Struktura organizacyjna

 • Dyrektor
 • Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Administracyjnych
 • Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
  • Dietetyk
 • Naczelna Pielęgniarka
 • Główny Księgowy
  • Dział Finansowo-Księgowy
  • Kasa
  • Dział Inwentaryzacji
 • Audytor Wewnętrzny
 • Dział Kadrowo-Płacowy
 • Dział Budżetowania i Kontrolingu
 • Dział Informatyczny
 • Dział Sprzedaży Usług Medycznych i Marketingu
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy
  • Brygada Gospodarcza
  • Centrala Telefoniczna
  • Magazyn Czystej i Brudnej Bielizny
  • Transport - Kierowcy
 • Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej - Magazyn
 • Dział Techniczny
 • Główny Energetyk
 • Dział Aparatury Medycznej
 • Dział Zamówień Publicznych
 • Inspektor ds. Ppoż.
 • Inspektor ds. BHP
 • Inspektor ds. Obronnych
 • Radca Prawny
 • Dział Organizacyjno-Prawny
  • Archiwum Zakładowe
  • Sekretariat i Kancelaria
 • Pełnomocnik ds. Jakości
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 

Kliniki - Oddziały szpitalne

 

 • Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt
  • Oddział Onkologii Klinicznej
 • Klinika Kardiochirurgii
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego
  • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
 • Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym
 • Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
  • Ośrodek Dializ
 • Klinika Okulistyki
 • Oddział Okulistyki Dziecięcej
 • Klinika Patologii Noworodka
  • Oddział Neonatologii
 • Klinika Położnictwa i Ginekologii
  • Oddział Patologii Ciąży, Położnictwa i Ginekologii
  • Blok Porodowo - Operacyjny
 • Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
 • Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć
 • Zakład Diagnostyki Rentgenowskiej
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Zakład Radiologii Zabiegowej


Izby Przyjęć:

 

 • Chirurgiczna
 • Położniczo-Ginekologiczna
 • Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii
 • Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
 • Kliniki Okulistycznej
 • Zintegrowany Blok Operacyjny


Poradnie i pracownie specjalistyczne:

 

 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Badań Prenatalnych
 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Poradnia Chorób Naczyń
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Endokrynologii
 • Onkologiczna Poradnia Genetyczna
 • Poradnia Genetyczna
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej
 • Poradnia Kardiochirurgiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Nefrologii
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Okulistyczna dla Wcześniaków
 • Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków
 • Poradnia Patologii Ciąży i Chorób Kobiecych
 • Poradnia Patologii Noworodka
 • Poradnia Okulistyczna Dziecięca i Strabologiczna
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Wad Serca
 • Poradnia Transplantologiczna
 • Pracownia Elektrofizjologiczna
 • Pracownia Elektrokardiograficzna
 • Pracownia Hemodynamiki
 • Pracownia Elektrofizjologii
 • Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów - Stymulatorów Serca
 • Pracownia Laserowa
 • Pracownia Mammografii
 • Pracownia Ultrasonografii
 • Pracownia Diagnostyczna Jaskry i Chorób Siatkówki
 • Pracownia Ultrasonografii Kardiologicznej
 • Pracownia Diagnostyczno - Zabiegowa Urologii i Onkologii Urologicznej

 

Pozostałe komórki organizacyjne działalności medycznej

 

 • Apteka Szpitalna
 • Centralna Pracownia Endoskopii
 • Centralna Sterylizacja
 • Dział Epidemiologiczny
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Pielęgniarka Środowiskowa
 • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
 • Przychodnia Przykliniczna
 • Koordynator Szpitalny ds. Transplantacji
 • Koordynator Zespołu Transplantacyjnego
 • Psycholog Kliniczny

 

prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz
Rektor PUM
Przewodniczący Senatu