarłych w SPSk2 PUM

 

Pracownia patomorfologii

 

 

Personel:

Kierownik zakładu:

dr. n. med. Marek Masiuk

Specjalista:

dr. n. med. Leszek Teresiński
specjalizacja z patomorfologii

dr. n. med. Roman Mazuryk
specjalizacja II stopnia z patomorfologii

dr. n. med. Magdalena Lewandowska
specjalizacja z patomorfologii

dr. n. med. Marek Masiuk
specjalizacja z patomorfologii